"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Lázár Ervin: Csillagmajor (Lázár Ervin munkái)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Lázár Ervin: Hapci király

Budapest, 1998
Szépirodalom

Lázár Ervin: Hét szeretőm. Válogatott novellák (Lázár Ervin munkái)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Lázár Ervin: Kisangyal (Lázár Ervin munkái)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Lázár Ervin: Napló

Budapest, 2007
Szépirodalom

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika

Budapest, 1999
Szépirodalom

Lengyel Balázs: A szebeni fiúk

Budapest, 1994
Szépirodalom

Luik, Viivi: A történelem szépsége (Arany Közép Európa)

Fordító: Bereczki Gábor
Budapest, 1998
Szépirodalom

Madách Imre: Az ember tragédiája (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2004
Szépirodalom

Madách Imre: Mózes (Millenniumi könyvtár 15.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Mándy Iván: A légyvadász. Novellák (Osiris könyvtár - Irodalom)

Budapest, 1996
Szépirodalom

Mándy Iván: Fabulya feleségei. Kisregény (Millenniumi könyvtár 79.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Mándy Iván: Tépett füzetlapok. Válogatott novellák (Literatura)

Budapest, 1992
Szépirodalom

Meras, Icchokas: Sára (Arany Közép Európa)

Fordító: Lacházi Aranka - Galicza György
Budapest, 1996
Szépirodalom

Mesterházi Mónika: Sors bona. Új és válogatott versek

Fordító: Gellért György
Budapest, 2007
Szépirodalom

Mészöly Miklós: Az atléta halála. Saulus. Film (Mészöly Miklós összegyűjtött művei - Regények)

Budapest, 1993
Szépirodalom

Mészöly Miklós: Bolond utazás. Történetek (Literatura)

Budapest, 1992
Szépirodalom

Mészöly Miklós: Lassan minden (Mészöly Miklós összegyűjtött müvei - Drámák, játékok)

Budapest, 1994
Szépirodalom

Mikes Kelemen: Törökországi levelek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2009
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: A kétezer éves ember. Kisebb elbeszélések (Millenniumi könyvtár 48.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: A lohinai fű és más elbeszélések (Millenniumi könyvtár 59.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: A tót atyafiak. A jó palócok (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2009
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: A vén gazember (Millenniumi könyvtár 89.)

Fordító: Bratka László - M. Nagy Miklós - Morcsányi Géza
Budapest, 2000
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: Az első bánat. Válogatott elbeszélések (Millenniumi könyvtár 127.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma. Egy különc ember története (Osiris diákkönyvtár)

Fordító: Nagy Margit
Budapest, 2005
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: Két választás Magyarországon. Függelék: Katánghy bejut a pénzügyi bizottságba (Millenniumi könyvtár 120.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: Különös házasság (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2008
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: Mindenki lépik egyet. Négy elbeszélés (Millenniumi könyvtár 47.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: Nem kell mindent tudni. Elbeszélések (Millenniumi könyvtár 152.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász (Millenniumi könyvtár 5.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Miłosz, Czesław: A hatalom megragadása (Arany Közép Európa)

Fordító: Bojtár B. Endre
Budapest, 1993
Szépirodalom

Miłosz, Czesław: A kétségbeesés tisztasága. Válogatott esszék (Arany Közép Európa)

Fordító: Bojtár Endre et al.
Budapest, 1999
Szépirodalom

Moliere: Összes drámái I. (Osiris klasszikusok)

Fordító: Faragó Péter
Budapest, 2002
Szépirodalom

Moliere: Összes drámái II. (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2002
Szépirodalom

Molnár Ferenc: Az aruvimi erdő titka. Elbeszélések, karcolatok, humoreszkek (Millenniumi könyvtár 137.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Molnár Ferenc: Egy gazdátlan csónak története. A gőzoszlop. Kisregények (Millenniumi könyvtár 63.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Molnár Ferenc: Keserű mesék a szívről. Kisregény és válogatott novellák (Millenniumi könyvtár 109.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Molnár Ferenc: Liliom. Az üvegcipő. Játék a kastélyban (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2011
Szépirodalom

Molnár Ferenc: Pesti napló (Ars scribendi)

Budapest, 1993
Szépirodalom

Móra Ferenc: Aranykoporsó (Osiris diákkönyvtár)

Fordító: Lévai Ferenc
Budapest, 2006
Szépirodalom

Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről I. (Millenniumi könyvtár 66.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről II. (Millenniumi könyvtár 67.)

Fordító: Csákó Mihály
Budapest, 2000
Szépirodalom

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön (Móra Ferenc ifjusági müvei)

Fordító: Józsa Péter
Budapest, 2009
Szépirodalom

Móricz Zsigmond: Árvácska (Millenniumi könyvtár 19.)

Fordító: Helmich Zoltán - Szántó Zoltán
Budapest, 1999
Szépirodalom

Móricz Zsigmond: Az ezüstkirály sípja. Mesék (Móricz Zsigmond összegyűjtött munkái)

Budapest, 2003
Szépirodalom

Móricz Zsigmond: Az isten háta mögött (Millenniumi könyvtár 12.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Móricz Zsigmond: Csipkés Komárominé. Válogatott elbeszélések, 1905-1914 (Millenniumi könyvtár 49.)

Fordító: Farkas Krisztina et al.
Budapest, 2000
Szépirodalom

Móricz Zsigmond: Égi madár. Válogatott elbeszélések, 1915-1916 (Millenniumi könyvtár 86.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Móricz Zsigmond: Erdély. Tündérkert. A nagy fejedelem. A nap árnyéka (Osiris klasszikusok - Móricz Zsigmond összegyűjtött munkái)

Budapest, 2002
Szépirodalom