Antal Attila: A populista demokrácia természete. Realizmus és utópia határán - Társadalomelméleti Műhely (Budapest, 2017)

Tartalom

Tartalom BEVEZETÉS: HARC A DEMOKRÁCIÁÉRT .............................. 13 1. A POPULIZMUS TÖRTÉNELMI GYÖKEREI ....................... 21 1.1. A populista hagyomány az Egyesült Államokban. „We, the People...” ...................................................... 25 1.2. A populizmus magyar hagyományai: a népi mozgalom ...................................................... 28 2. A POPULIZMUS JELENTÉSRÉTEGEI ................................. 33 2.1. A populizmus mint ideológia ................................... 36 2.2. A populizmus mint diszkurzív stílus ....................... 39 2.3. A populizmus mint politikai stratégia ..................... 41 3. NEOPOPULIZMUS: MELY TÉNYEZŐK ALAKÍTOTTÁK KI KORSZAKUNK POPULIZMUSÁT? .............................................................. 45 3.1. A liberalizmus rétegei és a neoliberális hegemónia ................................................................. 48 3.1.1. Liberalizmus: a kapitalizmus ideológiája ..... 50 3.1.2. Liberális (képviseleti) demokrácia ................ 53 3.1.3. Alkotmányos demokrácia/liberális alkotmányosság .............................................. 55

Next