Farkas Zoltán: Hét szűk esztendő. A válságtól az önkénygazdaságig (Budapest, 2014)

Szemernyit sem fejlődött az el­múlt hét esztendőben a magyar gazdaság, leszakadt riválisaitól, az új uniós tagállamoktól. Három recesszión esett túl, amelyek nem múltak el nyomtalanul. Csökkent a jövedelmek vásárlóereje, rom­lanak az életkörülmények, amor­tizálódnak az eszközök és az ott­honok. Az egymást követő kormányok szüntelen válságkezeléssel fogla­latoskodtak. A Gyurcsány-kor­­mány 2006-ban megpróbálta hely­reállítani az egyensúlyt egy félol­dalas stabilizációs programmal és szerkezeti reformokkal, törek­véseinek a népszavazás véget ve­tett. A katasztrófát súlyos veszte­ségek árán a Bajnai-kormány há­rította el. Az őt váltó Orbán-kor­­mány radikális fordulatot vett: az államadósság elleni harcot gaz­dasági szükségállapotként kép­zelte el, ennek jegyében a köz­ponti hatalom alá rendelte a füg­getlen intézményeket, kiiktatta a kormányzás alkotmányos ellen­súlyait, és megteremtette a lehe­tőségét, hogy a gazdaság bármely szegmensébe tetszése szerint be­avatkozhasson. A kötet ezt a fo­lyamatot tekinti át, időrendben, egészen a végső kérdésig: vajon hány szűk esztendő követi még ezt a hetet?

Next