Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Politika - Politológia

Tőkéczki László szerk.: Magyar liberalizmus (Modern ideológiák)

Budapest, 1993
Politika - Politológia

Vajda Mihály: A fasizmusról

Budapest, 1995
Politika - Politológia

Vajda Mihály: A történelem vége? Közép-Európa, 1989. (Politika)

Budapest, 1992
Politika - Politológia

Vajda Mihály: Orosz szocializmus Közép-Európában (Politika)

Budapest, 1994
Politika - Politológia

Vámbéry Rusztem: A mennyei Pilvax (Ars scribendi)

Budapest, 1994
Politika - Politológia

Wintermantel Péter: Nippon-babona – A magyar-japán kapcsolatok története (A külpolitika világa)

Budapest, 2016
Politika - Politológia

Woodward, Bob: A parancsnokok (Osiris könyvtár - Modern újságírás)

Budapest, 1996
Politika - Politológia

Gyurgyák Anna - Németh Zsófia (szerk.): Magyarország az Európai Unióban. Felelős értelmiség - közéleti vitafórum

Budapest, 2019
Open access, Politika - Politológia

Jakab András - Urbán László szerk.: Hegymenet - Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon

Budapest, 2017
Open access, Politika - Politológia

Kenedi János: Hogyan kéne embert szeretni? Tanulmányok, esszék, tárcák

Budapest, 2019
Politika - Politológia, Szociológia - Szociográfia

Boros Tamás - Filippov Gábor (szerk.): Magyarország 2030. Jövõkép a magyaroknak

Budapest, 2020
Open access, Politika - Politológia, Szociológia - Szociográfia

Sieferle, Rolf Peter: Finis Germania

Fordító: Joób Kristóf
Budapest, 2020
Filozófia, Politika - Politológia, Történelem

Kõrösi Zsuzsanna (szerk.): Egy magyar republikánus életútja. Kozák Gyula és Kõrösi Zsuzsanna interjúi Kende Péterrel

Budapest, 2019
Politika - Politológia, Szociológia - Szociográfia

Rainer M. János: Újratervezés. Szocializmus Magyarországon a 20. században

Budapest, 2023
Politika - Politológia, Történelem

KBART