Napvilág Kiadó

2015 – 20 éves lett a Napvilág Kiadó

Talán nem túlzás, ha azt írjuk, története legnehezebb öt évén van túl a kiadó. Öt évvel ezelőtt arculatot váltottunk, frissítettük szemléletünket és kinézetünket, új honlapot indítottunk, nyitottunk a közösségi médiumok felé. Nagy levegőt és lendületet vettünk, történetünk során a legtöbb címmel jelentkeztünk 2010-ben és 2011-ben, ám aztán rajtunk kívül álló okok miatt meglehetősen össze kellett húznunk a nadrágszíjat. Ami változatlan maradt, azok alapvető célkitűzéseink és motivációink voltak: felszínre hozni lappangó, szunnyadó értékeket; nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven; felkutatni a tehetségeket. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között ott szerepelnek a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei; külföldi szerzőnk többek között Pierre Bourdieu, Peter Burke, Manuel Castells, Ralf Dahrendorf, Norbert Elias, Benjamin M. Friedman, Erich Fromm, Anthony Giddens, Pierre Nora, Pierre Rosanvallon, Tzvetan Todorov, Immanuel Wallerstein.

Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű, nélkülözhetetlen ismereteket. Megalapításunk óta összesen 350 művet jelentettünk meg. A kiadót létrehozó Politikatörténeti Alapítvány, illetve a kiadó gárdája tehát méltán lehet büszke e húszéves történetre. E viszonylag rövid idő alatt ismertté és elismertté vált a kiadó.
Nehéz volt az elmúlt öt év, de ami nem öl meg, megerősít – látjuk, hogy merre megy az utunk, hogyan tudjuk folytatni elkötelezett munkánkat. Úgy látjuk, hogy az öt évvel ezelőtt behangolt váltás sikerrel járt – alapjaink megerősödtek, küldetésünk nem változott, ugyanakkor a hangsúlyváltások sikeresek voltak anélkül, hogy a magas szakmai-tudományos színvonalból engedtünk volna. Ehhez mindenekelőtt felkészült, elkötelezett szakembergárdára volt szükség, akár a húsz éve velünk dolgozó kollégáról, akár új munkakapcsolatról van szó.

Ha lehet, a mai társadalmi-politikai környezetben még fontosabbnak tartjuk súlyos társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek közlését. Továbbra is fontos feladatunk a reális nemzeti önismeret mélyítése, szolgálata. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan történelmi és művelődéstörténeti feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához.

A legfontosabbnak azt tartanánk azonban, hogy megtaláljuk azokat a csatornákat, amelyeken keresztül nem csak a szakmai közönséghez, de a véleményformáló értelmiség mellett a fiatal olvasókhoz is eljussanak a kiadványaink. Valljuk be, jelenlegi feladataink között ez a legnehezebb. A fiatal értelmiségiek a jövő döntéshozói, és a közéleti elkötelezettséget vállalók számára felbecsülhetetlen értékkel bírnak kiadványaink, ám a hazai könyvpiac sajátosságai és a kiadó helyzete nehezíti a folyamatot. A közösségi médiumok kihasználása és az e-könyvek piaca olyan utak, amelyeken elindultunk, ám az útnak még csak az elején járunk.

Ahhoz, hogy utunkat céljaink elérésében töretlenül folytathassuk, és az új csatornák és eszközök megtalálásához húsz év után újra kérjük eddigi és új partnereink támogatását!

Dr. Schneider Márta
(ügyvezető igazgató)

Könyvek

Földes György - Mitrovits Miklós: Kádár János és a 20. századi magyar történelem

Budapest, 2012
Történelem - Magyar

Gáll Ernő: Levelek, 1949-2000

Budapest, 2009
Történelem - Magyar

Gunst Péter: A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig

Budapest, 1998
Történelem - Magyar

Hajdu Tibor: Ki volt Károlyi Mihály?

Budapest, 2012
Történelem - Magyar

Hajdu Tibor - Litván György (szerk.): Károlyi Mihály levelezése IV. A) kötet, 1930-1939

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Hajdu Tibor - Litván György (szerk.): Károlyi Mihály levelezése IV. B) kötet, 1940-1944

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Hajdu Tibor (szerk.): Károlyi Mihály levelezése V. 1945-1949

Budapest, 2003
Történelem - Magyar

Hajdu Tibor (szerk.): Károlyi Mihály levelezése VI. 1949-1955

Budapest, 2008
Történelem - Magyar

Horváth Julianna - Ripp Zoltán (szerk.): Ötvenhat októbere és a hatalom. A Magyar Dolgozók Pártja vezető testületeinek dokumentumai 1956 október 24-28. Ripp Zoltán: A pártvezetés végnapjai

Budapest, 1997
Történelem - Magyar

Horváth Julianna - Szabó Éva - Szűcs László - Zalai Katalin: Pártközi értekezletek. Politikai érdekegyeztetés, politikai konfrontáció 1944-1948

Budapest, 2003
Történelem - Magyar

Horváth Julianna - Szabó Éva - Zalai Katalin: A Magyar Kommunista Párt iratainak repertóriuma 1944-1948

Budapest, 2001
Történelem - Magyar

Horváth Julianna - Szabó Éva - Zalai Katalin (szerk.): A Magyarországi Szociáldemokrata Párt iratainak repertóriuma 1890-1948

Budapest, 1999
Történelem - Magyar

Horváth Julianna (szerk.): „Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember…”. 56 röplaphumora

Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Horváth Julianna (szerk.): A PTI Levéltára 1956-os gyűjteményének repertóriuma

Budapest, 1998
Történelem - Magyar

Horváth Sándor: Két emelet boldogság. Mindennapi szociálpolitika Budapesten a Kádár-korban

Budapest, 2012
Történelem - Magyar

Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza 1920-2000, I. kötet. A választások története és politikai geográfiája

Budapest, 2001
Történelem - Magyar

Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza 1920-2000, II. kötet. Választókerületi adattár

Budapest, 2001
Történelem - Magyar

Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza 1920-2000, III. kötet. A magyarországi települések választási adatai

Budapest, 2001
Történelem - Magyar

Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920—1945

Budapest, 2013
Történelem - Magyar

Izsák Lajos: Pártok és politikusok Magyarországon 1944–1994

Budapest, 2010
Történelem - Magyar

Izsák Lajos - Stemler Gyula (szerk.): Vissza a történelemhez…. Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára

Budapest, 1996
Történelem - Magyar

Izsák Lajos (szerk.): A Magyar Dolgozók Pártja határozatai 1948-1956

Budapest, 1998
Történelem - Magyar

Joó András: „…a háború szolgálatában”. Főszerkesztői értekezletek 1942. szeptember 22. - 1943. augusztus 25.

Budapest, 2007
Történelem - Magyar

Joó András: Kállay Miklós külpolitikája. Magyarország és a háborús diplomácia 1942-1944

Budapest, 2008
Történelem - Magyar

K. Farkas Claudia: Jogok nélkül. A zsidó lét Magyarországon 1920-1944

Budapest, 2010
Történelem - Magyar

Kaba Eszter (szerk.): Háborús mindennapok – mindennapok háborúja. Magyarország és a Nagy Háború – ahogy a sajtó látta 1914–1918

Budapest, 2018
Történelem - Magyar

Keserű János: Parasztsorsfordítók között

Budapest, 2007
Történelem - Magyar

Kolontári Attila: Magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok 1920-1941

Budapest, 2009
Történelem - Magyar

Kondor Attila Csaba: Iparpolitika és Budapest a Kádár-korszakban. „A mechanizmus fojtogat bennünket…”

Budapest, 2013
Történelem - Magyar

Kovács M. Mária: Törvénytől sújtva. A numerus clausus Magyarországon 1920-1945

Budapest, 2012
Történelem - Magyar

Kozári Monika: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere

Budapest, 2003
Történelem - Magyar

L. Nagy Zsuzsa: Egy politikus polgár portréja. Rassay Károly

Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Lendvai, Paul: Forradalomról tabuk nélkül. 1956

Fordító: Pruzsinszky Sándor
Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Miskolczy Ambrus: A modern magyar demokratikus kultúra „eredeti jellegzetességeiről” 1790-1849

Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Nagy József: A paraszti társadalom felbomlásának kezdetei 1945-1956

Budapest, 2009
Történelem - Magyar

Nagy Péter: A Rima vonzásában. Az ózdi helyi és gyári társadalom a késő dualizmustól az államosításig

Budapest, 2016
Történelem - Magyar

Nagy Péter: Távol a szülőföldtől. Ózd vidékiek szovjet fogságban

Budapest, 2017
Történelem - Magyar

Ormos Mária: A katedrától a halálsorig. Ágoston Péter, 1874—1925

Budapest, 2011
Történelem - Magyar

Palasik Mária: Félelembe zárt múlt. Gyilkosságok Gyömrőn és környékén 1945-ben

Budapest, 2010
Történelem - Magyar

Palasik Mária (szerk.): Nők a magyar tudományban

Budapest, 2010
Történelem - Magyar

Papp Barbara - Sipos Balázs: Modern, diplomás nő a Horthy-korban

Budapest, 2017
Történelem - Magyar

Papp István: A népi kollégiumi mozgalom története 1944-ig. Népi tehetségek gondozása, vagy tudatos elitnevelési kísérlet?

Budapest, 2008
Történelem - Magyar

Petrák Katalin: Emberi sorsok a 20. században. Magyar hadifoglyok és emigránsok a Szovjetunióban a két világháború között

Budapest, 2012
Történelem - Magyar

Petrák Katalin: Magyarok a Szovjetunióban 1922-1945

Budapest, 2000
Történelem - Magyar

Pihurik Judit: Naplók és memoárok a Don-kanyarból, 1942-1943. Második, javított kiadás

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Pogány Mária: A „fényes szelek” fényében és árnyékában. Kardos László 1918-1980

Budapest, 2005
Történelem - Magyar

Püski Levente: A magyar felsőház története 1927-1945

Budapest, 2005
Történelem - Magyar

Ripp Zoltán: Eltékozolt esélyek? A rendszerváltás értelme és értelmezései

Budapest, 2009
Történelem - Magyar

Ripp Zoltán: Rendszerváltás Magyarországon 1987-1990

Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Ripp Zoltán (szerk.): Influences, Pressures Pro and Con, and Opportunities. Studies on Political Interactions in and Involving Hungary in the Twentieth Century

Fordító: Austin, Patricia - Fehérvári, Ervin
Budapest, 2014
Történelem - Magyar

KBART