"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Lázár Ervin: A hétfejű tündér

Budapest, 1995
Szépirodalom

Lázár Ervin: A kalapba zárt lány

Budapest, 2008
Szépirodalom

Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok. Meseregény

Budapest, 1996
Szépirodalom

Lázár Ervin: A manógyár

Budapest, 2002
Szépirodalom

Lázár Ervin: Az aranyifjítószóló madár. Ámi Lajos meséi

Budapest, 2001
Szépirodalom

Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai

Budapest, 1997
Szépirodalom

Lázár Ervin: Berzsián és Dideki

Budapest, 1997
Szépirodalom

Lázár Ervin: Csillagmajor (Lázár Ervin munkái)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Lázár Ervin: Hapci király

Budapest, 1998
Szépirodalom

Lázár Ervin: Hét szeretőm. Válogatott novellák (Lázár Ervin munkái)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Lázár Ervin: Kisangyal (Lázár Ervin munkái)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Lázár Ervin: Napló

Budapest, 2007
Szépirodalom

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika

Budapest, 1999
Szépirodalom

Lázár Ervin: Tüskés varabin. Állattörténetek

Fordító: Babits Mihály
Budapest, 2003
Szépirodalom

Hankiss Elemér: A Nincsből a Van felé. Gondolatok az élet értelméről (Emberi kaland 4.)

Fordító: Vajda Endre
Budapest, 2012
Szociológia - Szociográfia

Hankiss Elemér: Az ezerarcú én. Emberlét a fogyasztói civilizációban (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)

Fordító: Hajnal István
Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia

Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok. Egy civilizációelmélet vázlata (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)

Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Hankiss Elemér: Ikarosz bukása. Lét és Sors az európai civilizációban (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)

Fordító: Bojtár Endre - Bojtár Péter
Budapest, 2008
Szociológia - Szociográfia

Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák és diagnózisok. Tanulmányok a hetvenes évekből (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)

Fordító: Bojtár Péter
Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Hankiss Elemér: Új diagnózisok

Fordító: Lafferton Emese - Sebők Marcell
Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

K. Zoltani Csaba szerk.: Transylvania today: diversity at risk

Budapest, 2013
Történelem

Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés (Osiris Zsebkönyvtár)

Budapest, 2003
Történelem

Romsics Ignác: Az 1947-es párizsi békeszerződés

Budapest, 2006
Történelem

Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz (Millenniumi magyar történelem - Életrajzok)

Budapest, 1999
Történelem

Romsics Ignác: Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19-20. században - nemzetközi kitekintéssel

Budapest, 2011
Történelem

Romsics Ignác: Helyünk és sorsunk a Duna-medencében

Budapest, 1996
Történelem

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Történelem

Romsics Ignác szerk.: Szabó István életútja Nádudvartól Nádudvarig

Budapest, 2012
Történelem

Romsics Ignác: A múlt arcai. Történelem, emlékezet, politika

Budapest, 2015
Történelem

Romsics, Ignác: Hungary in the Twentieth Century

Fordító: Wilkinson, Thimothy
Budapest, 1999
Történelem

Romsics Ignác: Múltról a mának. Tanulmányok és esszék a magyar történelemről (Osiris könyvtár - Történelem)

Budapest, 2004
Történelem

Romsics Ignác: Történelem, történetírás, hagyomány. Tanulmányok és cikkek, 2002-2008

Budapest, 2008
Történelem

Romsics Ignác: Csonka Mihály élete és világképe

Budapest, 2009
Történelem

Romsics Ignác szerk.: Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről (Osiris könyvtár - Történelem)

Budapest, 2002
Történelem

Romsics Ignác: Magyar sorsfordulók 1920-1989

Budapest, 2012
Történelem

Romsics, Ignác: A Short History of Hungary

Fordító: Caples, Matthew
Budapest, 2016
Történelem

Romsics Ignác szerk.: A magyar jobboldali hagyomány, 1900-1948

Budapest, 2009
Történelem

Romsics Ignác szerk.: Magyar történeti szöveggyűjtemény, 1914-1999. I. (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Történelem

Romsics Ignác szerk.: Magyar történeti szöveggyűjtemény, 1914-1999. II. (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Történelem

Romsics Ignác szerk.: Trianon és a magyar politikai gondolkodás, 1920-1953 Tanulmányok

Budapest, 1998
Történelem

Ablonczy Balázs: Teleki Pál

Fordító: Pribojszki Dóra et al.
Budapest, 2005
Történelem