"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Móricz Zsigmond: Ha a szoknya suhog. Válogatott elbeszélések, 1917-1928 (Millenniumi könyvtár 125.)

Fordító: Farkas András et al.
Budapest, 2001
Szépirodalom

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2013
Szépirodalom

Móricz Zsigmond: Novellák I. 1900-1914 (Osiris klasszikusok - Móricz Zsigmond összegyűjtött munkái)

Budapest, 2002
Szépirodalom

Móricz Zsigmond: Novellák II. 1915-1925 (Osiris klasszikusok - Móricz Zsigmond összegyűjtött munkái)

Budapest, 2002
Szépirodalom

Móricz Zsigmond: Novellák III. 1926-1933 (Osiris klasszikusok - Móricz Zsigmond összegyűjtött munkái)

Budapest, 2003
Szépirodalom

Móricz Zsigmond: Novellák IV. 1934-1942 (Osiris klasszikusok - Móricz Zsigmond összegyűjtött munkái)

Budapest, 2003
Szépirodalom

Móricz Zsigmond: Pillangó (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2003
Szépirodalom

Móricz Zsigmond: Sárarany (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Nagy Lajos: Kiskunhalom (Millenniumi könyvtár 3.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Nemes Nagy Ágnes: Amerikai napló

Budapest, 1993
Szépirodalom

Nemes Nagy Agnes: Válogatott versek és esszék (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2003
Szépirodalom

Németh László: A másik mester I. (Millenniumi könyvtár 139.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Németh László: A másik mester II. (Millenniumi könyvtár 140.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Németh Ágnes - Domokos Mátyás - Duró Gábor szerk.: Németh László élete levelekben 1. 1949-1961 (Osiris klaszzikusok)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Németh Ágnes - Domokos Mátyás - Duró Gábor szerk.: Németh László élete levelekben 2. 1962-1966 (Osiris klaszzikusok)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Németh Ágnes - Domokos Mátyás - Duró Gábor szerk.: Németh László élete levelekben 3. 1967-1975 (Osiris klaszzikusok)

Fordító: Bendl Júlia
Budapest, 2000
Szépirodalom

Németh László: Gyász (Millenniumi könyvtár 10.)

Fordító: Berényi Gábor - Balogh Zoltán
Budapest, 1999
Szépirodalom

Németh László: VII. Gergely. Galilei (Millenniumi könyvtár 98.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Orbán Ottó: A keljföljancsi jegyese. Versek

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 1992
Szépirodalom

Pázmány Péter: Válogatott prédikációk (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2004
Szépirodalom

Pekić, Borislav: Veszettség (Arany Közép Európa)

Fordító: Radics Viktória - Bojtár B. Endre
Budapest, 1995
Szépirodalom

Korompay H. János: Petőfi és Arany levelezése (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2009
Szépirodalom

Petőfi Sándor: János vitéz. Az apostol (Osiris diákkönyvtár)

Fordító: Hercsik Attila et al.
Budapest, 2004
Szépirodalom

Petőfi Sándor: Összes versei (Osiris klasszikusok)

Fordító: Gervain Judit
Budapest, 2004
Szépirodalom

Petőfi Sándor: Válogatott versek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Pilinszky János: Mesék

Budapest, 2007
Szépirodalom

Pilinszky János: Összegyűjtött levelei (Osiris klaszzikusok)

Budapest, 1997
Szépirodalom

Hafner Zoltán szerk.: Pilinszky János összegyűjtött művei. Beszélgetések

Budapest, 1994
Szépirodalom

Hafner Zoltán szerk.: Pilinszky János összegyűjtött művei. Naplók, töredékek

Budapest, 1995
Szépirodalom

Pilinszky János: Összegyűjtött művei. Tanulmányok, esszék, cikkek I. 1941-1965

Budapest, 1993
Szépirodalom

Pilinszky János: Összegyűjtött művei. Tanulmányok, esszék, cikkek II. 1966-1981

Budapest, 1993
Szépirodalom

Hafner Zoltán szerk.: Pilinszky János összegyűjtött művei. Tanulmányok, esszék, cikkek 1. (1941-1965)

Budapest, 1993
Szépirodalom

Hafner Zoltán szerk.: Pilinszky János összegyűjtött művei. Tanulmányok, esszék, cikkek 2. (1966-1981)

Budapest, 1993
Szépirodalom

Jeleníts István szerk.: Pilinszky János összegyűjtött versei (Literatura)

Budapest, 1992
Szépirodalom

Pilinszky János: Összes versei (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Pilinszky János: Publicisztikai írások (Osiris klasszikusok)

Fordító: Józsa Péter et al.
Budapest, 1999
Szépirodalom

Pilinszky János: Széppróza (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2004
Szépirodalom

Pilinszky János: Válogatott versek (Osiris diákkönyvtár)

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 2003
Szépirodalom

Polcz Alaine: Meghalok én is? A halál és a gyermek

Fordító: Perczel István
Budapest, 1993
Szépirodalom

Queneau, Raymond: Mindig agyonkényeztetjük a nőket. Ír regény Sally Mara tollából

Fordító: Bognár Róbert
Budapest, 2008
Szépirodalom

Rabelais, Francois: Gargantua (Osiris diákkönyvtár)

Fordító: Gulyás Adrienn
Budapest, 2015
Szépirodalom

Rabelais, François: Pantagruel (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2010
Szépirodalom

Radnóti Miklós: Ikrek hava. Napló (Osiris klasszikusok - Radnóti Miklós prózai művei)

Fordító: Sághy Marianne
Budapest, 2003
Szépirodalom

Radnóti Miklós: Összegyűjtött prózai írásai (Osiris klasszikusok - Radnóti Miklós prózai művei)

Fordító: Koczó Pál
Budapest, 2007
Szépirodalom

Radnóti Miklós: Összegyűjtött versei és versfordításai (Osiris klasszikusok)

Fordító: Ertsey Krisztina - Tornai Szabolcs
Budapest, 2006
Szépirodalom

Radnóti Miklós: Válogatott versek. Ikrek hava (Osiris diákkönyvtár)

Fordító: Szabó István
Budapest, 2008
Szépirodalom

Reviczky Gyula: Apai örökség. Válogatott versek (Osiris diákkönyvtár)

Fordító: Saly Noémi
Budapest, 2005
Szépirodalom

Rezzori, Gregor von: Egy antiszemita emlékiratai (Arany Közép Európa)

Fordító: Szijj Ferenc
Budapest, 1996
Szépirodalom

Sajó László: A futball ábécéje és más történetek

Fordító: Szathmáry Lajos
Budapest, 2014
Szépirodalom

Sajó László: Fényszög

Budapest, 1995
Szépirodalom