Miklós Ágnes Kata: A nyolc fogaskerék esete. A detektívtörténetek mechanizmusai (Budapest, 2018)

1975-ben született Sepsiszentgyörgyön. Még nem volt egyéves, amikor elkezdett be­szélni, és azóta sem hagyta abba. A kézdi­­vásárhelyi Bőd Péter Tanítóképzőben vég­zett 1995-ben, majd az ELTE magyar nyelv és irodalom szakán 2000-ben. Ott szerezte meg a doktori fokozatot is 2009-ben, disz­­szertációját a hetvenes évek romániai ma­gyar irodalmának nemzedékváltó vitáiból írta (A szóértés feltételei, Komp-Press Ki­adó, Kolozsvár, 2010). Jelenleg a PPKE BTK kinevezett főiskolai tanára, az Óvó- és Taní­tóképző Tanszéken tanít, egyúttal pedig egy nevelésszociológia PhD-n dolgozik. Kutatá­si témája ezúttal az óvodák és társadalmi környezetük kapcsolata. 2005-ben kezdett publikálni a krimikről, és ezt sem képes abbahagyni. Esszéi, recen­ziói többek között A Hétben, a Korunkban, a Helikonban jelentek meg. Első kötetét 2009- ben Bűnös szövegek - Bevezetés a detek­­tívtörténetekbe címmel a Komp-Press Ki­adó adta ki 2009-ben Kolozsváron. A nyolc fogaskerék esete megírásának idején NKA-ösztöndíjban részesült. L

Next