Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Közgazdaságtan

Sen, Amartya: Az igazságosság eszméje

Fordító: Felcsuti Péter
Budapest, 2020
Filozófia, Közgazdaságtan

Balogh Gábor: Bevezetés a társadalombiztosítás gazdaságtanába. Elmélet és alkalmazás (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Közgazdaságtan

Balogh Gábor - Szűcs László: Alkalmazott társadalombiztosítás-tan. Társadalombiztosítási jog és alkalmazása (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Közgazdaságtan

Bodie, Zvi - Merton, Robert C. - Cleeton, David L.: A pénzügyek közgazdaságtana (ELTEcon-könyvek)

Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Csaba Iván - Tóth István György szerk.: A jóléti állam politikai gazdaságtana (Szemeszter)

Fordító: Bodon Judit et al.
Budapest, 1999
Közgazdaságtan

Darvas Zsolt - Halpern László szerk.: Árfolyamelmélet (Szemeszter)

Budapest, 1998
Közgazdaságtan

Gál Róbert Iván szerk.: Apák és fiúk és unokák. Jövedelemáramlás együtt élő korosztályok között (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Közgazdaságtan

Hirschman, Albert O.: Kivonulás, tiltakozás, hűség. Hogyan reagálnak vállalatok, szervezetek és államok hanyatlására az érintettek? (Osiris könyvtár - Közgazdaságtan)

Fordító: Csontos László - Mezei I. György
Budapest, 1995
Közgazdaságtan

Hirshleifer, Jack - Glazer, Amihai - Hirshleifer, David: Mikroökonómia. Árelmélet és alkalmazásai - döntések, piacok és információ (ELTEcon-könyvek)

Fordító: Hidi János - Mike Károly - Szabó Judit
Budapest, 2009
Közgazdaságtan

Iván Gábor: Bevezetés az Európai Unió költségvetésébe (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2007
Közgazdaságtan

Johnson, David B.: Közösségi döntések elmélete. Bevezetés az új politikai gazdaságtanba (Osiris tankönyvek)

Fordító: Nagy László Ábel
Budapest, 1999
Közgazdaságtan

Kaufman, Roger T.: Makroökonómiai munkafüzet és feladatgyűjtemény N. Gregory Mankiw Makroökonómia című tankönyvéhez (Gyakorlókönyvek)

Fordító: Szabó-Bakos Eszter
Budapest, 2002
Közgazdaságtan

Kohn, Meir: Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok (Osiris tankönyvek)

Fordító: Mezei I. György
Budapest, 1998
Közgazdaságtan

Koop, Gary: Közgazdasági adatok elemzése (ELTEcon-könyvek)

Fordító: Cseres-Gergely Zsombor
Budapest, 2008
Közgazdaságtan

Kornai János: A gondolat erejével. Rendhagyó önéletrajz

Budapest, 2005
Közgazdaságtan

Kornai János: Útkeresés

Budapest, 1993
Közgazdaságtan

Köllö János: A pálya szélén. Iskolázatlan munkanélküliek a posztszocialista gazdaságban

Budapest, 2009
Közgazdaságtan

Madarász Aladár szerk.: Közgazdaságtani eszmetörténet. Szöveggyűjtemény (Osiris tankönyvek)

Fordító: Nagy László Ábel
Budapest, 2000
Közgazdaságtan

Mankiw, N. Gregory: A közgazdaságtan alapjai (ELTEcon-könyvek)

Fordító: Bodnár Katalin - Hudecz András
Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Mankiw, N. Gregory: Makroökonómia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Vojnits Tamás
Budapest, 1999
Közgazdaságtan

Olson, Mancur: A kollektív cselekvés logikája. Közjavak és csoportelmélet (Osiris könyvtár - Közgazdaságtan)

Fordító: Csontos László
Budapest, 1997
Közgazdaságtan

Pete Péter: Bevezetés a monetáris makroökonómiába (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1996
Közgazdaságtan

Petschnig Mária Zita: Örökségtől örökségig. A magyar gazdaság, 1990-1994

Budapest, 1994
Közgazdaságtan

Pogátsa Zoltán: Magyarország politikai gazdaságtana. Az északi modell esélyei (A mai Magyarország)

Budapest, 2016
Közgazdaságtan

Rabár Ferenc: A kötéltáncos magányossága. Válogatott írások

Budapest, 2002
Közgazdaságtan

Simon András: Útmutató a makroökonómiához (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Közgazdaságtan

Szentmiklósi Miklós: Pénzügyi előrejelzési modellek készítésének néhány elméleti és gyakorlati kérdése (Doktori mestermunkák)

Budapest, 2000
Közgazdaságtan

Williamson, Stephen D.: Makroökonómia (ELTEcon-könyvek)

Fordító: Hudecz András - Weiszburg Anna
Budapest, 2009
Közgazdaságtan

KBART