Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Móricz Zsigmond: Úri muri (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 2001
Millenniumi Könyvtár

Németh László: Iszony. Regény, 1. kötet (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 1999
Millenniumi Könyvtár

Németh László: Iszony. Regény, 2. kötet (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 1999
Millenniumi Könyvtár

Ottlik Géza: Iskola a határon. 1. kötet (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 2000
Millenniumi Könyvtár

Ottlik Géza: Iskola a határon. 2. kötet (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 2000
Millenniumi Könyvtár

Pázmány Péter: Válogatott prédikációk (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 2000
Millenniumi Könyvtár

Petőfi Sándor: János vitéz. Az apostol (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 2000
Millenniumi Könyvtár

Sarkadi Imre: A gyáva. Kisregények és elbeszélések (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 2001
Millenniumi Könyvtár

Szabó Pál: Ahogy lehet. 1. kötet (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 2001
Millenniumi Könyvtár

Szabó Pál: Ahogy lehet. 2. kötet (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 2001
Millenniumi Könyvtár

Szerb Antal: A Pendragon legenda. 1. kötet (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 2000
Millenniumi Könyvtár

Szerb Antal: A Pendragon legenda. 2. kötet (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 2000
Millenniumi Könyvtár

Szerb Antal: Utas és holdvilág. 1. kötet (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 2000
Millenniumi Könyvtár

Szerb Antal: Utas és holdvilág. 2. kötet (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 2000
Millenniumi Könyvtár

Vargyas Lajos szerk.: Magyar népballadák (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 1999
Millenniumi Könyvtár

Veres Péter: Gyermekharag. Válogatott elbeszélések (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 2001
Millenniumi Könyvtár

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 2001
Millenniumi Könyvtár

KBART