Kiss Viktor: Kívül/Belül. Egy új politikai logika (Budapest, 2021)

KISS VIKTOR [1976] politológus, ideológiakutató. A PTI Társadalomelméleti Műhelyének kutatója, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója és doktori témavezetője. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A posztmarxizmus egyik vezető hazai képviselője, aki elsősorban a kritikai társadalomelmélet, a globalizáció és a posztmodern politikaelmélet témájával foglalkozik. Többek között a Marx - Ideológia [2011] és az Ideológia, kritika, posztmarxizmus [2018] című könyvek szerzője, illetve a Marx­­interpretációk, irányzatok, iskolák [2018] című tanulmánykötet társszerkesztője.

Next