Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Politika - Politológia

Kozák Gyula szerk.: Szemle. Válogatás a brüsszeli Nagy Imre Intézet folyóiratából ('56)

Budapest, 1992
Politika - Politológia

Körösényi András: A magyar politikai rendszer (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Politika - Politológia

Körösényi András: Értelmiség, politikai gondolkodás és kormányzat (Osiris könyvtár - Politológia)

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Körösényi András: Government and Politics in Hungary (1999)

Fordító: Renwick, Alan
Budapest, 1999
Politika - Politológia

Körösényi András: Pártok és pártrendszerek (Politika)

Budapest, 1993
Politika - Politológia

Körösényi András - Illés Gábor - Gyulai Attila: Az Orbán-rezsim. A plebiszciter vezérdemokrácia elmélete és gyakorlata

Budapest, 2020
Politika - Politológia

Körösényi András - Tóth Csaba - Török Gábor: A magyar politikai rendszer (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Körösényi András szerk.: A magyar politikai rendszer - negyedszázad után

Budapest, 2015
Politika - Politológia

Kővári Orsolya: Váltóállítók között. Kővári Orsolya beszélgetései Kukorelli Istvánnal

Budapest, 2012
Politika - Politológia

Lane, Melissa: Görög és római politikai eszmék

Fordító: Babarczy Eszter
Budapest, 2023
Politika - Politológia

Lengyel László: Illeszkedés vagy kiválás

Budapest, 2006
Politika - Politológia

Lengyel László: Szorongás és remény

Budapest, 2004
Politika - Politológia

Lengyel László: Útfélen (2000 könyvek)

Budapest, 1992
Politika - Politológia

Lipset, Seymour Martin: Homo politicus. A politika társadalmi alapjai (Osiris könyvtár - Politológia)

Budapest, 1995
Politika - Politológia

Losoncz Miklós: Európai uniós kihívások és magyar válaszok. Az EU-csatlakozás várható hatásai Magyarország nemzetközi versenyképességére (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Politika - Politológia

Lőrincz Csaba - Németh Zsolt - Orbán Viktor - Rockenbauer Zoltán: Nemzetpolitika ’88-’98. Tanulmányok, publicisztikák, beszédek, interjúk

Budapest, 1998
Politika - Politológia

Manent, Pierre: Politikai filozófia felnőtteknek. A demokratikus társadalom látlelete (Osiris könyvtár - Politológia)

Fordító: Kende Péter
Budapest, 2003
Politika - Politológia

Mazzoleni, Gianpietro: Politikai kommunikáció (Osiris tankönyvek)

Fordító: Szokács Kinga
Budapest, 2006
Politika - Politológia

Melman, Josszi - Raviv, Dan: Igaz barátok. Az amerikai-izraeli szövetség valódi története (Osiris könyvtár - Modern újságírás)

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Mészáros József - Szakadát István: Magyarország Politikai Atlasza 1998

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Mezei Géza: Helyreállított Európa. Európa-építés és egységstratégiák a Marshall-tervtől a Nizzai Szerződésig (Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2001
Politika - Politológia

Módos Péter - Tischler János szerk.: Közép-európai olvasókönyv

Budapest, 2005
Politika - Politológia

N. Rózsa Erzsébet: Az arab tavasz. A Közel-Kelet átalakulása (A külpolitika világa)

Budapest, 2015
Politika - Politológia

N. Rózsa Erzsébet - Péczeli Anna szerk.: Egy békésebb világ eszközei. Fegyverzetellenőrzés, leszerelés és non-proliferáció

Budapest, 2013
Politika - Politológia

Nuber István szerk.: Fejezetek az egyetemes politikai gondolkodás történetéből I-II. (Janus/Osiris könyvtár - Politológia)

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Oplatka András - Szalayné Sándor Erzsébet szerk.: A többnyelvűség svájci modellje

Fordító: Oplatka András - Répási Gabriella - Szalayné Sándor Erzsébet
Budapest, 1998
Politika - Politológia

Pászka Imre: Román eszmetörténet 1866-1945. Önismeret és modernizáció a román gondolkodásban (Aetas-Századvég könyvek)

Szeged – Budapest, 1994
Politika - Politológia

Pataki Ferenc: Kreatív sokszínűség. A Kultúra és Fejlődés Világbizottságának jelentése (UNESCO könyvek)

Budapest, 1996
Politika - Politológia

Pethő Sándor: Démosz vagy Deus? A szuverenitás két modellje a nyugati politikai gondolkodásban (Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2001
Politika - Politológia

Rapcsák János - Heil Péter: Phare-kézikönyv. Érdeklődőknek, kezdőknek és haladóknak (Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Romsics Gergely: A lehetetlen művészete. Diplomácia, erőegyensúly és vetélkedés a klasszikus realizmus elméletében (A külpolitika világa)

Budapest, 2009
Politika - Politológia

Sartori, Giovanni: Demokrácia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Soltész Erzsébet
Budapest, 1999
Politika - Politológia

Schmitt, Carl: A politikai fogalma. Válogatott politika- és államelméleti tanulmányok (Bibliotheca Iuridica. Publicationes Cathedrarum)

Fordító: Cs. Kiss Lajos
Budapest, 2002
Politika - Politológia

Scruton, Roger: Mi a konzervativizmus? Válogatott esszék (Osiris könyvtár - Politikai gondolkodók)

Fordító: Jónás Csaba
Budapest, 1995
Politika - Politológia

Seewann, Gerhard: Ungarndeutsche und Ethnopolitik. Ausgewählte Aufsätze (Kisebbségek Kelet-Közép-Európában)

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Seres László: A szabadság fantomja. Válogatott publicisztikai írások

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Smuk Péter: Magyar közjog és politika 1989-2011. A harmadik Magyar Köztársaság alkotmány- és parlamentarizmustörténete

Budapest, 2011
Politika - Politológia

Stillman, Richard J.: Közigazgatás. Public Administration (Osiris-Századvég tankönyvek)

Budapest, 1994
Politika - Politológia

Szabó Márton: A mindennapi élet poétikai valósága

Budapest, 2022
Politika - Politológia

Szabó Márton: Diszkurzív politikatudomány. Bevezetés a politika interpretatív szemléletébe és kutatásába

Budapest, 2016
Politika - Politológia

Szabó Zoltán: 1956, korszakváltás (Szabó Zoltán összegyűjtött munkái)

Budapest, 2006
Politika - Politológia

Szabó Zoltán: Diaszpóranemzet (Szabó Zoltán összegyűjtött munkái)

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Szabó Zoltán: Nyugati vártán. Esszék és publicisztikai írások I. (Szabó Zoltán összegyűjtött munkái)

Budapest, 2011
Politika - Politológia

Szabó Zoltán: Nyugati vártán. Esszék és publicisztikai írások II. (Szabó Zoltán összegyűjtött munkái)

Budapest, 2011
Politika - Politológia

Szénási Éva: Konzervatív és/vagy forradalmár. Georges Sorel, a politikai gondolkodó

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Szilágyi István: A portugál modell (Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Szüts Pál: Bukaresti napló, 1985-1990

Budapest, 1998
Politika - Politológia

Takáts József: Modern magyar politikai eszmetörténet (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2007
Politika - Politológia

Tatár György: Izrael. Tájkép csata közben

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Tóth Csaba - Török Gábor: Négy választás Magyarországon. A magyar politika az elmúlt 12 évben (2002-2014) (A mai Magyarország)

Budapest, 2015
Politika - Politológia

KBART