Sipos Levente: Dokumentumok a magyar nőmozgalom történetéből 1944–1948 (Budapest, 2014)

Dokumentumok a magyar nőmozgalom történetéből 1944–1948 Egy hiánypótló dokumentumköte ­tet tart a kezében az olvasó a ma­gyar nőtörténelem egy fontos kor­szakából. A válogatás összeállítója, Sipos Levente mérnöki pontosság­gal mutatja be a második világhá­ború utáni valódi nők valódi gond­jait, valós cselekvéseit egy méltatla­nul elfelejtett nőszervezet életéből. A válogatás gyűjtőterülete nem csupán a történeti kutatók számára jelent segítsé­get, hanem egy nemzedék küzdelmes asszonysor­sába is betekintést enged az érdeklődők részére. Az 1956-ig működő Magyar Nők Demokratikus Szö­vetsége a korszellem hibáival együtt megkerülhe­tetlen alapköve maradt az 1957–1989 között mű­ködő Magyar Nők Országos Tanácsának, valamint a napjainkban is jelentős Magyar Nők Szövetségé­nek. A dokumentumok megismerésével talán megér­ti az olvasó, hogy mi, nők magunk is részt vettünk a történelem formálásában, ugyanakkor a történe­lem és a társadalom is formált bennünket olyanná, amilyennek lát ma minket az új nemzedék. Dokumentumok a magyar nőmozgalom történetéből 1944–1948

Next