Krémer Ferenc: A rendőri hatalom természete. Társadalmi szerep és foglalkozási kultúra - Critica (Budapest, 2003)

Függelék

- Hivatalos eljárás során hamis vallomást tesz azért, hogy mentse vezetőjét.- Hivatalos eljárás során hamis vallomást tesz azért, hogy mentse megbízóját. RTSZE - Szintén 1999-ben az RTF Társadalomtudományi Tan­széke, a Rendőrtiszti Főiskola és az ORFK közötti együttműködési megállapodás keretében megbízást kapott egy, a rendőrség társadal­mi szerepéről szóló kutatás elvégzésére. Minta: A kutatást két városi (egy kelet- és egy nyugat-magyaror­szági), illetve két fővárosi kerületi kapitányságon végeztük. (A vá­rosok nem voltak azonosak az SZKORP kutatásban szereplőkkel.) A területre eljuttatott háromszáz önkitöltős kérdőívet a kapitány­ságok létszámának megfelelően bontottuk, és összesen 243 kérdő­ívet kaptunk vissza. A vezetőkkel valamennyi kapitányságon inter­jút készítettünk. Kérdőív: A szerepmodellekhez kapcsolódó értékeket és a stan­dard változókat 26 kérdés és összesen 66 változó tartalmazta. 242

Next

/
Oldalképek
Tartalom