"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Borsos Balázs: Vadészakról Vadnyugatra

Budapest, 2000
Néprajz - Antropológia

Borsos Balázs - Móga János: Matatuháton Afrikában

Budapest, 1998
Néprajz - Antropológia

Douglas, Mary: Rejtett jelentések. Antropológiai tanulmányok (Osiris könyvtár - Antropológia, néprajz)

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 2003
Néprajz - Antropológia

Fraser, Angus: A cigányok (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Benedek Péter - Vereckei Andrea - Zalotay Melinda
Budapest, 1996
Néprajz - Antropológia

Frazer, James G.: Az aranyág (Osiris könyvtár - Antropológia)

Fordító: Bodrogi Tibor - Bónis György
Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások (Századvég könyvtár - Antropológia)

Fordító: Andor Eszter et al.
Budapest, 1994
Néprajz - Antropológia

Hoffmann Tamás: Bábel tornya. A néprajztudomány székhaza

Budapest, 2004
Néprajz - Antropológia

Kótyuk Erzsébet: A népi gyógyítás hagyományai egy kárpátaljai magyar faluban (Örökség)

Budapest, 2000
Néprajz - Antropológia

Lammel Annamária - Nagy Ilona: Parasztbiblia. Magyar népi biblikus történetek (Osiris könyvtár - Folklór)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Lévi-Strauss, Claude: Strukturális antropológia. I. (Osiris tankönyvek)

Fordító: Saly Noémi - Szántó Diana
Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Lévi-Strauss, Claude: Strukturális antropológia. II. (Osiris tankönyvek)

Fordító: Saly Noémi - Szántó Diana
Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Liszka József: A szlovákiai magyarok néprajza (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Néprajz - Antropológia

Magyar Zoltán: Rákóczi a néphagyományban. Rákóczi és a kuruc kor mondavilága (Osiris könyvtár - Folklór)

Budapest, 2000
Néprajz - Antropológia

Mauss, Marcel: Szociológia és antropológia (Osiris könyvtár - Antropológia)

Fordító: Saly Noémi - Vargyas Gábor
Budapest, 2000
Néprajz - Antropológia

Mead, Margaret: Férfi és nő. A két nem viszonya a változó világban (Osiris könyvtár - Antropológia)

Budapest, 2003
Néprajz - Antropológia

Pócs Éva szerk.: Két csíki falu néphite a századvégen (Örökség)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Propp, Vlagyimir Jakovlevics: A mese morfológiája (Osiris könyvtár - Folklór)

Fordító: Soproni András
Budapest, 1999
Néprajz - Antropológia

Rockenbauer Zoltán szerk.: Ta’aroa. Tahiti mitológia. A primitív népek lírai költészete (Osiris könyvtár - Folklór)

Fordító: Rockenbauer Zoltán
Budapest, 2002
Néprajz - Antropológia

Turner, Victor: A rituális folyamat. Struktúra és antistruktúra. A Rochesteri Egyetemen 1966-ban tartott Lewis Henry Morgan-előadások (Osiris könyvtár - Antropológia, néprajz)

Budapest, 2002
Néprajz - Antropológia

Tüskés Gábor - Knapp Éva: Népi vallásosság Magyarországon a 17-18. században. Források, formák, közvetítők

Fordító: Mátis Veronika - Bencze Judit
Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Verebélyi Kincső: Korok és stílusok a magyar népművészetben

Budapest, 2002
Néprajz - Antropológia

Voigt Vilmos szerk.: Magyar folklór szöveggyűjtemény. I. (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2005
Néprajz - Antropológia