Napvilág Kiadó

1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Könyvek - Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Agárdi Péter: József Attila, a közös ihlet. Egy irodalmi centenárium tükre és anatómiája

Budapest, 2010
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Agárdi Péter: Komp-ország megindult dühösen Kelet felé újra. Ady magyarsága és modernsége. Cikkek, versek, esszék, tanulmányok

Budapest, 2014
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Agárdi Péter: Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 1847-2014

Budapest, 2015
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Balázs Eszter: Az intellektualitás vezérei. Viták az irodalmi autonómiáról a Nyugatban és a Nyugatról 1908-1914

Budapest, 2009
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Csunderlik Péter: A „vörös farsangtól” a „vörös tatárjárásig”. A tanácsköztársaság a korai Horthy-korszak pamflet- és visszaemlékezés-irodalmában

Budapest, 2019
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Kassák Lajos - Pán Imre: Izmusok

Budapest, 2003
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Miklós Ágnes Kata: A nyolc fogaskerék esete. A detektívtörténetek mechanizmusai

Budapest, 2018
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Miskolczy Ambrus: Szellem és nemzet. Babits Mihály, Eckhardt Sándor, Szekfű Gyula és Zolnai Béla világáról

Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Neuhaus, Volker: Grass. Író a felejtés ellen

Fordító: Körber Ágnes - Kajtár Mária
Budapest, 2000
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Takács Péter: Nehéz jogi esetek. Jogelmélet és jogászi érvelés

Budapest, 2000
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Todorov, Tzvetan: Bevezetés a fantasztikus irodalomba

Fordító: Gelléri Gábor
Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Tournier, Michel: A vámpír röpte. Műelemzés és műkritika a Trisztántól Grassig

Fordító: N. Kiss Zsuzsa
Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Prime-Stevenson, Edward: Imre: egy emlékirat

Fordító: Bojti Zsolt
Budapest, 2021
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet, Szépirodalom

KBART