Cieger András: Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán, 1867-1918 (Budapest, 2010)

A könyv közérthető nyelven képet kíván nyújtani a korrupció manap­ság is jól ismert jelenségének mű­ködési mechanizmusairól a modern értelemben vett politizálás kialaku­lásának idején. Célja azonban nem a dualizmus kori politikusok bűn­lajstromának az összeállítása, ha­nem hogy bemutassa például a po­litika korabeli finanszírozásának a problémáját, a közérdek és a ma­gánhaszon változó viszonyát, a po­litikusi szerep és a nyilvánosság átalakulását, a korrupciós vádasko­dás anatómiáját vagy éppen a közé­leti botrányok jellegzetességeit. A szerző az 1867-es kiegyezést követő öt évtized korrupciós ügyei után kutatva összegyűjtötte a tár­gyalt esetek levéltári dokumen­tumait, röpiratait és sajtóanyagát, illetve a téma szépirodalmi ábrázo­lásának számos példáját. A könyv­nek egy-egy ügy kapcsán nem az „igazság" kiderítése és a bűnö­sök megnevezése a szándéka (sok esetben ez szinte lehetetlen is), ám a többéves kutatómunka során föl­tárt változatos és sok szemszögű forrásszövegek révén az olvasóban megfogalmazódhatnak valószínűsít­hető forgatókönyvek és a többinél hihetőbbnek tűnő magyarázatok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom