Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Filozófia

András Sándor: Heidegger és a szent (Horror metaphysicae)

Budapest, 1994
Filozófia

Angyalosi Gergely: Roland Barthes, a semleges próféta (Horror metaphysicae)

Budapest, 1996
Filozófia

Aprisko, P. P. szerk.: Az orosz filozófia története

Fordító: Goretity József
Budapest, 2007
Filozófia

Arendt, Hannah: Múlt és jövő között. Nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás terén (Politikai filozófia)

Fordító: Módos Magdolna
Budapest, 1995
Filozófia

Barthes, Roland: S/Z (Horror Metaphysicae)

Fordító: Mahler Zoltán
Budapest, 1997
Filozófia

Barthes, Roland: Sade, Fourier, Loyola (Osiris zsebkönyvtár)

Fordító: Ádám Péter - Romhányi Török Gábor
Budapest, 2001
Filozófia

Benjamin, Walter: „A szirének hallgatása”. Válogatott írások

Fordító: Szabó Csaba
Budapest, 2001
Filozófia

Bergyajev, Nyikolaj: Az orosz kommunizmus értelme és eredete (Századvég füzetek)

Fordító: Kiss Ilona
Budapest, 1989
Filozófia

Biczó Gábor: A tragédia délelőttje - az ifjú Nietzsche filozófiai perspektivizmusa (Doktori mestermunkák)

Budapest, 2000
Filozófia

Biczó Gábor - Sutyák Tibor szerk.: Tanulmányok Nietzsche így szólott Zarathustrájának új magyar fordításához- Gond. Filozófiai esszéfolyóirat, 2000. 23-24. szám

Budapest, 2000
Filozófia

Boros János - Lendvai L. Ferenc szerk.: Bevezetés a filozófia történetébe. A preszókratikusoktól Derridáig (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2009
Filozófia

Canning, Joseph: A középkori politikai gondolkodás története 300-1450 (Historia philosophiae)

Fordító: Nemerkényi Előd
Budapest, 2002
Filozófia

Canterburyi Szent Anzelm: Filozófiai és teológiai művek I. (Sapientia humana)

Fordító: Dér Katalin
Budapest, 2001
Filozófia

Cassirer, Ernst: Kant élete és műve (Historia philosophiae)

Fordító: Mesterházi Miklós
Budapest, 2001
Filozófia

Chateaubriand, François René de: Síron túli emlékiratok. Válogatás

Fordító: Maár Judit
Budapest, 1999
Filozófia

Comte-Sponville, André: Kis könyv a nagy erényekről (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Saly Noémi
Budapest, 1998
Filozófia

Csaba Ferenc szerk.: A matematika filozófiája a 21. század küszöbén (Osiris könyvtár - Tertium non datur)

Fordító: Csaba Ferenc et al.
Budapest, 2003
Filozófia

Darabos Pál - Szathmári Botond szerk.: A nevezetes névtelen. 30 éve hunyt el Hamvas Béla

Budapest, 1999
Filozófia

Deleuze, Gilles: Hume és Kant (Horror metaphysicae)

Fordító: Ulmann Tamás
Budapest, 1998
Filozófia

Deleuze, Gilles: Spinoza és a kifejezés problémája (Horror metaphysicae)

Fordító: Moldvay Tamás
Budapest, 2000
Filozófia

Dennett, Daniel C.: Az intencionalitás filozófiája (Horror metaphysicae)

Fordító: Pap Mária - Pléh Csaba - Thuma Orsolya
Budapest, 1998
Filozófia

Derrida, Jacques: A szellemről. Heidegger és a kérdés (Horror metaphysicae)

Fordító: Angyalosi Gergely - Babarczy Eszter
Budapest, 1995
Filozófia

Derrida, Jacques - Kant, Immanuel: Minden dolgok vége (Horror metaphysicae)

Fordító: Angyalosi Gergely et al.
Budapest, 1993
Filozófia

Descartes, René: A filozófia alapelvei (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Dékány András
Budapest, 1996
Filozófia

Descartes, René: Test és lélek, morál, politika, vallás. Válogatás a kései írásokból (Sapientia humana)

Fordító: Barcza Katalin et al.
Budapest, 2000
Filozófia

Desgraves, Louis: Montesquieu (Historia philosophiae)

Fordító: Deák Attila
Budapest, 2003
Filozófia

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics: A történelem utópikus értelemzése (Horror metaphysicae)

Fordító: Patkós Éva - Sisák Gábor - Szabó Tünde
Budapest, 1998
Filozófia

Dummett, Michael: A metafizika logikai alapjai

Fordító: Szalai Miklós et al.
Budapest, 2000
Filozófia

Engelmann, Peter: Hegel - Filozófia és totalitarizmus (Horror metaphysicae)

Fordító: Nyizsnyánszki Ferenc
Budapest, 1997
Filozófia

Ettinger, Elzbieta: Hannah Arendt - Martin Heidegger. Egy kapcsolat története (Osiris zsebkönyvtár)

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 2001
Filozófia

Feinberg, Joel: Társadalomfilozófia (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Krokovay Zsolt
Budapest, 1999
Filozófia

Feyerabend, Paul: Három dialógus a tudásról (Horror metaphysicae)

Fordító: Tarnóczi Gabriella
Budapest, 1999
Filozófia

Finkielkraut, Alain: A gondolkodás veresége (Horror metaphysicae)

Fordító: Vidor Pálné
Budapest, 1996
Filozófia

Forrai Gábor szerk.: Mikor igazolt egy hit? Ismeretelméleti szöveggyűjtemény (Szemeszter)

Fordító: Farkas Katalin - Forrai Gábor
Budapest, 2002
Filozófia

Foucault, Michel: A szavak és a dolgok. A társadalomtudományok archeológiája (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Romhányi Török Gábor
Budapest, 2000
Filozófia

Frege, Gottlob: Logikai vizsgálódások. Válogatott tanulmányok (Osiris könyvtár - Tertium non datur)

Fordító: Máté András - Bimbó Katalin
Budapest, 2000
Filozófia

Fung Yu-lan: A kínai filozófia rövid története (Historia philosophiae)

Fordító: Antóni Csaba
Budapest, 2003
Filozófia

Gadamer, Hans-Georg: A filozófia kezdete. Két tanulmány (Horror metaphysicae)

Fordító: Hegyessy Mária - Simon Attila
Budapest, 2000
Filozófia

Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata (Sapientia humana)

Fordító: Bonyhai Gábor
Budapest, 2003
Filozófia

Grondin, Jean: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába (Osiris tankönyvek)

Fordító: Nyírő Miklós
Budapest, 2002
Filozófia

Habermas, Jürgen - Lyotard, Jean-François - Rorty, Richard: A posztmodern állapot (Horror metaphysicae)

Fordító: Angyalosi Gergely et al.
Budapest, 1993
Filozófia

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich - Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Hit és tudás. Tanulmányok a Kritisches Journal der Philosophieból (Horror metaphysicae)

Fordító: Nyizsnyánszki Ferenc
Budapest, 2001
Filozófia

Heidegger, Martin: A fenomenológia alapproblémái (Sapientia humana - Martin Heidegger művei)

Fordító: Demkó Sándor
Budapest, 2001
Filozófia

Heidegger, Martin: A metafizika alapfogalmai. Világ, végesség, magány (Sapientia Humana)

Fordító: Aradi László - Olay Csaba
Budapest, 2004
Filozófia

Heidegger, Martin: Kant és a metafizika problémája (Horror metaphysicae)

Fordító: Ábrahám Zoltán - Menyes Csaba
Budapest, 2000
Filozófia

Heidegger, Martin: Lét és idő

Fordító: Angyalosi Gergely et al.
Budapest, 2019
Filozófia

Heidegger, Martin: Lét és idő (Sapientia humana - Martin Heidegger művei)

Fordító: Vajda Mihály et al.
Budapest, 2001
Filozófia

Heidegger, Martin: Rejtekutak (Sapientia humana - Martin Heidegger művei)

Fordító: Ábrahám Zoltán et al.
Budapest, 2006
Filozófia

Heidegger, Martin: Útjelzők (Sapientia humana - Martin Heidegger művei)

Fordító: Ábrahám Zoltán et al.
Budapest, 2003
Filozófia

Heller Ágnes: A szégyen hatalma (Horror metaphysicae)

Fordító: Módos Magdolna
Budapest, 1996
Filozófia

KBART