Napvilág Kiadó

1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Könyvek - Történelem - Világ

Dalos György: Három Berlin. Barangolások a Fal körül

Budapest, 2023
Szépirodalom - Művészet, Történelem - Magyar, Történelem - Világ

Antal Attila - Földes György - Kiss Viktor (szerk.): Marx… Interpretációk, irányzatok, iskolák

Budapest, 2018
Történelem - Világ

Balázs Eszter - Földes György - Konok Péter: A moderntől a posztmodernig: 1968. Tanulmányok

Budapest, 2009
Történelem - Világ

Balázs Gábor: Párizs szabad város – 1871. A párizsi kommün

Budapest, 2020
Történelem - Világ

Balogh András - Gáthy Vera: Gandhi. Kortársak Gandhiról

Budapest, 2000
Történelem - Világ

Bencsik Péter: Csehszlovákia története dokumentumokban

Budapest, 2016
Történelem - Világ

Bihari Péter: Kérdések és válaszok az I. világháborúról

Budapest, 2013
Történelem - Világ

Botticini, Maristella - Eckstein, Zvi: Kiválasztott kevesek. Hogyan formálta az oktatás a zsidó történelmet? 70–1492

Fordító: Felcsuti Péter
Budapest, 2021
Történelem - Világ

Burgdorff, Stephan - Wiegrefe, Klaus (szerk.): Az első világháború. A XX. század őskatasztrófája

Fordító: Pruzsinszky Sándor
Budapest, 2010
Történelem - Világ

Csoma Mózes: Korea. Egy nemzet, két ország - a közös gyökerektől. Harmadik, bővített kiadás

Budapest, 2016
Történelem - Világ

Csunderlik Péter - Pető Péter: TOP 10-es történelmi slágerlisták

Budapest, 2017
Történelem - Világ

Duby, Georges: Folytonos történelem

Fordító: Benda Kálmán, ifj.
Budapest, 2000
Történelem - Világ

Elias, Norbert: Az udvari társadalom. A királyság és az udvari arisztokrácia szociloógiai jellemzőinek vizsgálata

Fordító: Gellériné Lázár Márta - Harmathy Veronika - Németh Zsuzsa
Budapest, 2005
Történelem - Világ

Erényi Tibor - Harsányi Iván - Krausz Tamás - Ormos Mária - Pankovits József - Székely Gábor: Diktátorok - diktatúrák

Budapest, 1997
Történelem - Világ

Feitl István - Ignácz Károly (szerk.): Régi és új világ határán. 1945 történetei. Tanulmányok

Budapest, 2018
Történelem - Világ

Feitl István - Izsák Lajos - Székely Gábor: Fordulat a világban és Magyarországon. 1947-1949

Budapest, 2000
Történelem - Világ

Feitl István (szerk.): Jobboldali radikalizmusok tegnap és ma

Budapest, 1998
Történelem - Világ

Feitl István (szerk.): Köztársaság a modern kori történelem fényében. Tanulmányok

Budapest, 2007
Történelem - Világ

Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése

Budapest, 2000
Történelem - Világ

Havas Péter: Attlee-től Brownig. A brit Munkáspárt kormányzási tapasztalatairól (1945-2008)

Budapest, 2009
Történelem - Világ

Hobsbawm, Eric: A történelemről és a történetírásról

Fordító: Göbölyös Magdolna - Pálvölgyi Lídia
Budapest, 2006
Történelem - Világ

Howard, Michael - Louis, Wm. Roger (szerk.): Oxford - Világtörténet a XX. században

Fordító: Göbölyös Magdolna et al.
Budapest, 2002
Történelem - Világ

Johancsik János: A demokratikus pártrendszer Franciaországban a 20. században

Budapest, 1998
Történelem - Világ

Jordán Gyula - Tálas Barna: Kína a modernizáció útján a XIX-XX. században

Budapest, 2002
Történelem - Világ

Juhász József: A délszláv háborúk

Budapest, 1994
Történelem - Világ

Kennedy, Paul: A XXI. század küszöbén

Fordító: Makai György
Budapest, 1997
Történelem - Világ

Kolko, Gabriel: A háborúk természetrajza a legújabb kori történelemben. Új háborús korszak kezdete?

Fordító: Konok Péter
Budapest, 2003
Történelem - Világ

Konok Péter: „…a kommunizmus gyermekbetegsége”? Baloldali radikalizmusok a 20. században

Budapest, 2006
Történelem - Világ

Krausz Tamás: Lenin. Társadalomelméleti rekonstrukció

Budapest, 2008
Történelem - Világ

Krausz Tamás: Rendszerváltás és társadalomkritika. Tanulmányok a kelet-európai átalakulás történetéből

Budapest, 1998
Történelem - Világ

Krausz Tamás: Szovjet thermidor. A sztálini fordulat szellemi előzményei 1917-1928

Budapest, 1996
Történelem - Világ

Krausz Tamás (szerk.): A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak. Rigómezőtől Koszovóig

Budapest, 1999
Történelem - Világ

Lajtai L. László (szerk.): A történetírás mint tudomány. A történészi hivatás kialakulása a XIX. századi Franciaországban

Fordító: Csizmadia Dominika et al.
Budapest, 2007
Történelem - Világ

Miskolczy Ambrus: „A Führer olvas”. Tallózás Hitler könyvtárában

Budapest, 2000
Történelem - Világ

Mitrovits Miklós: A remény hónapjai…. A lengyel szolidaritás és a szovjet politika 1980-1981

Budapest, 2010
Történelem - Világ

Mitrovits Miklós: Lengyel, magyar „két jó barát”. A magyar-lengyel kapcsolatok dokumentumai, 1957-1987

Budapest, 2014
Történelem - Világ

Noiriel, Gérard: A történetírás „válsága”. Elméletek, irányzatok és viták a történelemről tudománnyá válásától napjainkig

Fordító: Czoch Gábor et al.
Budapest, 2001
Történelem - Világ

Nora, Pierre: Emlékezet és történelem között

Fordító: Haas Lídia - K. Horváth Zsolt - Lajtai L. László - Németh Orsolya - Tóth Réka
Budapest, 2009
Történelem - Világ

Ormos Mária: Közép-Európa. Van? Volt? Lesz? A fogalom változásai a 19-20. században

Budapest, 2007
Történelem - Világ

Pankovits József: Az olasz politikai pártok válaszútja a 20. század végén

Budapest, 1998
Történelem - Világ

Petritsch, Wolfgang: Bruno Kreisky. 1911-1990. Egy osztrák államférfi életútja

Fordító: Kajtár Mária
Budapest, 2014
Történelem - Világ

Rosanvallon, Pierre: Civil társadalom, demokrácia, politikum. Történelmek és elméletek

Fordító: Lakatos Ágnes
Budapest, 2007
Történelem - Világ

Schivelbusch, Wolfgang: A vasúti utazás története. A tér és az idő iparosodása a 19. században

Fordító: Laczházi Gyula
Budapest, 2008
Történelem - Világ

Stern, Carola: Willy Brandt

Fordító: György Gábor
Budapest, 2012
Történelem - Világ

Székely Gábor: Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története

Budapest, 1998
Történelem - Világ

Szilágyi István: Demokratikus átmenet és konszolidáció Spanyolországban

Budapest, 1996
Történelem - Világ

Volkov, Szolomon: Sosztakovics és Sztálin

Fordító: Kállai Tibor
Budapest, 2006
Történelem - Világ

Wheen, Francis: Karl Marx

Fordító: Göbölyös Magdolna - Konok Péter
Budapest, 2003
Történelem - Világ

Zseliczky Béla: Kárpátalja a cseh és a szovjet politika érdekterében 1920-1945

Budapest, 1998
Történelem - Világ

KBART