Szalavetz Andrea: Globális értékláncok, szakosodás és feljebb lépés Magyarországi feldolgozóipari leányvállalatok tapasztalatai (Budapest, 2019)

ISBN 978-963-338-215-8 3500 Ft 7896339 382158 Szalavet z Andrea Globális értékláncok, szakosodás és feljebb lépés Magyarországi feldolgozóipari leányvállalatok tapasztalatai Globális értékláncok, szakosodás és feljebb lépés Magyarországi feldolgozóipari leányvállalatok tapasztalatai Szalavetz Andrea Szalavetz Andrea, az MTA doktora, a MTA KRTK Világgazdasági Intézetének tudományos tanácsadója. Két egymáshoz kapcsolódó területen végez kutatásokat: a technológiai fejlődés hatásait, valamint a magyarországi feldolgozóipari cégek teljesítményét befolyásoló tényezőket vizsgálja – ez utóbbit saját vállalati interjúi, esettanulmányai alapján. Közel száz folyóiratcikke jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban. Korábbi könyve: Az információtechnológiai forradalom és a felzárkózó gazdaságok. Budapest, Kossuth Kiadó, 2004. „A (mégoly kiváló) gyártási képességek nem elegendők: növelni kell a helyi hozzáadott értéket!” „A gyártásnál tudásigényesebb tevékenységekre van szük­ség a modernizációhoz!” Napjainkban ezeket a gazdaságpolitikai jelszavakat hangoztatják mind a kiemelkedő teljesítményükkel a technológiai élvonal közelébe került, mind a közepes jövedelmű országként megrekedt, csökkenő versenyképességű gazdaságokban. Egy kis nyitott, közvetlentőke-befektetések segítségével modernizálódó országban – mint Magyarországon is – ezek a célok leginkább akkor valósul­hatnak meg, ha a globális cégek helyi gyártó leányvállalatai a korábbinál magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket is átvesznek anyavállalataiktól. A szerző magyarországi feldolgozóipari leányvállalatokkal készített interjúk alapján vizsgálja a közvetlentőke-befektetések kezdeti szakaszát követő fej­lődést. Milyen tudásigényes tevékenységeket vettek át a leányvállalatok anyavállalataiktól? Milyen hatást gyakorolt ez a teljesítménymutatóikra és a helyi menedzsment autonómiájára? A könyv a külfölditőke-befektetők magyarországi tevékenységére kíváncsi, és az elfogulatlan olvasóknak szól. Bemutatja, hogy melyek a gyakori, de kerülendő illúziók, és milyen, amikor a napi aprómunka sikerei összeadódnak egy leányvállalatnál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom