Napvilág Kiadó

1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Könyvek - Politika - Politológia

Andor László: Eltévedt éllovas. Siker és kudarc a rendszerváltó gazdaságpolitikában

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Andor László - Berend T. Iván - Erdős Tibor - Földes György - Havas Péter - Matolcsy György - Surányi György - Szigeti Péter: Akik nyomot hagytak a XX. századon 1.. Eszmetörténeti előadások

Budapest, 1996
Politika - Politológia

Andor László - Galló Béla - Hegyi Gyula: Tíz év után…. Három írás a rendszerváltásról és annak szükséges korrekciójáról

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Balázs Péter: Magyarország és Európa

Budapest, 2011
Politika - Politológia

Bayer József: A politikai legitimitás. Elméletek és viták a legitimitásról és a legitimációs válságról

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Bayer József: A politikatudomány alapjai

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Bíró Dávid: A globális felmelegedés politikatörténete

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Bíró-Nagy András - Lakner Zoltán (szerk.): Az igazságos kormányzás felé. A jövő baloldala, a baloldal jövője

Budapest, 2013
Politika - Politológia

Boda Zsolt - Szabó Andrea (szerk.): Trendek a magyar politikában – 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák

Budapest, 2017
Politika - Politológia

Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete

Budapest, 2001
Politika - Politológia

Boros László - Hajdu Nóra - Szabó Mátyás - Szentgyörgyi József: Kérdések és válaszok az Európai Unióról

Budapest, 2013
Politika - Politológia

Browne, Matt - Diamond, Patrick (szerk.): Mérlegen a jelenkori szociáldemokrácia

Fordító: Van Noortwijk Katalin
Budapest, 2006
Politika - Politológia

Buchinger Manó: Találkozásom Európa szocialista vezetőivel

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Dahrendorf, Ralf: Egy új rend nyomában. Előadások a szabadság politikájáról a 21. században

Fordító: Harmathy Veronika
Budapest, 2004
Politika - Politológia

Egry Gábor (szerk.): Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyarországon a rendszerváltás óta

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Feitl István - Földes György - Hubai László: Útkeresések. A magyar szociáldemokrácia tegnap és ma

Budapest, 2004
Politika - Politológia

Feitl István - Ignácz Károly: Önkormányzati választások Budapesten, 1867-2010

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Foucher, Michel: Európa-köztársaság. Történelmek és geográfiák között

Fordító: Gelléri Gábor
Budapest, 1999
Politika - Politológia

Földes György: Rendszer - hatalom és baloldal Magyarországon 1994 után

Budapest, 1998
Politika - Politológia

Földes György - Inotai András: A globalizáció kihívásai és Magyarország

Budapest, 2001
Politika - Politológia

Fricz Tamás: A népi-urbánus vita tegnap és ma

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Galló Béla: Az újkapitalizmus régi világa. Biztonság, geopolitika, nemzeti mozgástér a globalizáció korában

Budapest, 2010
Politika - Politológia

George, Susan: A WTO. Korlátlan világkereskedelem vagy szolidáris globalizáció

Fordító: Breuil, Philippe - Farkas Péter
Budapest, 2003
Politika - Politológia

Guevara, de Berit Bliesemann - Reiber, Tatjana: Karizma és hatalom

Fordító: Kajtár Mária - Olay Csaba
Budapest, 2012
Politika - Politológia

Gyurcsány Ferenc: Útközben

Budapest, 2005
Politika - Politológia

Hajdu Nóra: A lobbijelenség

Budapest, 2014
Politika - Politológia

Héthy Lajos: Civil beszéd vagy „párt-beszéd”? Az érdekegyeztetés ma

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Hubai László (szerk.): Parlamenti választások Magyarországon 1920-2010. 3. bővített, átdolgozott kiadás

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Kiss Viktor: Ideológia, kritika, poszt-marxizmus: a baloldal új korszaka felé

Budapest, 2018
Politika - Politológia

Klein, Joe: Az elveszett politika. Hogyan trivializálták az amerikai demokráciát azok, akik hülyének nézik az embert?

Fordító: Pető Márk
Budapest, 2007
Politika - Politológia

Konok Péter: Az eszmék országútján. A nyugati szociáldemokrata kánon dilemmái 1945-től napjainkig

Budapest, 2011
Politika - Politológia

Kraushaar, Wolfgang: Diplomások lázadása. Az arab tavasztól az Occupy mozgalomig

Fordító: György Gábor
Budapest, 2014
Politika - Politológia

Krémer Ferenc: Rossz döntések kora. Rendészetpolitikai tévelygések a rendszerváltás első húsz évében

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Laki László: A rendszerváltás, avagy a „nagy átalakulás”

Budapest, 2009
Politika - Politológia

Lakner Zoltán: Utak és útvesztők. Az MSZP húsz éve

Budapest, 2011
Politika - Politológia

Lakoff, George: Ne gondolj az elefántra!. A progresszív gondolkodás nélkülözhetetlen zsebkönyve

Fordító: Pálvölgyi Lídia
Budapest, 2006
Politika - Politológia

Lendvai, Paul: A világ egy kritikus európai szemével

Fordító: Laczházi Gyula - Glavina Zsuzsa
Budapest, 2005
Politika - Politológia

Leonard, Mark: Miért Európa diktálja a lépést a 21. században

Fordító: Árokszállásy Zoltán
Budapest, 2006
Politika - Politológia

Mészáros István: Szocializmus vagy barbárság mint történelmi alternatíva

Budapest, 2005
Politika - Politológia

Ormos Mária: Politikai eszmék, politikai gyakorlatok a 20-21. században

Budapest, 2009
Politika - Politológia

Palasik Mária (szerk.): A nő és a politikum. A nők politikai szerepvállalása Magyarországon

Budapest, 2007
Politika - Politológia

Ripp Zoltán: Szabad demokraták. Történeti vázlat a Szabad Demokraták Szövetségének politikájáról 1988-1994

Budapest, 1995
Politika - Politológia

Szoboszlai György - Wiener György: Választáspolitológia

Budapest, 2016
Politika - Politológia

Til , Jon van- Krasztev Péter (szerk.): Tarka ellenállás. Kézikönyv rebelliseknek és békéseknek

Fordító: Klopfer Judit - Konok Péter
Budapest, 2013
Politika - Politológia

Vitányi Iván: A szociáldemokrácia jövőképe. Alapértékek

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Vitányi Iván: The Social Democratic Vision of the Future

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Wéber Attila: Kompok országa. Nézetek, programok, viták – Európáról és az Unióról

Budapest, 2014
Politika - Politológia

Wéber Attila: Metamorfózisok. A magyar jobboldal húsz éve

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Wright, Tony: Régi és új szocializmusok

Fordító: Baráth Katalin
Budapest, 1999
Politika - Politológia

KBART