Baráth Magdolna: Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról 1953-1956. Kiszeljov és Andropov titkos jelentései (Budapest, 2002)

Milyen módon vett részt a szovjet diplo­mácia magyarországi képviselője 1953 és 1956 között a Magyar Dolgozók Pártjában folyó hatalmi harcban? Mennyire hiteles képet továbbított a magyarországi helyzetről Moszkvába? Milyen tanácsokat adott a szovjet kül­ügyi vezetésnek Magyarországgal kap­csolatban? Kik voltak a budapesti szovjet nagykövetek .informátorai’? E kérdé­sekre keresi a választ a kötet, mely a szovjet külügyminisztérium és az SZKP Központi Bizottsága levéltárának ez idá­ig ismeretlen, titkos anyagait adja közre. A budapesti szovjet nagyköveteket felkereső magyar politikusok - az MDP és az ország sorsának alakításában meghatározó szerepet játszó személyek (Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Hegedűs András és má­sok) - vagy tájékoztatási szándékkal keresték meg a szovjet diplomatákat, vagy a szovjet vezetés véleményét és tanácsát kérték fontos belpolitikai kér­désekben. Ezt az információs csatornát használták fel abban az esetben is, ha valamit .üzenni" akartak Moszkvának. Kiszeljov és Andropov magyar beszél­getőpartnereinek az MDP vezető testü­letéinek üléseiről vagy a kormány dönté­seiről adott részletes tájékoztatói bővel­kedtek intrikus elemekben is. A szovjet nagykövetek előtt teljes őszinteséggel és nyíltsággal beszéltek, abban a biztos tudatban, hogy a közölteket partnerük bizalmasan és diszkréten kezeli, s az el-

Next

/
Oldalképek
Tartalom