Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Néprajz - Antropológia

Bausinger, Hermann: Népi kultúra a technika korszakában (Osiris könyvtár - Folklór)

Fordító: Szijártó Zsolt
Budapest, 1995
Néprajz - Antropológia

Berta Péter szerk.: Halál és kultúra. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből 1.

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Borsos Balázs: Vadészakról Vadnyugatra

Budapest, 2000
Néprajz - Antropológia

Borsos Balázs - Móga János: Matatuháton Afrikában

Budapest, 1998
Néprajz - Antropológia

Deáky Zita: A hivatalos és a hagyományos gyógyítás a magyar történeti forrásokban (Doktori Mestermunkák)

Budapest, 2002
Néprajz - Antropológia

Descola, Philippe - Lenclud, Gérard - Severi, Carlo - Taylor, Anne-Christine: A kulturális antropológia eszméi (Osiris-Századvég könyvtár - Antropológia)

Fordító: Saly Noémi
Budapest, 1994
Néprajz - Antropológia

Douglas, Mary: Rejtett jelentések. Antropológiai tanulmányok (Osiris könyvtár - Antropológia, néprajz)

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 2003
Néprajz - Antropológia

Fejős Zoltán szerk.: Idő és antropológia. Fordítások gyűjteménye (Osiris könyvtár)

Budapest, 2000
Néprajz - Antropológia

Fraser, Angus: A cigányok (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Benedek Péter - Vereckei Andrea - Zalotay Melinda
Budapest, 1996
Néprajz - Antropológia

Frazer, James G.: Az aranyág (Osiris könyvtár - Antropológia)

Fordító: Bodrogi Tibor - Bónis György
Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások (Századvég könyvtár - Antropológia)

Fordító: Andor Eszter et al.
Budapest, 1994
Néprajz - Antropológia

Hoffmann Tamás: Bábel tornya. A néprajztudomány székhaza

Budapest, 2004
Néprajz - Antropológia

Hoffmann Tamás: Európai parasztok. Életmódjuk története I. A munka (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Néprajz - Antropológia

Hoffmann Tamás: Európai parasztok. Életmódjuk története II. Az étel és az ital (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Hoppál Mihály - Szepes Erika szerk.: A szerelem kertjében. Erotikus jelképek a művészetben és a folklórban (Örökség)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Hoppál Mihály szerk.: Elbeszélés és emlékezet (Örökség)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Kapitány Ágnes szerk.: „Jelbeszéd az életünk”

Budapest, 1995
Néprajz - Antropológia

Kapitány Ágnes szerk.: „Jelbeszéd az életünk” 2.

Budapest, 2002
Néprajz - Antropológia

Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete

Budapest, 1989
Néprajz - Antropológia

Kósa László: Nemesek, polgárok, parasztok. Néprajzi, történeti, antropológiai és művelődéstörténeti tanulmányok (Osiris könyvtár)

Budapest, 2003
Néprajz - Antropológia

Kótyuk Erzsébet: A népi gyógyítás hagyományai egy kárpátaljai magyar faluban (Örökség)

Budapest, 2000
Néprajz - Antropológia

Krász Lilla: A bába történeti szerepváltozása a 18. századi Magyarországon (Doktori Mestermunkák)

Budapest, 2003
Néprajz - Antropológia

Lammel Annamária - Nagy Ilona: Parasztbiblia. Magyar népi biblikus történetek (Osiris könyvtár - Folklór)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Leach, Edmund: Szociálantropológia (Osiris könyvtár - Antropológia)

Fordító: Pusztai Anikó - Sajó Tamás
Budapest, 1996
Néprajz - Antropológia

Lévi-Strauss, Claude: Strukturális antropológia. I. (Osiris tankönyvek)

Fordító: Saly Noémi - Szántó Diana
Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Lévi-Strauss, Claude: Strukturális antropológia. II. (Osiris tankönyvek)

Fordító: Saly Noémi - Szántó Diana
Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Liszka József: A szlovákiai magyarok néprajza (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Néprajz - Antropológia

Magyar Zoltán: Rákóczi a néphagyományban. Rákóczi és a kuruc kor mondavilága (Osiris könyvtár - Folklór)

Budapest, 2000
Néprajz - Antropológia

Magyar Zoltán: Szent István a néphagyományban (Osiris könyvtár - Folklór)

Budapest, 2000
Néprajz - Antropológia

Magyar Zoltán: Szent László a magyar néphagyományban (Osiris könyvtár - Folklór)

Budapest, 1998
Néprajz - Antropológia

Magyar Zoltán: Torna megyei népmondák (Magyar népköltészet tára)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Mauss, Marcel: Szociológia és antropológia (Osiris könyvtár - Antropológia)

Fordító: Saly Noémi - Vargyas Gábor
Budapest, 2000
Néprajz - Antropológia

Mead, Margaret: Férfi és nő. A két nem viszonya a változó világban (Osiris könyvtár - Antropológia)

Budapest, 2003
Néprajz - Antropológia

Pócs Éva szerk.: Két csíki falu néphite a századvégen (Örökség)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Pócs Éva szerk.: Sors, áldozat, divináció (Janus/Osiris - Studia ethnologia Hungarica)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Propp, Vlagyimir Jakovlevics: A mese morfológiája (Osiris könyvtár - Folklór)

Fordító: Soproni András
Budapest, 1999
Néprajz - Antropológia

Raffai Judit: A mesélő ember. Szűcs László bácskai parasztember meséi (Magyar népköltészet tára)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Rékai Miklós: A munkácsi zsidók „terített asztala”. Néprajzi tanulmány

Budapest, 1997
Néprajz - Antropológia

Réső Ensel Sándor: Magyarországi népszokások

Budapest, 2000
Néprajz - Antropológia

Rockenbauer Zoltán szerk.: Ta’aroa. Tahiti mitológia. A primitív népek lírai költészete (Osiris könyvtár - Folklór)

Budapest, 2002
Néprajz - Antropológia

Turner, Victor: A rituális folyamat. Struktúra és antistruktúra. A Rochesteri Egyetemen 1966-ban tartott Lewis Henry Morgan-előadások (Osiris könyvtár - Antropológia, néprajz)

Budapest, 2002
Néprajz - Antropológia

Tüskés Gábor - Knapp Éva: Népi vallásosság Magyarországon a 17-18. században. Források, formák, közvetítők

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Utley, Robert M. - Brown, Joseph E.: A lándzsa és a pajzs. Ülő Bika élete és kora. - A szent pipa. Az oglala sziúk hét rítusa Fekete Jávorszarvas elbeszélésében (Osiris könyvtár)

Fordító: Hahner Péter - Bökönyi Teodóra
Budapest, 2004
Néprajz - Antropológia

Verebélyi Kincső: Korok és stílusok a magyar népművészetben

Budapest, 2002
Néprajz - Antropológia

Voigt Vilmos szerk.: A magyar folklór (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Néprajz - Antropológia

Voigt Vilmos szerk.: Magyar folklór szöveggyűjtemény. I. (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2005
Néprajz - Antropológia

Zentai Violetta szerk.: Politikai antropológia (Szemeszter)

Fordító: Farkas Krisztina - Nagy László
Budapest, 1997
Néprajz - Antropológia

Frazer, James G.: Az aranyág. Harmadik, javított kiadás

Fordító: Bodrogi Tibor - Bónis György
Budapest, 2019
Néprajz - Antropológia, Történelem

Mak, Gert: Jan Six tíz élete

Fordító: Bérczes Tibor - Balogh Tamás
Budapest, 2019
Néprajz - Antropológia, Szociológia - Szociográfia, Történelem

KBART