Napvilág Kiadó

1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Könyvek - Szociológia - Szociográfia

  • 1
  • 2
Antal Attila - Földes György (szerk.): Holtpont. Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről

Budapest, 2016
Szociológia - Szociográfia

Bognár Virág - Kabai Imre - Somlai Péter - Tóth Olga: Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről

Budapest, 2007
Szociológia - Szociográfia

Bourdieu, Pierre: A gyakorlat elméletének vázlata & Három kabil etnológiai tanulmány

Fordító: Gelléri Gábor - Sebes Anna - Berényi Gábor
Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Bourdieu, Pierre: A gyakorlati észjárás

Fordító: Berkovits Balázs
Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia

Bourdieu, Pierre: Férfiuralom

Fordító: N. Kiss Zsuzsa
Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Castells, Manuel: A tudás világa. Manuel Castells és Martin Ince beszélgetése

Fordító: Árokszállássy Zoltán
Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Csizmadia Zoltán: Együttműködés és újítóképesség. Kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai

Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Diamond, Patrick - Giddens, Anthony: Írások az egyenlőtlenségről, az egyenlősdiről - és az új egyenlőségről

Fordító: Bikics Milán
Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Dósa Mariann - Udvarhelyi Éva Tessza: Anya kiáll és beszél. Anyák önmagukról, közéletről és aktivizmusról

Budapest, 2017
Szociológia - Szociográfia

Dósa Mariann - Udvarhelyi Éva Tessza (szerk.): Velünk beszélj, ne rólunk!. Hátrányokkal induló aktivisták beszélnek életükről és munkájukról

Budapest, 2016
Szociológia - Szociográfia

Éber Márk Áron: A csepp. A félperifériás magyar társadalom osztályszerkezete

Budapest, 2020
Szociológia - Szociográfia

Edwards, Griffith: Az „anyag” természete. Drogok… és miért nyúlnak hozzá oly sokan?

Fordító: Kácsor Lóránt
Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Elias, Norbert: A szociológia lényege

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia

Erdélyi Ágnes - Erényi Tibor - Cs. Kiss Lajos - Somlai Péter - Szigeti Péter: Max Weber és a 20. század társadalomtudományi gondolkodása

Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia

Fáber Ágoston: Pierre Bourdieu: elmélet és politika

Budapest, 2018
Szociológia - Szociográfia

Feitl István - Sipos András: Iskolák, diákok, oktatáspolitika a 19-20. században

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Fellegi Borbála: Út a megbékéléshez. A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon

Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Ferge Zsuzsa: Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek. Adalékok a rendszerstruktúra és a társadalmi struktúra átalakulásának dinamikájához

Budapest, 2010
Szociológia - Szociográfia

Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Fromm, Erich: Utak egy egészséges társadalom felé

Fordító: Szalay Virág
Budapest, 2010
Szociológia - Szociográfia

Gazsó Ferenc - Laki László: Fiatalok az újkapitalizmusban

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Gedeon Péter - Pál Eszter - Somlai Péter: Az evolúció elméletei és metaforái a társadalomtudományokban

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Gellériné Lázár Márta - Karádi Éva - Cs. Kiss Lajos: Mannheim-tanulmányok. Írások Mannheim Károlytól és Mannheim Károlyról

Budapest, 2003
Szociológia - Szociográfia

Gellner, Ernest: A nemzetek és a nacionalizmus

Fordító: Barabás András
Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Giddens, Anthony: Elszabadult világ. Hogyan alakítja át életünket a globalizáció?

Fordító: Gárdos János
Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia

Horváth Sándor - Pethő László - Tóth Eszter Zsófia (szerk.): Munkástörténet - munkásantropológia

Budapest, 2003
Szociológia - Szociográfia

Huszár Ákos: A kritikai elmélet rekonstrukciója. Újosztály-elméletek és civiltársadalom-elméletek a rendszerváltás időszakában

Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Izsák Éva: A városfejlődés természeti és társadalmi tényezői

Budapest, 2003
Szociológia - Szociográfia

Kende Anna - Vajda Róza (szerk.): Rasszizmus a tudományban

Budapest, 2008
Szociológia - Szociográfia

Kósáné Kovács Magda - Pető Andrea: Mérleg. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok Magyarországon 2007-ben

Budapest, 2007
Szociológia - Szociográfia

Kósáné Kovács Magda - Pető Andrea (szerk.): Balance Sheet. Disadvantaged Social Groups in Hungary in 2007

Budapest, 2007
Szociológia - Szociográfia

Kovách Imre: Társadalmi metszetek. Érdekek és hatalmi viszonyok, individualizáció és egyenlőtlenség a mai Magyarországon

Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Kovách Imre (szerk.): Hatalom és társadalmi változás. A posztszocializmus vége

Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia

Krémer Balázs: Bevezetés a szociálpolitikába

Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Krémer Balázs: Mi is a kétségbeejtő abban, hogy tovább élünk? avagy Az idősödési válság és a halál egyenlőtlenségei

Budapest, 2015
Szociológia - Szociográfia

Krémer Ferenc: A rendőri hatalom természete. Társadalmi szerep és foglalkozási kultúra

Budapest, 2003
Szociológia - Szociográfia

Ladányi János - Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Közép- és délkelet-európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata

Budapest, 2003
Szociológia - Szociográfia

Lévi-Strauss, Claude: Faj és történelem

Fordító: Bojtár Péter
Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia

Misetics Bálint (szerk.): Polgári engedetlenség és erőszakmentes ellenállás

Budapest, 2016
Szociológia - Szociográfia

Némedi Dénes: Klasszikus szociológia 1890-1945. Második, változatlan kiadás

Budapest, 2010
Szociológia - Szociográfia

Némedi Dénes (szerk.): Modern szociológiai paradigmák

Budapest, 2008
Szociológia - Szociográfia

Palasik Mária - Sipos Balázs (szerk.): Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon

Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia

Perényi Roland: A nyomor felfedezése Bécsben és Budapesten. Szociális riportok a 19-20. század fordulóján

Budapest, 2018
Szociológia - Szociográfia

Polhemus, Robert M.: Lót leányai. Szex, megváltás és a nők önérvényesítési törekvései

Fordító: Bozai Ágota
Budapest, 2007
Szociológia - Szociográfia

Rona Jutka: Magyar cigányok - Hungarian gypsies. Túlélők vallanak - Suvivor's Stories

Budapest, 2012
Szociológia - Szociográfia

Sebály Bernadett - Vojtonovszki Bálint (szerk.): A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma? A közösségszervezés alapjai

Budapest, 2016
Szociológia - Szociográfia

Somlai Péter: Család 2.0

Budapest, 2013
Szociológia - Szociográfia

Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2008
Szociológia - Szociográfia

Surowiecki, James: A tömegek bölcsessége. Miért okosabb a sokaság, mint a kevesek? Hogyan alakítja a kollektív tudás a gazdasági életet, a társadalmakat és a csoportokat?

Fordító: Árvay Alica
Budapest, 2007
Szociológia - Szociográfia

Szabari Vera (szerk.): (Disz)kontinuitások. A magyar szociológia I960 és 2010 között

Budapest, 2020
Szociológia - Szociográfia

  • 1
  • 2

KBART