Napvilág Kiadó

1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Könyvek

Krausz Tamás (szerk.): A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak. Rigómezőtől Koszovóig

Budapest, 1999
Történelem - Világ

Lajtai L. László (szerk.): A történetírás mint tudomány. A történészi hivatás kialakulása a XIX. századi Franciaországban

Fordító: Csizmadia Dominika et al.
Budapest, 2007
Történelem - Világ

Miskolczy Ambrus: „A Führer olvas”. Tallózás Hitler könyvtárában

Budapest, 2000
Történelem - Világ

Mitrovits Miklós: A remény hónapjai…. A lengyel szolidaritás és a szovjet politika 1980-1981

Budapest, 2010
Történelem - Világ

Mitrovits Miklós: Lengyel, magyar „két jó barát”. A magyar-lengyel kapcsolatok dokumentumai, 1957-1987

Budapest, 2014
Történelem - Világ

Noiriel, Gérard: A történetírás „válsága”. Elméletek, irányzatok és viták a történelemről tudománnyá válásától napjainkig

Fordító: Czoch Gábor et al.
Budapest, 2001
Történelem - Világ

Nora, Pierre: Emlékezet és történelem között

Fordító: Haas Lídia - K. Horváth Zsolt - Lajtai L. László - Németh Orsolya - Tóth Réka
Budapest, 2009
Történelem - Világ

Ormos Mária: Közép-Európa. Van? Volt? Lesz? A fogalom változásai a 19-20. században

Budapest, 2007
Történelem - Világ

Pankovits József: Az olasz politikai pártok válaszútja a 20. század végén

Budapest, 1998
Történelem - Világ

Petritsch, Wolfgang: Bruno Kreisky. 1911-1990. Egy osztrák államférfi életútja

Fordító: Kajtár Mária
Budapest, 2014
Történelem - Világ

Rosanvallon, Pierre: Civil társadalom, demokrácia, politikum. Történelmek és elméletek

Fordító: Lakatos Ágnes
Budapest, 2007
Történelem - Világ

Schivelbusch, Wolfgang: A vasúti utazás története. A tér és az idő iparosodása a 19. században

Fordító: Laczházi Gyula
Budapest, 2008
Történelem - Világ

Stern, Carola: Willy Brandt

Fordító: György Gábor
Budapest, 2012
Történelem - Világ

Székely Gábor: Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története

Budapest, 1998
Történelem - Világ

Szilágyi István: Demokratikus átmenet és konszolidáció Spanyolországban

Budapest, 1996
Történelem - Világ

Volkov, Szolomon: Sosztakovics és Sztálin

Fordító: Kállai Tibor
Budapest, 2006
Történelem - Világ

Wheen, Francis: Karl Marx

Fordító: Göbölyös Magdolna - Konok Péter
Budapest, 2003
Történelem - Világ

Zseliczky Béla: Kárpátalja a cseh és a szovjet politika érdekterében 1920-1945

Budapest, 1998
Történelem - Világ

Sipos Balázs: Személyes források és a történelmi tapasztalat elbeszélése. Egyének és közösségeik Magyarországon, 1848–1948

Budapest, 2022
Történettudomány

Csunderlik Péter: Egy különleges közép-európai történész. Hanák Péter pályaképe

Budapest, 2023
Történelem - Magyar, Történettudomány

Barta Györgyi - Keresztély Krisztina - Sipos András (szerk.): A „világváros” Budapest - két századfordulón. Tanulmányok - számos illusztrációval (fekete-fehér képpel)

Budapest, 2010
Urbanisztika

Feitl István (szerk.): Budapest az 1960-as években

Budapest, 2009
Urbanisztika

Gyáni Gábor: Budapest - Túl jón és rosszon. A nagyvárosi múlt mint tapasztalat

Budapest, 2008
Urbanisztika

Kocsis János Balázs: Területfejlesztés Budapesten 1950 és 1985 között. A döntéshozatali mechanizmus és a fejlesztések társadalmi háttere

Budapest, 2006
Urbanisztika

Pál István - Szabó Csaba: A budapesti közlekedés fejlesztése a politika napirendjén 1957-1990

Budapest, 2017
Urbanisztika

Pál István - Szabó Csaba: Budapest közlekedésfejlesztése a politika napirendjén 1957-1990

Budapest, 2018
Urbanisztika

Rév Ilona: A Bauhaustól az üvegpiramisig

Budapest, 2006
Urbanisztika

Sipos András: A jövő Budapestje 1930-1960. Városfejlesztési programok és rendezési tervek

Budapest, 2011
Urbanisztika

Umbrai Laura: A szociális kislakásépítés története Budapesten, 1870-1948

Budapest, 2008
Urbanisztika

Umbrai Laura: Így szemeteltek Budapesten. A hulladékgazdálkodás múltja a fővárosban

Budapest, 2014
Urbanisztika

KBART