Balogh Margit - Z. Karvalics László: A szakadék szélén…. Az MTI bizalmas jelentései 1943. július 22. - 1944. március 10. (Budapest, 2006)

1943/44-ben, Kállay Miklós miniszter­elnöksége idején a Zimmer Ferenc vezette Magyar Távirati Iroda 14 szigorúan bizalmas, mégis diszkrét kiszivárogta­tásra szánt tájékoztatót küldött külföldi tudósítóinak. A tájékoztatókat minden valószínűség szerint az MTI munkatársai állították össze, de a Külügyminisztérium Sajtóosztálya és Politikai Osztálya kezde­ményezésére. A jelentések a hazai esemé­nyekről számolnak be, és olyan beszélgeté­sekről, vitákról is tudósítanak, amelyekről a cenzúra „jóvoltából” sem az akkori közvélemény, sem - dokumentumok híján - az utókor nem értesülhetett. A tájékoztatók tartalmának kiszivárog­tatását a tudósítók „legjobb megítélésére” bízták, mindezt pedig azért, hogy a kényes politikai helyzetben segítsék az ország és persze a Kállay-kormány külpolitikáját. A tájékoztatókat dr. Tarr László, az MTI egykori zürichi tudósítója őrizte meg az utókor számára. Ezeket tartalmazó kötetünk - a függelékben található további dokumentumokkal, a bevezető tanulmány­nyal és számtalan magyarázó jegyzettel ­­a Magyarország német megszállását meg­előző hónapok hazai eseménytörténetének egészen újszerű tükrévé válhat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom