Körösényi András - Szabó Andrea - Böcskei Balázs (szerk.): Vírusba oltott politika. Világjárvány és politikatudomány (Budapest, 2020)

J VIRUSBAI 0 W PULIM Világjárvány és politikatudomány Szerb eszi el l e: kflrösrnyi András Szabó Andrea llörsbei Halázs Tk l'üiiiikiHutlomáini Inlwl tapiilú kiadó

Next