Napvilág Kiadó

1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Könyvek - Történelem - Magyar

Takács Róbert: Hollywood behind the Iron Curtain

Budapest, 2022
Média - Kommunikáció, Open access, Történelem - Magyar

Sipos Balázs: „Amerika, ezeremeletes mennyország”. Amerika és az amerikanizmus a Horthy-kori nyilvánosságban

Budapest, 2023
Média - Kommunikáció, Történelem - Magyar, Történettudomány

Antal Attila: Chicago a Dimitrov téren. Neoliberalizmus és Kádár-rendszer

Budapest, 2021
Politika - Politológia, Történelem - Magyar

Földes györgy: Nemzet és hegemónia. Magyarország 1945-1989

Budapest, 2021
Politika - Politológia, Történelem - Magyar

A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918-1947

Budapest, 2004
Történelem - Magyar

Andreides Gábor - Z. Karvalics László: A Magyar Távirati Iroda története 1945-1948

Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Antal Attila: A populista demokrácia természete. Realizmus és utópia határán

Budapest, 2017
Történelem - Magyar

B. Kádár Zsuzsanna: Elrabolt remények. A magyar szociáldemokrácia a párt felszámolása után

Budapest, 2012
Történelem - Magyar

Balázs Eszter - Koltai Gábor - Takács Róbert (szerk.): Homoklapátolás nemesércért. A 70 éves Standeisky Éva tiszteletére

Budapest, 2018
Történelem - Magyar

Balázsy István et al.: Régen minden jobb volt. Korunk filmjei, zenéi, tévéműsorai

Budapest, 2021
Történelem - Magyar

Balogh Margit - Z. Karvalics László: A szakadék szélén…. Az MTI bizalmas jelentései 1943. július 22. - 1944. március 10.

Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Balogh Sándor: A magyar állam és a nemzetiségek. A magyarországi nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai 1848-1993

Budapest, 2002
Történelem - Magyar

Balogh Sándor (szerk.): A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei V.

Budapest, 1998
Történelem - Magyar

Baráth Magdolna: Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról 1953-1956. Kiszeljov és Andropov titkos jelentései

Budapest, 2002
Történelem - Magyar

Baráth Magdolna - Feitl István: Kérdések és válaszok a Rákosi-korról 1949-1956

Budapest, 2021
Történelem - Magyar

Baráth Magdolna - Feitl István (szerk.): Lehallgatott kihallgatások. Rákosi és Gerő pártvizsgálatának titkos hangszalagjai

Budapest, 2013
Történelem - Magyar

Baráth Magdolna - Sipos Levente: A snagovi foglyok. Nagy Imre és társai Romániában

Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Baráth Magdolna (szerk.): Szovjet diplomáciai jelentések Magyarországról a Hruscsov-korszakban

Budapest, 2012
Történelem - Magyar

Belényi Gyula: Munkások Magyarországon 1948-1956

Budapest, 2000
Történelem - Magyar

Bérenger, Jean - Kecskeméti Károly: Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon. 1608-1918

Fordító: Bethlen Attila - Lajtai L. László - Benda Kálmán, ifj.
Budapest, 2008
Történelem - Magyar

Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború Magyarországán

Budapest, 2008
Történelem - Magyar

Bodó, Béla: A fehérterror. Antiszemita és politikai erőszak Magyarországon, 1919–1921

Fordító: Konok Péter
Budapest, 2022
Történelem - Magyar

Borbola István - Gazsó Ferenc - Jánosi György - Kovács László - Loránd Ferenc - Mihály Ottó: Egyéni esélyek, iskolai esélyek, társadalmi esélyek. Magyarország közoktatása a változó világban

Budapest, 2000
Történelem - Magyar

Borvendég Zsuzsanna - Palasik Mária: Vadhajtások. A sztálini természetátalakítási terv átültetése Magyarországon, 1948-1956

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Botos János - Feitl István - Hubai László - Standeisky Éva - Takács Róbert: Kérdések és válaszok az 1944-1949 közötti magyar történelemről

Budapest, 2016
Történelem - Magyar

Cieger András: Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán, 1867-1918

Budapest, 2010
Történelem - Magyar

Cieger András – Egry Gábor – Klement Judit: Kérdések és válaszok a dualizmus kori Magyarországról 1867–1918

Budapest, 2021
Történelem - Magyar

Csunderlik Péter: A Galilei-kör története. Szabadgondolkodók a századelő Magyarországán (1900–1919)

Budapest, 2022
Történelem - Magyar

Csunderlik Péter: Csupa hajdani eszelős. Írások az 1900-1945-ös Magyarországról és emlékezetéről

Budapest, 2020
Történelem - Magyar

Csunderlik Péter: Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták. A Galilei Kör története 1908-1919

Budapest, 2017
Történelem - Magyar

Csunderlik Péter - Egry Gábor - Fodor János - Gioielli, Emily - Hajdu Tibor: Kérdések és válaszok 1918-1919-ről

Budapest, 2018
Történelem - Magyar

Csunderlik Péter - Pető Péter: Újabb TOP 10-es történelmi slágerlisták

Budapest, 2019
Történelem - Magyar

Dalos György: Gorbacsov. Ember és hatalom

Budapest, 2011
Történelem - Magyar

Dunai Andrea: Javak sorsa. Az 1944/45-ben Magyarországról elvitt értékek nyomában

Budapest, 2019
Történelem - Magyar

Egresi Katalin: Szociálpolitika Magyarországon. Nézetek, programok és törvények 1919-1939

Budapest, 2008
Történelem - Magyar

Egry Gábor: Az erdélyiség „színeváltozása”. Kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és identitáspolitikájának elemzésére 1940-1944

Budapest, 2008
Történelem - Magyar

Egry Gábor: Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918-1944

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Egry Gábor - Feitl István (szerk.): A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19-20. században

Budapest, 2005
Történelem - Magyar

Egry Gábor - Ignácz Károly - Konok Péter - Sipos Balázs: Kérdések és válaszok a Horthy-korról

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Egry Gábor - Kaba Eszter (szerk.): 1916 - A fordulat éve? Tanulmányok a Nagy Háborúról

Budapest, 2017
Történelem - Magyar

Egry Gábor (szerk.): Kérdések és válaszok 1918-1919-ről. Utószóval elllátott, második, bővített kiadás

Budapest, 2019
Történelem - Magyar

Eörsi László - Feitl István - Ripp Zoltán - Standeisky Éva: Kérdések és válaszok 1956-ról

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Feitl István: 15 év. Emlékek, dokumentumok, adatok a Magyar Szocialista Párt első 15 évének történetéből

Budapest, 2004
Történelem - Magyar

Feitl István: Ki volt Rákosi Mátyás?

Budapest, 2020
Történelem - Magyar

Feitl István: Mikrotörténetek - 1956. Pestszentlőrincről, Pestszentimréről

Budapest, 2011
Történelem - Magyar

Feitl István: Nyitott-zárt Magyarország. Politikai és kulturális orientáció, 1914-1949

Budapest, 2013
Történelem - Magyar

Feitl István: Politikasakk. Rákosi Mátyás és Kádár János játszmái

Budapest, 2022
Történelem - Magyar

Feitl István: Talányos játszmák. Magyarország a KGST erőterében, 1949-1974

Budapest, 2016
Történelem - Magyar

Feitl István - Gellériné Lázár Márta - Kende János (szerk.): Demokratikus köztársaságok Magyarországon. Történeti album

Budapest, 2007
Történelem - Magyar

Feitl István - Gellériné Lázár Márta - Sipos Levente (szerk.): Rákosi Mátyás - Visszaemlékezések 1892-1925 1. kötet

Budapest, 2002
Történelem - Magyar

KBART