Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Open access

Kis Domokos Dániel szerk.: Kodály a színpadon (Libri de libris)

Budapest, 2007
Képeskönyvek, Open access

Deák Ágnes: Suttogások és hallgatások. Sajtó és sajtópolitika Magyarországon, 1861-1867

Budapest, 2018
Média - Kommunikáció, Open access

Gyurgyák János: Rövidítésszótár

Budapest, 2005
Nyelvészet, Open access

Gyurgyák Anna - Németh Zsófia (szerk.): Magyarország az Európai Unióban. Felelős értelmiség - közéleti vitafórum

Budapest, 2019
Open access, Politika - Politológia

Jakab András - Urbán László szerk.: Hegymenet - Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon

Budapest, 2017
Open access, Politika - Politológia

Boros Tamás - Filippov Gábor (szerk.): Magyarország 2030. Jövõkép a magyaroknak

Budapest, 2020
Open access, Politika - Politológia, Szociológia - Szociográfia

Balla Bálint: Szűkösség. Kultúrszociológiai tanulmányok

Budapest, 2001
Open access, Szociológia - Szociográfia

Csontos László: Ismeretelmélet, társadalomelmélet, társadalomkutatás

Budapest, 1999
Open access, Szociológia - Szociográfia

Gereben Ferenc: Identitás, kultúra, kisebbség. Felmérés a közép-európai magyar népesség körében (Kisebbségek Kelet-Közép-Európában)

Budapest, 1999
Open access, Szociológia - Szociográfia

Huszár Tibor: A magyar szociológia története

Budapest, 2015
Open access, Szociológia - Szociográfia

Karácsony András: Bevezetés a tudásszociológiába (Osiris-Századvég tankönyvek)

Budapest, 1995
Open access, Szociológia - Szociográfia

Nagy Attila: Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat - kritikus gondolkodás. Szócikkmásolástól a paródiaírásig (Nemzeti téka)

Budapest, 2001
Open access, Szociológia - Szociográfia

Scheffer, Paul: Érkezési oldal. Európa és a bevándorlók

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 2016
Open access, Szociológia - Szociográfia

Tomka Béla: Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában: konvergencia vagy divergencia? (Osiris zsebkönyvtár)

Budapest, 2000
Open access, Szociológia - Szociográfia

Tomka Béla: Szociálpolitika. Fejlődés, formák, összehasonlítások

Budapest, 2015
Open access, Szociológia - Szociográfia

Lázár Kovács Ákos: Önfeladás és megmaradás. Vallásos értelmiség Magyarországon 1948-1991 között (Osiris könyvtár - Vallástörténet)

Budapest, 2006
Open access, Teológia - Vallástörténet

Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története

Budapest, 2007
Open access, Történelem

Sz. Jónás Ilona szerk.: Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Európa és Közel-Kelet, IV-XV. század (Osiris tankönyvek)

Fordító: Borzsák István et al.
Budapest, 1999
Open access, Történelem

Szathmáry Eörs (szerk.): Klímaváltozás és Magyarország

Budapest, 2020
Egyéb, Open access

KBART