Napvilág Kiadó

1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Könyvek - Filozófia

Bagi Zsolt: Az esztétikai hatalom elmélete. Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban

Budapest, 2017
Filozófia

Capelle, Philippe - Comte-Sponville, André: Isten létezik-e még?

Fordító: Szalai Virág
Budapest, 2009
Filozófia

Erényi Tibor - Paneth Gábor - Popper Péter - Vikár György: Freud, avagy a modern individuum felfedezése

Budapest, 1997
Filozófia

Fisher, Mark: Kapitalista realizmus. Nincs alternativa? Második, javított kiadás

Fordító: Tillmann Ármin - Zemlényi-Kovács Barnabás
Budapest, 2021
Filozófia

Fromm, Erich: Az önmagáért való ember. Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata

Fordító: Gellériné Lázár Márta
Budapest, 2005
Filozófia

Gáll Ernő: A felelősség új határai

Budapest, 1999
Filozófia

Lukács György: A lélek és a formák. Kísérletek

Budapest, 1998
Filozófia

Lukács György: Esztétikai kultúra

Budapest, 1998
Filozófia

Todorov, Tzvetan: A rossz emlékezete, a jó kísértése. Mérlegen a XX. század

Fordító: Bethlen József
Budapest, 2005
Filozófia

Todorov, Tzvetan: Az emlékezet hasznáról és káráról

Fordító: Lenkei Júlia
Budapest, 2003
Filozófia

Vitányi Iván: Új társadalom - új szemlélet. Kísérlet az emberi világ új jellemzőinek kritikai elemzésére

Budapest, 2007
Filozófia

Antal Attila - Földes György (szerk.): Igazságosság, fenntarthatóság, demokrácia. Társadalomelméleti esszék

Budapest, 2022
Filozófia, Politika - Politológia

Kiss Viktor: Kívül/Belül. Egy új politikai logika

Budapest, 2021
Filozófia, Politika - Politológia

KBART