"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Balogh Gábor: Bevezetés a társadalombiztosítás gazdaságtanába. Elmélet és alkalmazás (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Közgazdaságtan

Balogh Gábor - Szűcs László: Alkalmazott társadalombiztosítás-tan. Társadalombiztosítási jog és alkalmazása (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Közgazdaságtan

Zvi Bodie - Robert C. Merton - David L. Cleeton: A pénzügyek közgazdaságtana (ELTEcon könyvek)

Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Gál Róbert Iván szerk.: Apák és fiúk és unokák. Jövedelemáramlás együtt élő korosztályok között (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Közgazdaságtan

Hirshleifer, Jack - Glazer, Amihai - Hirshleifer, David: Mikroökonómia. Árelmélet és alkalmazásai - döntések, piacok és információ (ELTEcon-könyvek)

Budapest, 2009
Közgazdaságtan

Iván Gábor: Bevezetés az Európai Unió költségvetésébe (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2007
Közgazdaságtan

Kaufman, Roger T.: Makroökonómiai munkafüzet és feladatgyűjtemény N. Gregory Mankiw Makroökonómia című tankönyvéhez (Gyakorlókönyvek)

Budapest, 2002
Közgazdaságtan

Kohn, Meir: Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Közgazdaságtan

Koop, Gary: Közgazdasági adatok elemzése (ELTEcon-könyvek)

Budapest, 2008
Közgazdaságtan

Kornai János: A gondolat erejével. Rendhagyó önéletrajz

Budapest, 2005
Közgazdaságtan

Köllö János: A pálya szélén. Iskolázatlan munkanélküliek a posztszocialista gazdaságban

Budapest, 2009
Közgazdaságtan

Mankiw, N. Gregory: Makroökonómia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Közgazdaságtan

N. Gregory Mankiw: A közgazdaságtan alapjai (ELTEcon könyvek)

Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Pete Péter: Bevezetés a monetáris makroökonómiába (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1996
Közgazdaságtan

Petschnig Mária Zita: Örökségtől örökségig. A magyar gazdaság, 1990-1994

Budapest, 1994
Közgazdaságtan

Rabár Ferenc: A kötéltáncos magányossága. Válogatott írások

Budapest, 2002
Közgazdaságtan

Pogátsa Zoltán: Magyarország politikai gazdaságtana. Az északi modell esélyei (A mai Magyarország)

Budapest, 2016
Közgazdaságtan

Simon András: Útmutató a makroökonómiához (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Közgazdaságtan

Williamson, Stephen D.: Makroökonómia (ELTEcon-könyvek)

Budapest, 2009
Közgazdaságtan