Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2018
Szépirodalom

Jókai Mór: A népdalok hőse (Millenniumi könyvtár 61.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Jókai Mór: A tábornok és az asztrálszellem. Elbeszélések (Millenniumi könyvtár 23.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Jókai Mór: Az arany ember (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Jókai Mór: De kár megvénülni! Egy vén öcsémuram élményei után I. (Millenniumi könyvtár 106.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Jókai Mór: De kár megvénülni! Egy vén öcsémuram élményei után II. (Millenniumi könyvtár 107.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Jókai Mór: Egy magyar nábob (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzf” és más elbeszélések (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2014
Szépirodalom

Jókai Mór: Erdély aranykora I. (Millenniumi könyvtár 147.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Jókai Mór: Erdély aranykora II. (Millenniumi könyvtár 148.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Jókai Mór: Százszorszépek és más régi történetek (Millenniumi könyvtár 44.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

József Attila: Levelezése (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2006
Szépirodalom

József Attila: Összes versei (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2003
Szépirodalom

József Attila: Válogatott versek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Juhász Gyula: Összes költeményei (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Juhász Gyula: Válogatott versek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2008
Szépirodalom

Kádár Erzsébet: Ritka madár (Ars scribendi)

Budapest, 1993
Szépirodalom

Kaffka Margit: Színek és évek (Millenniumi könyvtár 13.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Szabó Pál Csaba szerk.: Kaland a vasúton. A magyar századforduló vasúti novellái

Budapest, 1999
Szépirodalom

Kálnoky László: Összegyűjtött versei (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Kanovics, Grigorij: Félpénzen vett gödölye (Arany-Közép-Európa)

Fordító: Páll Erna
Budapest, 1994
Szépirodalom

Kányádi Sándor: Költögető

Budapest, 1991
Szépirodalom

Kányádi Sándor: Néma tulipán. Versek, mesék, történetek kicsiknek és nagyoknak

Budapest, 1992
Szépirodalom

Kapuściński, Ryszard: A birodalom (Mitteleuropa)

Fordító: Szenyán Erzsébet
Budapest, 1993
Szépirodalom

Kapuscinski, Ryszard: Lapidarium (Mitteleuropa)

Budapest, 1993
Szépirodalom

Karinthy Frigyes: Így írtok ti (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2009
Szépirodalom

Karinthy Frigyes: Könnyed társalgás. Humoreszkek, karcolatok (Millenniumi könyvtár 151.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Karinthy Frigyes: Grimasz. Karcolatok, humoreszkek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2013
Szépirodalom

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2009
Szépirodalom

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem. Válogatott írások (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2018
Szépirodalom

Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2010
Szépirodalom

Karinthy Frigyes: Válogatott versek és novellák (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2011
Szépirodalom

Katona József: Bánk bán (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2004
Szépirodalom

Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója (Millenniumi könyvtár 45.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. Fogságom naplója (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2009
Szépirodalom

Kemény Zsigmond: Ködképek a kedély láthatárán. Beszélyfüzér (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2010
Szépirodalom

Kerényi Ferenc szerk.: A magyar dráma antológiája I. (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Kerényi Ferenc szerk.: A magyar dráma antológiája II. (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Kertész Imre: A holocaust mint kultúra. Három előadás

Budapest, 1993
Szépirodalom

Kertész Imre: A kudarc (Kertész Imre összegyűjtött művei)

Budapest, 1994
Szépirodalom

Kertész Imre - Esterházy Péter: Jegyzőkönyv; Élet és irodalom

Budapest, 1993
Szépirodalom

Kertész Imre: Sorstalanság (Kertész Imre összegyűjtött művei)

Budapest, 1993
Szépirodalom

K. Havas Géza: Talpra, halottak! Publicisztikai írások 1937-1944 (Ars scribendi)

Budapest, 1990
Szépirodalom

Kodolányi János: József, az ács. Válogatott novellák (Osiris könyvtár - Irodalom)

Budapest, 1997
Szépirodalom

Kodolányi János: Küszöb (Millenniumi könyvtár 117.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Koestler, Arthur: A Föld söpredéke (Osiris könyvtár)

Fordító: Makovecz Benjámin
Budapest, 1998
Szépirodalom

Koestler, Arthur: A jógi és a komisszár (Osiris - Századvég könyvtár - Irodalom)

Budapest, 1994
Szépirodalom

Koestler, Arthur: A láthatatlan írás. Az önéletrajz második része (1932-1940) (Osiris könyvtár - Irodalom)

Fordító: Makovecz Benjamin
Budapest, 1997
Szépirodalom

Koestler, Arthur: Egy mítosz anatómiája (Osiris könyvtár - Irodalom)

Fordító: Makovecz Benjamin
Budapest, 1999
Szépirodalom

Koestler, Arthur: Érkezés és indulás (Osiris könyvtár)

Fordító: Makovecz Benjámin
Budapest, 2000
Szépirodalom

KBART