Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Antonioni, Michelangelo: Írások, beszélgetések (Osiris könyvtár - Film)

Fordító: Benda Kálmán et al.
Budapest, 1999
Film - Színház

Baxter, John: Stanley Kubrick (Osiris könyvtár - Film)

Fordító: Simon Vanda
Budapest, 2003
Film - Színház

Bazin, André: Mi a film? Esszék, tanulmányok (Osiris könyvtár - Film)

Fordító: Ádám Péter et al.
Budapest, 1995
Film - Színház

Bérczés László: Talált ember. Kovács Lajos. Beszélgetőkönyv

Budapest, 2000
Film - Színház

Bikácsy Gergely: Bunuel-napló (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 1997
Film - Színház

Biró Yvette: A hetedik művészet. A film formanyelve. A film drámaisága (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 1998
Film - Színház

Biró Yvette: Időformák. A filmritmus játéka (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 2005
Film - Színház

Biró Yvette: Nem tiltott határátlépések. Képkalandozások kora (Osiris könyvtár)

Budapest, 2003
Film - Színház

Biró Yvette: Profán mitológia. A film és a mágikus gondolkodás (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 1999
Film - Színház

Biró Yvette - Ripeau, Marie-Genevieve: Egy akt felöltöztetése. Képzeletgyakorlatok

Fordító: Babarczy Eszter
Budapest, 1996
Film - Színház

Bresson, Robert: Feljegyzések a filmművészetről

Fordító: Sujtó László
Budapest, 1998
Film - Színház

Carney, Raymond: John Cassavetes filmjei. A pragmatizmus, a modernizmus és a film (Osiris könyvtár - Film)

Fordító: Veress Angéla
Budapest, 2001
Film - Színház

Casetti, Francesco: Filmelméletek 1945-1990 (Osiris tankönyvek)

Fordító: Dobolán Katalin
Budapest, 1998
Film - Színház

Csala Károly - Fazekas Eszter: A fény festője. Koltai Lajos operatőr

Budapest, 2001
Film - Színház

Deleuze, Gilles: A mozgás-kép. Film 1. (Osiris könyvtár - Film)

Fordító: Kovács András Bálint
Budapest, 2001
Film - Színház

Fassbinder, Rainer Werner: Írások, beszélgetések (Osiris könyvtár - Film)

Fordító: Györffy Miklós - Orosz Magdolna
Budapest, 1996
Film - Színház

Gelencsér Gábor: A Titanic zenekara. Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében (Osiris könyvtár)

Budapest, 2002
Film - Színház

Gulyás Gyula - Gulyás János: Málenkij robot. Filmszociográfia a dudari leventék szibériai lágeremlékeiről az Uraltól Kolimáig

Budapest, 1990
Film - Színház

Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza

Budapest, 2007
Film - Színház

Kieslowski, Krzysztof: Önéletrajz Danusia Stock gondozásában (Osiris könyvtár - Film)

Fordító: Bori Erzsébet
Budapest, 1996
Film - Színház

Koltai Tamás: Árnyék és képzelet. Színházi írások

Budapest, 1999
Film - Színház

Koltai Tamás: Mab királyné. Álomszínház

Budapest, 1997
Film - Színház

Koltai Tamás: Szeret, nem szeret. Színházi írások

Budapest, 2000
Film - Színház

Koltai Tamás: Tribuletto avagy a színház érzékisége

Budapest, 1998
Film - Színház

Molnár Gál Péter: Hogyan csináljunk rossz színházat?

Budapest, 1994
Film - Színház

Pasolini, Pier Paolo: Eretnek empirizmus

Fordító: Csantavéri Júlia
Budapest, 2007
Film - Színház

Renoir, Jean: Életem és filmjeim (Osiris könyvtár - Film)

Fordító: Morvay Zsuzsa - Simon Vanda
Budapest, 2006
Film - Színház

Rodley, Chris szerk.: David Lynch. Beszélgetések (Osiris könyvtár - Film)

Fordító: Stőhr Lóránt
Budapest, 2003
Film - Színház

Strauss, Frédéric szerk.: Pedro Almodóvar. Írások, beszélgetések (Osiris könyvtár - Film)

Fordító: Varga Emese
Budapest, 2005
Film - Színház

Szőts István: Szilánkok és gyaluforgácsok. Egybegyűjtött írások

Budapest, 1999
Film - Színház

Tarkovszkij, Andrej: A megörökített idő (Osiris könyvtár - Film)

Fordító: Vári Erzsébet
Budapest, 1998
Film - Színház

Tarkovszkij, Andrej: Napló (Osiris könyvtár - Film)

Fordító: Vári Erzsébet
Budapest, 2002
Film - Színház

Wajda, Andrzej: A film és más hívságok (Osiris könyvtár - Film)

Fordító: Éles Márta
Budapest, 2002
Film - Színház

Wenders, Wim: Írások, beszélgetések (Osiris könyvtár - Film)

Fordító: Fésős András - Zalán Péter
Budapest, 1999
Film - Színház

Zalán Vince: Gaál István krónikája (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 2000
Film - Színház

Zalán Vince szerk.: Az Ember-lépték. Ember Judit portréja (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 2003
Film - Színház

Zalán Vince szerk.: Carissimo Simenon - Mon cher Fellini. Georges Simenon és Federico Fellini levelezése (Osiris zsebkönyvtár)

Fordító: Ádám Péter
Budapest, 2001
Film - Színház

Zalán Vince szerk.: Filmkultúra 1965-1973, Válogatás

Budapest, 1991
Film - Színház

Zalán Vince szerk.: Filmrendezőportrék. Kortársaink a filmművészetben (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 2003
Film - Színház

Zalán Vince szerk.: Magyar filmrendezőportrék (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 2004
Film - Színház

Zsugán István: Szubjektív magyar filmtörténet 1964-1994

Budapest, 1994
Film - Színház

András Sándor: Heidegger és a szent (Horror metaphysicae)

Budapest, 1994
Filozófia

Angyalosi Gergely: Roland Barthes, a semleges próféta (Horror metaphysicae)

Budapest, 1996
Filozófia

Aprisko, P. P. szerk.: Az orosz filozófia története

Fordító: Goretity József
Budapest, 2007
Filozófia

Arendt, Hannah: Múlt és jövő között. Nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás terén (Politikai filozófia)

Fordító: Módos Magdolna
Budapest, 1995
Filozófia

Barthes, Roland: S/Z (Horror Metaphysicae)

Fordító: Mahler Zoltán
Budapest, 1997
Filozófia

Barthes, Roland: Sade, Fourier, Loyola (Osiris zsebkönyvtár)

Fordító: Ádám Péter - Romhányi Török Gábor
Budapest, 2001
Filozófia

Benjamin, Walter: „A szirének hallgatása”. Válogatott írások

Fordító: Szabó Csaba
Budapest, 2001
Filozófia

Bergyajev, Nyikolaj: Az orosz kommunizmus értelme és eredete (Századvég füzetek)

Fordító: Kiss Ilona
Budapest, 1989
Filozófia

Biczó Gábor: A tragédia délelőttje - az ifjú Nietzsche filozófiai perspektivizmusa (Doktori mestermunkák)

Budapest, 2000
Filozófia

KBART