Napvilág Kiadó

1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Könyvek - Politika - Politológia

  • 1
  • 2
Ormos Mária: Politikai eszmék, politikai gyakorlatok a 20-21. században

Budapest, 2009
Politika - Politológia

Palasik Mária (szerk.): A nő és a politikum. A nők politikai szerepvállalása Magyarországon

Budapest, 2007
Politika - Politológia

Patkós Veronika: Szekértáborharc. Eredmények a politikai megosztottság okairól és következményeiről

Budapest, 2019
Politika - Politológia

Ripp Zoltán: Szabad demokraták. Történeti vázlat a Szabad Demokraták Szövetségének politikájáról 1988-1994

Budapest, 1995
Politika - Politológia

Scheiring Gábor: Az autoriter kapitalizmus és a felhalmozó állam felemelkedése Magyarországon

Budapest, 2019
Politika - Politológia

Sebők Miklós: Paradigmák fogságában. Elitek és ideológiák a magyar pénzügyi kapitalizmusban - Társadalomelméleti Műhely

Budapest, 2019
Politika - Politológia

Szoboszlai György - Wiener György: Választáspolitológia

Budapest, 2016
Politika - Politológia

Takács Ádám (szerk.): Olvasni A TŐKÉt. Louis Althusser, Étienne Balibar, Roger Establet, Pierre Macherey, Jacques Rancière

Fordító: Moldvy Tamás - Szigeti Csaba
Budapest, 2018
Politika - Politológia

Tetlock, Philip E.: Szakértő politikai előrejelzés. Mennyire helyes? Hogyan mérhetjük?

Fordító: Felcsuti Péter
Budapest, 2020
Politika - Politológia

Til , Jon van- Krasztev Péter (szerk.): Tarka ellenállás. Kézikönyv rebelliseknek és békéseknek

Fordító: Klopfer Judit - Konok Péter
Budapest, 2013
Politika - Politológia

Vitányi Iván: A szociáldemokrácia jövőképe. Alapértékek

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Vitányi Iván: The Social Democratic Vision of the Future

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Wéber Attila: Kompok országa. Nézetek, programok, viták - Európáról és az Unióról

Budapest, 2014
Politika - Politológia

Wéber Attila: Metamorfózisok. A magyar jobboldal húsz éve

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Wright, Tony: Régi és új szocializmusok

Fordító: Baráth Katalin
Budapest, 1999
Politika - Politológia

Zinn, Howard: Engedetlenség és demokrácia. Kilenc téveszme a törvényről és a rendről

Fordító: Piróth Attila
Budapest - Begles, 2019
Politika - Politológia

Antal Attila - Földes György (szerk.): Igazságosság, fenntarthatóság, demokrácia. Társadalomelméleti esszék

Budapest, 2022
Filozófia, Politika - Politológia

Kiss Viktor: Kívül/Belül. Egy új politikai logika

Budapest, 2021
Filozófia, Politika - Politológia

Antal Attila: Chicago a Dimitrov téren. Neoliberalizmus és Kádár-rendszer

Budapest, 2021
Politika - Politológia, Történelem - Magyar

Földes györgy: Nemzet és hegemónia. Magyarország 1945-1989

Budapest, 2021
Politika - Politológia, Történelem - Magyar

  • 1
  • 2

KBART