Napvilág Kiadó

1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Könyvek - Közgazdaságtan

Andor Tamás - Farkas Péter (szerk.): Az Adóparadicsomtól a Zöldmozgalomig. Kritikai szócikkek a világgazdaságról és a globalizációról

Budapest, 2008
Közgazdaságtan

Artner Annamária: Globalizáció alulnézetben. Elnyomott csoportok - lázadó mozgalmak

Budapest, 2006
Közgazdaságtan

Bernanke, Ben S.: Volt merszünk cselekedni. Emlékirat egy válságról és utóéletéről

Budapest, 2017
Közgazdaságtan

Brémond, Janine - Gélédan, Alain: Közgazdasági és társadalomtudományi kisenciklopédia

Fordító: Benda Kálmán, ifj.
Budapest, 2005
Közgazdaságtan

Chomsky, Noam: Rekviem az amerikai álomért

Fordító: Piróth Attila
Budapest, 2018
Közgazdaságtan

Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai. Átdolgozott, harmadik kiadás

Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Csáki György: Nemzetközi gazdaságtan

Budapest, 2017
Közgazdaságtan

Csáki György - Farkas Péter (szerk.): A globalizáció és hatásai. Európai válaszok

Budapest, 2008
Közgazdaságtan

Csáki György (szerk.): A látható kéz. A fejlesztő állam a globalizációban

Budapest, 2009
Közgazdaságtan

Farkas Zoltán: Hét szűk esztendő. A válságtól az önkénygazdaságig

Budapest, 2014
Közgazdaságtan

Friedman, Benjamin: Jólét és erkölcsösség

Fordító: Szári Péter
Budapest, 2010
Közgazdaságtan

Garai László: Egyáltalán, minek nekünk gazdaságpszichológia?

Budapest, 2015
Közgazdaságtan

Gerőcs Tamás: Magyarország függő fejlődése. Függőség és felzárkózás globális történeti perspektívában

Budapest, 2021
Közgazdaságtan

Gollier, Christian: Etikus eszközértékelés és a jó társadalom

Fordító: Felcsuti Péter
Budapest, 2020
Közgazdaságtan

Greenwald, Bruce C. - Stiglitz, Joseph E.: A tanuló társadalom megteremtése. A növekedés, a fejlődés és a társadalmi haladás kérdéseinek új megközelítése

Fordító: Felcsuti Péter - Vidovics-Dancs Ágnes
Budapest, 2017
Közgazdaságtan

Magas István: Globalizáció és nemzeti piacok. Liberális felfogások

Budapest, 2007
Közgazdaságtan

Mingst, Karen: A nemzetközi kapcsolatok alapjai

Fordító: Kovács Ákos András - Mesterházi Judit - Szikszai Szabolcs
Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Pitti Zoltán: Gazdasági teljesítmények kontra társadalmi elvárások

Budapest, 2010
Közgazdaságtan

Polányi Károly: A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei

Budapest, 2004
Közgazdaságtan

Ricardo, David: A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei. Válogatás egyéb írásokból és parlamenti beszédekből

Fordító: Atkári János
Budapest, 2017
Közgazdaságtan

Rodrik, Dani: A közgazdaságtan menő. A „lehangoló tudomány” erényei és gyengéi

Fordító: Felcsuti Péter
Budapest, 2020
Közgazdaságtan

Smith, Adam: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól I.

Fordító: Éber Ernő
Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Smith, Adam: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól II.

Fordító: Éber Ernő
Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Stiglitz, Joseph E.: A globalizáció és visszásságai

Fordító: Orbán Gábor - Gavora Zsuzsanna
Budapest, 2003
Közgazdaságtan

Stiglitz, Joseph E.: A viharos kilencvenes évek. A világ eddigi legprosperálóbb tíz évének új története

Fordító: Gavora Zsuzsanna
Budapest, 2005
Közgazdaságtan

Szalavetz Andrea: Globális értékláncok, szakosodás és feljebb lépés Magyarországi feldolgozóipari leányvállalatok tapasztalatai

Budapest, 2019
Közgazdaságtan

Szanyi Miklós: A versenyképesség javítása együttműködéssel. Regionális klaszterek

Budapest, 2008
Közgazdaságtan

Szentes Tamás: Ki, mi és miért van válságban? A leegyszerűsítő nézetek és szemléletmód kritikája

Budapest, 2009
Közgazdaságtan

Szigeti Péter: Világrendszernézőben. Globális „szabadverseny” - a világkapitalizmus jelenlegi stádiuma

Budapest, 2005
Közgazdaságtan

Tanyi Attila: Piac és igazságosság? A piaci társadalom erkölcsi követelményei

Budapest, 2000
Közgazdaságtan

Wapshott, Nicholas: Keynes és Hayek. Az összecsapás, amely meghatározta a modern közgazdaságtant. A nagy válságtól a nagy recesszióig

Fordító: Felcsuti Péter
Budapest, 2014
Közgazdaságtan

KBART