Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Média - Kommunikáció

Barbier, Frédéric: A könyv története (Osiris kézikönyvek)

Fordító: Balázs Péter
Budapest, 2005
Média - Kommunikáció

Barbier, Frédéric - Bertho-Lavenir, Catherine: A média története. Diderot-tól az internetig (Osiris kézikönyvek)

Fordító: Balázs Péter
Budapest, 2004
Média - Kommunikáció

Bart István: A könyvkiadás mestersége (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2005
Média - Kommunikáció

Bart István: Világirodalom és könyvkiadás a Kádár-korszakban

Budapest, 2002
Média - Kommunikáció

Béres István - Horányi Özséb szerk.: Társadalmi kommunikáció (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Média - Kommunikáció

Bourdieu, Pierre: Előadások a televízióról (Osiris zsebkönyvtár)

Fordító: Erőss Gábor
Budapest, 2001
Média - Kommunikáció

Császi Lajos: A média rítusai. A kommunikáció neodurkheimi elmélete (Jel-kép könyvtár)

Budapest, 2002
Média - Kommunikáció

Csermely Péter - Gegely Pál - Koltay Tibor - Tóth János: Kutatás és közlés a természettudományokban (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 1999
Média - Kommunikáció

Csillag András: Joseph Pulitzer és az amerikai sajtó

Budapest, 2000
Média - Kommunikáció

Demeter Tamás: Az eszmék tipográfiája. A modern filozófia kezdetei kommunikációelméleti nézőpontból (Jel-kép könyvtár)

Budapest, 2002
Média - Kommunikáció

Febvre, Lucien - Martin, Henri-Jean: A könyv születése. A nyomtatott könyv és története a XV-XVIII. században (Osiris kézikönyvek)

Fordító: Csernus Anikó - Szász Géza
Budapest, 2005
Média - Kommunikáció

Fencsik Gábor - Kenedi János szerk.: A Granta legjobb riportjai (Osiris könyvtár - Modern újságírás)

Fordító: Barabás András
Budapest, 1996
Média - Kommunikáció

Funke, Fritz: Könyvismeret. Könyvtörténeti áttekintés (Osiris kézikönyvek)

Fordító: Magyar István
Budapest, 2004
Média - Kommunikáció

Gara Miklós szerk.: Nyomdaipari enciklopédia (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2001
Média - Kommunikáció

Gerbner, George: A média rejtett üzenete. Válogatott tanulmányok (Jel-kép könyvtár)

Fordító: Nagy Zsolt
Budapest, 2002
Média - Kommunikáció

Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2005
Média - Kommunikáció

Gyurgyák János - Zentai Péter László - Zséli Jánosné szerk.: Könyvek Magyarországon, 1993.

Budapest, 1993
Média - Kommunikáció

Horváth Tibor - Papp István szerk.: Könyvtárosok kézikönyve. 1. Alapvetés (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 1999
Média - Kommunikáció

Horváth Tibor - Papp István szerk.: Könyvtárosok kézikönyve. 2. Feltárás és visszakeresés (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2001
Média - Kommunikáció

Horváth Tibor - Papp István szerk.: Könyvtárosok kézikönyve. 3. A könyvtárak rendszere (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2001
Média - Kommunikáció

Horváth Tibor - Papp István szerk.: Könyvtárosok kézikönyve. 4. Határterületek (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2002
Média - Kommunikáció

Horváth Tibor - Papp István szerk.: Könyvtárosok kézikönyve. 5. Segédletek (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2003
Média - Kommunikáció

Kemény Mária: A Magyar Tudományos Akadémia palotája

Budapest, 2015
Média - Kommunikáció

Körmendy Lajos szerk.: Levéltári kézikönyv (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2009
Média - Kommunikáció

McQuail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete (Osiris tankönyvek)

Fordító: Szalai Éva
Budapest, 2003
Média - Kommunikáció

Nagy Anikó szerk.: Szentmihályi-emlékkötet (Nemzeti téka)

Budapest, 2000
Média - Kommunikáció

Németh Erzsébet: Közszereplés. A modern retorika eszköztára

Budapest, 1999
Média - Kommunikáció

Németh Erzsébet: Közszereplés. A társadalmi szintű kommunikáció kézikönyve

Budapest, 2006
Média - Kommunikáció

Sárközy Erika szerk.: Rendszerváltás és kommunikáció. Az Erasmus közéleti kommunikációs intézet 1999. március 25-26-án, Balatonföldváron rendezett konferenciájának tanulmányai (Erasmus könyvek)

Budapest, 1999
Média - Kommunikáció

Szabó Henriette szerk.: A Dévai Ferences Rendház 1850 előtti könyvei. Katalógus (Nemzeti téka)

Budapest, 2002
Média - Kommunikáció

Szűts Zoltán: A világháló metaforái. Bevezetés az új média művészetébe (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2013
Média - Kommunikáció

Terestyéni Tamás szerk.: Közszolgálatiság a médiában. Ábránd vagy realitás? (Jel-kép könyvtár)

Budapest, 1995
Média - Kommunikáció

Terestyéni Tamás szerk.: Médiakritika. Tanulmányok a média kritikai megközelítéseinek témaköréből (Jel-kép könyvtár)

Budapest, 1997
Média - Kommunikáció

Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége számítógéppel (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2004
Média - Kommunikáció

Votisky Zsuzsa - Hölgyesi Györgyi szerk.: Könyvek Magyarországon, 1995. I.

Budapest, 1996
Média - Kommunikáció

Votisky Zsuzsa - Hölgyesi Györgyi szerk.: Könyvek Magyarországon, 1995. II.

Budapest, 1996
Média - Kommunikáció

Votisky Zsuzsa - Hölgyesi Györgyi szerk.: Könyvek Magyarországon, 1996-97. I-II.

Budapest, 1997
Média - Kommunikáció

Votisky Zsuzsa szerk.: Könyvek Magyarországon, 1994-1995

Budapest, 1995
Média - Kommunikáció

Weidhaas, Peter: Hídverés könyvvel. Egy német kulturális menedzser számadása

Fordító: Schweitzer Pál
Budapest, 1998
Média - Kommunikáció

Deák Ágnes: Suttogások és hallgatások. Sajtó és sajtópolitika Magyarországon, 1861-1867

Budapest, 2018
Média - Kommunikáció, Open access

KBART