Krausz Tamás: Lenin. Társadalomelméleti rekonstrukció (Budapest, 2008)

Tob. /leHMH OMHIH/IET 36M/IK) OT H6MHCTM. ISBN 978 963 9697 32 4 789639697 32^ A könyv igyekszik lehánta­­ni Leninről a sok évtizedes rárakódásokat, és olyan ké­pet állítani elénk, amely le­hetőleg mentes mind a régi korszak apologetikus elfo­gultságaitól, mind az új kor­szak ellenkező előjelű ma­nipulációitól.

Next

/
Oldalképek
Tartalom