Napvilág Kiadó

1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Könyvek

Surowiecki, James: A tömegek bölcsessége. Miért okosabb a sokaság, mint a kevesek? Hogyan alakítja a kollektív tudás a gazdasági életet, a társadalmakat és a csoportokat?

Fordító: Árvay Alica
Budapest, 2007
Szociológia - Szociográfia

Takács Erzsébet: A szolidaritás alakváltozásai. Az együttműködés lehetőségei és gátjai Magyarországon

Budapest, 2018
Szociológia - Szociográfia

Udvarhelyi Éva Tessza: Az igazság az utcán hever. Válaszok a magyarországi lakhatási válságra

Budapest, 2014
Szociológia - Szociográfia

Vastagh Zoltán: Társadalmi struktúra és állami redisztribúció

Budapest, 2017
Szociológia - Szociográfia

Wallerstein, Immanuel et al.: A társadalomtudományok jövőjéért: nyitás és újjászervezés

Fordító: Göbölyös Magdolna
Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Z. Karvalics László - Komenczi Bertalan - Vámos Tibor: Neumann Jánostól az internetig

Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia

Barta Györgyi - Keresztély Krisztina - Sipos András (szerk.): A „világváros” Budapest - két századfordulón. Tanulmányok - számos illusztrációval (fekete-fehér képpel)

Budapest, 2010
Urbanisztika

Feitl István (szerk.): Budapest az 1960-as években

Budapest, 2009
Urbanisztika

Gyáni Gábor: Budapest - Túl jón és rosszon. A nagyvárosi múlt mint tapasztalat

Budapest, 2008
Urbanisztika

Kocsis János Balázs: Területfejlesztés Budapesten 1950 és 1985 között. A döntéshozatali mechanizmus és a fejlesztések társadalmi háttere

Budapest, 2006
Urbanisztika

Pál István - Szabó Csaba: A budapesti közlekedés fejlesztése a politika napirendjén 1957–1990

Budapest, 2017
Urbanisztika

Pál István - Szabó Csaba: Budapest közlekedésfejlesztése a politika napirendjén 1957–1990

Budapest, 2018
Urbanisztika

Rév Ilona: A Bauhaustól az üvegpiramisig

Budapest, 2006
Urbanisztika

Sipos András: A jövő Budapestje 1930-1960. Városfejlesztési programok és rendezési tervek

Budapest, 2011
Urbanisztika

Umbrai Laura: A szociális kislakásépítés története Budapesten, 1870-1948

Budapest, 2008
Urbanisztika

Umbrai Laura: Így szemeteltek Budapesten. A hulladékgazdálkodás múltja a fővárosban

Budapest, 2014
Urbanisztika

KBART