Napvilág Kiadó

1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Könyvek - Történelem - Magyar

Feitl István (szerk.): Az MSZMP KB titkárságának jegyzőkönyvei 1957. július 1.- december 31.

Budapest, 2000
Történelem - Magyar

Feitl István (szerk.): Parlamenti választási kampányok Magyarországon

Budapest, 2016
Történelem - Magyar

Föglein Gizella: Etnikum és educatio. A magyarországi nemzetiségek és alsó fokú oktatásuk állami szabályozása 1945-1985

Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Földes György: Ívek és töréspontok. Gazdaság, politika, ideológia 1945 után

Budapest, 2018
Történelem - Magyar

Földes György: Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai I.

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Földes György: Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai II.

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Földes György: Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956-1989

Budapest, 2007
Történelem - Magyar

Földes György - Gálfalvi Zsolt (szerk.): Nemzetiség - felelősség. Írások Gáll Ernő emlékére

Budapest, 2005
Történelem - Magyar

Földes György - Mitrovits Miklós: Kádár János és a 20. századi magyar történelem

Budapest, 2012
Történelem - Magyar

Gáll Ernő: Levelek, 1949-2000

Budapest, 2009
Történelem - Magyar

Gunst Péter: A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig

Budapest, 1998
Történelem - Magyar

Hajdu Tibor: Ki volt Károlyi Mihály?

Budapest, 2012
Történelem - Magyar

Hajdu Tibor - Litván György (szerk.): Károlyi Mihály levelezése IV. A) kötet, 1930-1939

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Hajdu Tibor - Litván György (szerk.): Károlyi Mihály levelezése IV. B) kötet, 1940-1944

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Hajdu Tibor (szerk.): Károlyi Mihály levelezése V. 1945-1949

Budapest, 2003
Történelem - Magyar

Hajdu Tibor (szerk.): Károlyi Mihály levelezése VI. 1949-1955

Budapest, 2008
Történelem - Magyar

Harsányi László: A fényből a sötétbe. Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület évtizedei 1909-1950

Budapest, 2019
Történelem - Magyar

Horváth Julianna - Ripp Zoltán (szerk.): Ötvenhat októbere és a hatalom. A Magyar Dolgozók Pártja vezető testületeinek dokumentumai 1956 október 24-28. Ripp Zoltán: A pártvezetés végnapjai

Budapest, 1997
Történelem - Magyar

Horváth Julianna - Szabó Éva - Szűcs László - Zalai Katalin: Pártközi értekezletek. Politikai érdekegyeztetés, politikai konfrontáció 1944-1948

Budapest, 2003
Történelem - Magyar

Horváth Julianna - Szabó Éva - Zalai Katalin: A Magyar Kommunista Párt iratainak repertóriuma 1944-1948

Budapest, 2001
Történelem - Magyar

Horváth Julianna - Szabó Éva - Zalai Katalin (szerk.): A Magyarországi Szociáldemokrata Párt iratainak repertóriuma 1890-1948

Budapest, 1999
Történelem - Magyar

Horváth Julianna (szerk.): „Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember…”. 56 röplaphumora

Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Horváth Julianna (szerk.): A PTI Levéltára 1956-os gyűjteményének repertóriuma

Budapest, 1998
Történelem - Magyar

Horváth Sándor: Két emelet boldogság. Mindennapi szociálpolitika Budapesten a Kádár-korban

Budapest, 2012
Történelem - Magyar

Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza 1920-2000, I. kötet. A választások története és politikai geográfiája

Budapest, 2001
Történelem - Magyar

Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza 1920-2000, II. kötet. Választókerületi adattár

Budapest, 2001
Történelem - Magyar

Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza 1920-2000, III. kötet. A magyarországi települések választási adatai

Budapest, 2001
Történelem - Magyar

Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920—1945

Budapest, 2013
Történelem - Magyar

Izsák Lajos: Pártok és politikusok Magyarországon 1944-1994

Budapest, 2010
Történelem - Magyar

Izsák Lajos - Stemler Gyula (szerk.): Vissza a történelemhez…. Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára

Budapest, 1996
Történelem - Magyar

Izsák Lajos (szerk.): A Magyar Dolgozók Pártja határozatai 1948-1956

Budapest, 1998
Történelem - Magyar

Joó András: „…a háború szolgálatában”. Főszerkesztői értekezletek 1942. szeptember 22. - 1943. augusztus 25.

Budapest, 2007
Történelem - Magyar

Joó András: Kállay Miklós külpolitikája. Magyarország és a háborús diplomácia 1942-1944

Budapest, 2008
Történelem - Magyar

K. Farkas Claudia: Jogok nélkül. A zsidó lét Magyarországon 1920-1944

Budapest, 2010
Történelem - Magyar

Kaba Eszter (szerk.): Háborús mindennapok - mindennapok háborúja. Magyarország és a Nagy Háború - ahogy a sajtó látta 1914-1918

Budapest, 2018
Történelem - Magyar

Keserű János: Parasztsorsfordítók között

Budapest, 2007
Történelem - Magyar

Kolontári Attila: Magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok 1920-1941

Budapest, 2009
Történelem - Magyar

Kondor Attila Csaba: Iparpolitika és Budapest a Kádár-korszakban. „A mechanizmus fojtogat bennünket…”

Budapest, 2013
Történelem - Magyar

Kovács M. Mária: Törvénytől sújtva. A numerus clausus Magyarországon 1920-1945

Budapest, 2012
Történelem - Magyar

Kozári Monika: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere

Budapest, 2003
Történelem - Magyar

L. Nagy Zsuzsa: Egy politikus polgár portréja. Rassay Károly

Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Lendvai, Paul: Forradalomról tabuk nélkül. 1956

Fordító: Pruzsinszky Sándor
Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Miskolczy Ambrus: A modern magyar demokratikus kultúra „eredeti jellegzetességeiről” 1790-1849

Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Nagy József: A paraszti társadalom felbomlásának kezdetei 1945-1956

Budapest, 2009
Történelem - Magyar

Nagy Péter: A Rima vonzásában. Az ózdi helyi és gyári társadalom a késő dualizmustól az államosításig

Budapest, 2016
Történelem - Magyar

Nagy Péter: Távol a szülőföldtől. Ózd vidékiek szovjet fogságban

Budapest, 2017
Történelem - Magyar

Ormos Mária: A katedrától a halálsorig. Ágoston Péter, 1874—1925

Budapest, 2011
Történelem - Magyar

Palasik Mária: Félelembe zárt múlt. Gyilkosságok Gyömrőn és környékén 1945-ben

Budapest, 2010
Történelem - Magyar

Palasik Mária (szerk.): Nők a magyar tudományban

Budapest, 2010
Történelem - Magyar

Papp Barbara - Sipos Balázs: Modern, diplomás nő a Horthy-korban

Budapest, 2017
Történelem - Magyar

KBART