Petritsch, Wolfgang: Bruno Kreisky. 1911-1990. Egy osztrák államférfi életútja (Budapest, 2014)

A világra nyitott intellektuel, Bruno Kreisky meghatározó szerepet ját­szott Ausztria politikai és gazdasági felemelkedésében. Mint a köztársa­ság legtovább szolgáló szövetségi kancellárja alapvető reformokat és rég esedékes törekvéseket valósított meg. Az ő tevékenysége nyomán vált az Osztrák Szocialista Párt Nyugat- Európa egyik legsikeresebb szociál­demokrata pártjává. Szoros kapcso­lat fűzte Willy Brandthoz és Olof Palme svéd miniszterelnökhöz. Köz­vetítő volt Kelet és Nyugat, Észak és Dél között. Kreisky nagy játékos volt a világpolitika színpadán, akinek Kö- zel-Kelet-politikája ma is érvényes. Kreisky szerette az embereket, meg tudta velük értetni magát. Egyik leg­főbb alaptétele volt, hogy úgy kell fogalmazni, hogy az egyszerű mun­kás éppúgy megértse mint a vezér- igazgató. Wolfgang Petritsch átfogó kutatások­kal és a vonatkozó irodalom tanul­mányozásával, számtalan Interjúval és beszélgetéssel Kreisky munkatár­saival, életének legfontosabb szerep­lőivel, barátaival és a kor tanúival ké­szítette el a lebilincselő mozaikot a néhai kancellár teljes életútjáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom