Todorov, Tzvetan: Az emlékezet hasznáról és káráról - Critica (Budapest, 2003)

Next