Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Politika - Politológia

Scruton, Roger: Mi a konzervativizmus? Válogatott esszék

Fordító: Jónás Csaba
Budapest, 2021
Filozófia, Politika - Politológia

Almond, Gabriel A. - Powell, G. Bingham szerk.: Összehasonlító politológia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Béndek Péter
Budapest, 1996
Politika - Politológia

Almond, Gabriel A. - Powell, G. Bingham, Jr. - Strom, Kaare - Dalton, Russell J.: Összehasonlító politológia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Politika - Politológia

Altermatt, Urs: A szarajevói jelzőtűz. Etnonacionalizmus Európában

Fordító: Ódor László - Ódor Bálint Dávid
Budapest, 2000
Politika - Politológia

Angelusz Róbert - Tardos Róbert: Pártok között szabadon. Választók és társadalmi környezet a 90-es évek Magyarországán (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Ankerl Géza: Nyugat van, Kelet nincs. Értől az Óceánig

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Ara-Kovács Attila szerk.: Metamorphosis Hungariae, 1989-1994. Kasza László interjúi

Budapest, 1994
Politika - Politológia

Arany Anett - N. Rózsa Erzsébet - Szalai Máté: Az Iszlám Állam kalifátusa. Az átalakuló Közel-Kelet (A külpolitika világa)

Budapest, 2016
Politika - Politológia

Arizpe, Lourdes - Preis, Ann-Belinda S. szerk.: Kulturális világjelentés. Kultúra, kreativitás, piac, 1998 (UNESCO könyvek)

Fordító: Kertész Balázs - Láng Zsuzsa Angéla
Budapest, 2000
Politika - Politológia

Ash, Timothy Garton: A balsors édes hasznai

Fordító: Barabás András et al.
Budapest, 1991
Politika - Politológia

Balázs Péter: Európai egyesülés és modernizáció (Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2001
Politika - Politológia

Balázs Zoltán: A politikai közösség (Osiris könyvtár)

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Balázs Zoltán - Molnár Csaba: Irányzatok a magyar politikai gondolkodásban. Jelen és múlt

Budapest, 2019
Politika - Politológia

Balla Bálint szerk.: Sztálinizmus és desztálinizáció Magyarországon. Felszámoltuk-e a szovjet rendszert? Politikai tanulmányok

Bern – Budapest, 1990
Politika - Politológia

Barényi Sándor - Tabajdi Csaba szerk.: Kisebbségi érdekérvényesítés, önkormányzatiság, autonómiaformák

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Bayer József: A politikai gondolkodás története. Bevezetés (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Politika - Politológia

Békés Csaba: Enyhülés és emancipáció. Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi politika 1944–1991

Budapest, 2019
Politika - Politológia

Bihari Mihály: Magyar politika, 1944-2004. Politikai és hatalmi viszonyok (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2005
Politika - Politológia

Biró Gáspár: Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Bíró Gáspár: Az identitásválasztás szabadsága (Pro minoritate könyvek)

Budapest, 1995
Politika - Politológia

Bogár László: Magyarország és a globalizáció (Osiris könyvtár - Politológia)

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Bogdanor, Vernon szerk.: Politikatudományi enciklopédia (Osiris kézikönyvek)

Fordító: Farkas János László et al.
Budapest, 2001
Politika - Politológia

Bozóki András - Sükösd Miklós szerk.: Anarchizmus (Modern ideológiák)

Budapest, 1991
Politika - Politológia

Busek, Erhard: Az elképzelt Közép-Európa. Tanulmányok (Mitteleuropa)

Fordító: Farkas János László et al.
Budapest, 1992
Politika - Politológia

Czettler Jenő: Mezőgazdaság és szociális kérdés. Tanulmányok és parlamenti beszédek

Budapest, 1995
Politika - Politológia

Csefko Ferenc - Pálné Kovács Ilona szerk.: Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon (Kisebbségek Kelet-Közép-Európában)

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Dahl, Robert A.: A pluralista demokrácia dilemmái (Osiris könyvtár)

Fordító: Seres Iván
Budapest, 1996
Politika - Politológia

Dahl, Robert A.: Forradalom után? Autoritás a jó társadalomban (Politikai filozófia)

Fordító: Csobán Eszter
Budapest, 1995
Politika - Politológia

Deák Péter szerk.: Biztonságpolitikai kézikönyv (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2007
Politika - Politológia

Debreczeni József: A győzelem ára

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Debreczeni József: A miniszterelnök. Antall József és a rendszerváltozás

Budapest, 1998
Politika - Politológia

Debreczeni József: Az új miniszterelnök

Budapest, 2006
Politika - Politológia

Debreczeni József: Orbán Viktor

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Dénes Iván Zoltán: Eltorzult magyar alkat. Bibó István vitája Németh Lászlóval és Szekfü Gyulával

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Dénes Iván Zoltán szerk.: A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó István életművéről

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Duray Miklós: Változások küszöbén (Pro minoritate könyvek)

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Eger György: Regionalizmus, határok és kisebbségek Kelet-Közép-Európában (Pro minoritate könyvek)

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Elek István: Polgár és kora

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Enyedi Zsolt: Politika a kereszt jegyében. Egy politikai szubkultúra természetrajza (Osiris könyvtár)

Budapest, 1998
Politika - Politológia

Enyedi Zsolt - Erős Ferenc szerk.: Authoritarianism and Prejudice. Central European Perspectives

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Enyedi Zsolt - Gombár Csaba - Kende Péter - Romsics Ignác - Szilágyi Akos - Vásárhelyi Mária: Két Magyarország?

Budapest, 2005
Politika - Politológia

Enyedi Zsolt - Körösényi András: Pártok és pártrendszerek (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Politika - Politológia

Fábián Ernő: A megmaradás parancsolatai. Esszé az erdélyiségről mint politikai entitásról (Pro minoritate könyvek)

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Fábián Ernő: Az értelem keresése (Pro minoritate könyvek)

Budapest, 1994
Politika - Politológia

Fábián György - Kovács László Imre: Parlamenti választások az Európai Unió országaiban, 1945-2002. (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2004
Politika - Politológia

Fábián György szerk.: Választási rendszerek (Szemeszter)

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Farkas György: Kamarák és vállalati érdekképviseletek az integrációs felkészülésben (Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Ferge Zsuzsa: Magyar társadalom- és szociálpolitika 1990-2015 (A mai Magyarország)

Budapest, 2017
Politika - Politológia

Fertő Imre: Az agrárpolitika modelljei (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Fischer András - Levendel Ádám szerk.: Átépítés alatt. Közép- és kelet-európai gazdasági és politikai közvélemény-kutatás (Politika)

Budapest, 1992
Politika - Politológia

KBART