Napvilág Kiadó

2015 – 20 éves lett a Napvilág Kiadó

Talán nem túlzás, ha azt írjuk, története legnehezebb öt évén van túl a kiadó. Öt évvel ezelőtt arculatot váltottunk, frissítettük szemléletünket és kinézetünket, új honlapot indítottunk, nyitottunk a közösségi médiumok felé. Nagy levegőt és lendületet vettünk, történetünk során a legtöbb címmel jelentkeztünk 2010-ben és 2011-ben, ám aztán rajtunk kívül álló okok miatt meglehetősen össze kellett húznunk a nadrágszíjat. Ami változatlan maradt, azok alapvető célkitűzéseink és motivációink voltak: felszínre hozni lappangó, szunnyadó értékeket; nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven; felkutatni a tehetségeket. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között ott szerepelnek a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei; külföldi szerzőnk többek között Pierre Bourdieu, Peter Burke, Manuel Castells, Ralf Dahrendorf, Norbert Elias, Benjamin M. Friedman, Erich Fromm, Anthony Giddens, Pierre Nora, Pierre Rosanvallon, Tzvetan Todorov, Immanuel Wallerstein.

Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű, nélkülözhetetlen ismereteket. Megalapításunk óta összesen 350 művet jelentettünk meg. A kiadót létrehozó Politikatörténeti Alapítvány, illetve a kiadó gárdája tehát méltán lehet büszke e húszéves történetre. E viszonylag rövid idő alatt ismertté és elismertté vált a kiadó.
Nehéz volt az elmúlt öt év, de ami nem öl meg, megerősít – látjuk, hogy merre megy az utunk, hogyan tudjuk folytatni elkötelezett munkánkat. Úgy látjuk, hogy az öt évvel ezelőtt behangolt váltás sikerrel járt – alapjaink megerősödtek, küldetésünk nem változott, ugyanakkor a hangsúlyváltások sikeresek voltak anélkül, hogy a magas szakmai-tudományos színvonalból engedtünk volna. Ehhez mindenekelőtt felkészült, elkötelezett szakembergárdára volt szükség, akár a húsz éve velünk dolgozó kollégáról, akár új munkakapcsolatról van szó.

Ha lehet, a mai társadalmi-politikai környezetben még fontosabbnak tartjuk súlyos társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek közlését. Továbbra is fontos feladatunk a reális nemzeti önismeret mélyítése, szolgálata. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan történelmi és művelődéstörténeti feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához.

A legfontosabbnak azt tartanánk azonban, hogy megtaláljuk azokat a csatornákat, amelyeken keresztül nem csak a szakmai közönséghez, de a véleményformáló értelmiség mellett a fiatal olvasókhoz is eljussanak a kiadványaink. Valljuk be, jelenlegi feladataink között ez a legnehezebb. A fiatal értelmiségiek a jövő döntéshozói, és a közéleti elkötelezettséget vállalók számára felbecsülhetetlen értékkel bírnak kiadványaink, ám a hazai könyvpiac sajátosságai és a kiadó helyzete nehezíti a folyamatot. A közösségi médiumok kihasználása és az e-könyvek piaca olyan utak, amelyeken elindultunk, ám az útnak még csak az elején járunk.

Ahhoz, hogy utunkat céljaink elérésében töretlenül folytathassuk, és az új csatornák és eszközök megtalálásához húsz év után újra kérjük eddigi és új partnereink támogatását!

Dr. Schneider Márta
(ügyvezető igazgató)

Könyvek - Politika - Politológia

Andor László: Eltévedt éllovas. Siker és kudarc a rendszerváltó gazdaságpolitikában

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Andor László - Berend T. Iván - Erdős Tibor - Földes György - Havas Péter - Matolcsy György - Surányi György - Szigeti Péter: Akik nyomot hagytak a XX. századon 1.. Eszmetörténeti előadások

Budapest, 1996
Politika - Politológia

Andor László - Galló Béla - Hegyi Gyula: Tíz év után…. Három írás a rendszerváltásról és annak szükséges korrekciójáról

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Balázs Péter: Magyarország és Európa

Budapest, 2011
Politika - Politológia

Bayer József: A politikai legitimitás. Elméletek és viták a legitimitásról és a legitimációs válságról

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Bayer József: A politikatudomány alapjai

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Bíró Dávid: A globális felmelegedés politikatörténete

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Bíró-Nagy András - Lakner Zoltán (szerk.): Az igazságos kormányzás felé. A jövő baloldala, a baloldal jövője

Budapest, 2013
Politika - Politológia

Boda Zsolt - Szabó Andrea (szerk.): Trendek a magyar politikában – 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák

Budapest, 2017
Politika - Politológia

Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete

Budapest, 2001
Politika - Politológia

Boros László - Hajdu Nóra - Szabó Mátyás - Szentgyörgyi József: Kérdések és válaszok az Európai Unióról

Budapest, 2013
Politika - Politológia

Browne, Matt - Diamond, Patrick (szerk.): Mérlegen a jelenkori szociáldemokrácia

Fordító: Van Noortwijk Katalin
Budapest, 2006
Politika - Politológia

Buchinger Manó: Találkozásom Európa szocialista vezetőivel

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Dahrendorf, Ralf: Egy új rend nyomában. Előadások a szabadság politikájáról a 21. században

Fordító: Harmathy Veronika
Budapest, 2004
Politika - Politológia

Egry Gábor (szerk.): Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyarországon a rendszerváltás óta

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Feitl István - Földes György - Hubai László: Útkeresések. A magyar szociáldemokrácia tegnap és ma

Budapest, 2004
Politika - Politológia

Feitl István - Ignácz Károly: Önkormányzati választások Budapesten, 1867-2010

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Foucher, Michel: Európa-köztársaság. Történelmek és geográfiák között

Fordító: Gelléri Gábor
Budapest, 1999
Politika - Politológia

Földes György: Rendszer - hatalom és baloldal Magyarországon 1994 után

Budapest, 1998
Politika - Politológia

Földes György - Inotai András: A globalizáció kihívásai és Magyarország

Budapest, 2001
Politika - Politológia

Fricz Tamás: A népi-urbánus vita tegnap és ma

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Galló Béla: Az újkapitalizmus régi világa. Biztonság, geopolitika, nemzeti mozgástér a globalizáció korában

Budapest, 2010
Politika - Politológia

George, Susan: A WTO. Korlátlan világkereskedelem vagy szolidáris globalizáció

Fordító: Breuil, Philippe - Farkas Péter
Budapest, 2003
Politika - Politológia

Guevara, de Berit Bliesemann - Reiber, Tatjana: Karizma és hatalom

Fordító: Kajtár Mária - Olay Csaba
Budapest, 2012
Politika - Politológia

Gyurcsány Ferenc: Útközben

Budapest, 2005
Politika - Politológia

Hajdu Nóra: A lobbijelenség

Budapest, 2014
Politika - Politológia

Héthy Lajos: Civil beszéd vagy „párt-beszéd”? Az érdekegyeztetés ma

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Hubai László (szerk.): Parlamenti választások Magyarországon 1920-2010. 3. bővített, átdolgozott kiadás

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Kiss Viktor: Ideológia, kritika, poszt-marxizmus: a baloldal új korszaka felé

Budapest, 2018
Politika - Politológia

Klein, Joe: Az elveszett politika. Hogyan trivializálták az amerikai demokráciát azok, akik hülyének nézik az embert?

Fordító: Pető Márk
Budapest, 2007
Politika - Politológia

Konok Péter: Az eszmék országútján. A nyugati szociáldemokrata kánon dilemmái 1945-től napjainkig

Budapest, 2011
Politika - Politológia

Kraushaar, Wolfgang: Diplomások lázadása. Az arab tavasztól az Occupy mozgalomig

Fordító: György Gábor
Budapest, 2014
Politika - Politológia

Krémer Ferenc: Rossz döntések kora. Rendészetpolitikai tévelygések a rendszerváltás első húsz évében

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Laki László: A rendszerváltás, avagy a „nagy átalakulás”

Budapest, 2009
Politika - Politológia

Lakner Zoltán: Utak és útvesztők. Az MSZP húsz éve

Budapest, 2011
Politika - Politológia

Lakoff, George: Ne gondolj az elefántra!. A progresszív gondolkodás nélkülözhetetlen zsebkönyve

Fordító: Pálvölgyi Lídia
Budapest, 2006
Politika - Politológia

Lendvai, Paul: A világ egy kritikus európai szemével

Fordító: Laczházi Gyula - Glavina Zsuzsa
Budapest, 2005
Politika - Politológia

Leonard, Mark: Miért Európa diktálja a lépést a 21. században

Fordító: Árokszállásy Zoltán
Budapest, 2006
Politika - Politológia

Mészáros István: Szocializmus vagy barbárság mint történelmi alternatíva

Budapest, 2005
Politika - Politológia

Ormos Mária: Politikai eszmék, politikai gyakorlatok a 20-21. században

Budapest, 2009
Politika - Politológia

Palasik Mária (szerk.): A nő és a politikum. A nők politikai szerepvállalása Magyarországon

Budapest, 2007
Politika - Politológia

Ripp Zoltán: Szabad demokraták. Történeti vázlat a Szabad Demokraták Szövetségének politikájáról 1988-1994

Budapest, 1995
Politika - Politológia

Szoboszlai György - Wiener György: Választáspolitológia

Budapest, 2016
Politika - Politológia

Til , Jon van- Krasztev Péter (szerk.): Tarka ellenállás. Kézikönyv rebelliseknek és békéseknek

Fordító: Klopfer Judit - Konok Péter
Budapest, 2013
Politika - Politológia

Vitányi Iván: A szociáldemokrácia jövőképe. Alapértékek

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Vitányi Iván: The Social Democratic Vision of the Future

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Wéber Attila: Kompok országa. Nézetek, programok, viták – Európáról és az Unióról

Budapest, 2014
Politika - Politológia

Wéber Attila: Metamorfózisok. A magyar jobboldal húsz éve

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Wright, Tony: Régi és új szocializmusok

Fordító: Baráth Katalin
Budapest, 1999
Politika - Politológia

KBART