Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Pszichológia

  • 1
  • 2
André, Christophe: A félénkség (Osiris zsebkönyvtár)

Fordító: Varga Emese
Budapest, 2000
Pszichológia

Atkinson-Hilgard: Pszichológia

Fordító: Boross Ottilia et al.
Budapest, 2005
Pszichológia

Baddeley, Alan: Az emberi emlékezet (Osiris tankönyvek)

Fordító: Racsmány Mihály
Budapest, 2001
Pszichológia

Banaji, Mahzarin: Rejtőzködő attitűdök és sztereotípiák (Osiris könyvtár - A szociálpszichológia második évszázada)

Fordító: Thuma Orsolya
Budapest, 2003
Pszichológia

Bánfalvi Attila: A szabadság arcai a pszichoanalízisben. Pszichoanalitiko-filozófiai esszék (Horror metaphysicae)

Budapest, 1998
Pszichológia

Baron-Cohen, Simon: Elemi különbség. Férfiak, nők és a szélsőséges férfiagy (Osiris könyvtár)

Fordító: Ivády Rozália Eszter
Budapest, 2006
Pszichológia

Baron-Cohen, Simon - Bolton, Patrik: Autizmus (Osiris zsebkönyvtár)

Fordító: Győri Miklós
Budapest, 2000
Pszichológia

Barta Zoltán - Liker András - Székely Tamás szerk.: Viselkedésökológia. Modern irányzatok (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Pszichológia

Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Pszichológia

Berne, Eric: Szex a szerelemben (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Fordító: Boross Ottilia
Budapest, 1996
Pszichológia

Bíró Szilvia: A „naiv pszichológiai értelmezés” kezdetei: a racionális cselekvés elvének kísérleti vizsgálata csecsemőkorban (Doktori Mestermunkák)

Budapest, 2002
Pszichológia

Capdevielle, Valérie - Doucet, Caroline: Klinikai pszichológia és pszichopatológia (Osiris zsebkönyvtár)

Fordító: Gécseg Zsuzsanna
Budapest, 2001
Pszichológia

Carver, Charles S. - Scheier, Michael E.: Személyiségpszichológia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Albert Ágnes et al.
Budapest, 2006
Pszichológia

Changeux, Jean-Pierre - Ricoeur, Paul: A természet és a szabályok (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Fordító: Pléh Csaba
Budapest, 2001
Pszichológia

Clark, Andy: A megismerés építőkövei. Filozófia, megismeréstudomány és a párhuzamos megosztott feldolgozás (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Fordító: Pléh Csaba
Budapest, 1996
Pszichológia

Cole, Michael - Cole, Sheila R.: Fejlődéslélektan (Osiris tankönyvek)

Fordító: Kéri Rita et al.
Budapest, 2003
Pszichológia

Comer, Ronald J.: A lélek betegségei. Pszichopatológia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Boross Ottilia et al.
Budapest, 2000
Pszichológia

Crary, Jonathan: A megfigyelő módszerei. Látás és modernitás a 19. században (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Fordító: Lukács Ágnes
Budapest, 1999
Pszichológia

Czigler István - Oláh Attila szerk.: Találkozás a pszichológiával (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2007
Pszichológia

Csépe Valéria - Győri Miklós - Ragó Anett szerk.: Általános pszichológia. 1. Észlelés és figyelem (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2007
Pszichológia

Csépe Valéria - Győri Miklós - Ragó Anett szerk.: Általános pszichológia. 2. Tanulás - emlékezés - tudás (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2007
Pszichológia

Csépe Valéria - Győri Miklós - Ragó Anett szerk.: Általános pszichológia. 3. Nyelv, tudat, gondolkodás (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2008
Pszichológia

Daniels, Michael: Útjelző szavaink. Önmagunk felfedezése a jungi úton

Fordító: Albert Ágnes - V. Komlósi Annamária
Budapest, 1998
Pszichológia

Dehaene, Stanislas: A számérzék. Miként alkotja meg az elme a matematikát? (Osiris könyvtár)

Fordító: Szűcs Dénes
Budapest, 2003
Pszichológia

Donald, Merlin: Az emberi gondolkodás eredete (Osiris tankönyvek)

Fordító: Kárpáti Eszter
Budapest, 2001
Pszichológia

Erikson, Erik H.: Gyermekkor és társadalom (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Fordító: Helmich Katalin
Budapest, 2002
Pszichológia

Erős Ferenc: Az identitás labirintusai. Narratív konstrukciók és identitás-stratégiák (Janus/Osiris könyvtár)

Budapest, 2001
Pszichológia

Ferenczi Sándor: A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897-1908

Budapest, 1999
Pszichológia

Festinger, Leon: A kognitív disszonancia elmélete (Osiris könyvtár)

Fordító: Berkics Mihály - Hunyady András
Budapest, 2000
Pszichológia

Fiske, Susan T.: Társas alapmotívumok (Osiris tankönyvek)

Fordító: Berkics Mihály et al.
Budapest, 2006
Pszichológia

Fiske, Susan T. - Hamilton, David L. - Bargh, John A.: A társak és a társadalom megismerése (Osiris könyvtár - A szociálpszichológia klasszikusai)

Fordító: Berkics Mihály et al.
Budapest, 2006
Pszichológia

Gerevich József: Lány a szekrényben. Patográfiai és klinikai esettanulmányok

Budapest, 2005
Pszichológia

Grünbaum, Adolf: A pszichoanalízis alapjai (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Fordító: Ehmann Bea et al.
Budapest, 1996
Pszichológia

Haller József: Miért agresszív az ember?

Budapest, 2005
Pszichológia

Hamer, Dean - Copeland, Peter: Génjeink. Miért fontosabbak, mint hinnénk? (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Fordító: Puskás László
Budapest, 2002
Pszichológia

Harkai Schiller Pál: A lélektan feladata (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Budapest, 2002
Pszichológia

Hegedűs Katalin: Az emberhez méltó halál. Hospice

Budapest, 2000
Pszichológia

Heider, Fritz: A személyközi viszonyok pszichológiája (Osiris könyvtár - A szociálpszichológia klasszikusai)

Fordító: Bujdosó Bori
Budapest, 2003
Pszichológia

Hunyady György - Székely Mózes szerk.: Gazdaságpszichológia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Pszichológia

Hunyady György szerk.: Történeti és politikai pszichológia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Pszichológia

Jost, John T.: Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája (Osiris könyvtár - A szociálpszichológia második évszázada)

Fordító: Berkics Mihály - Bujdosó Borbála
Budapest, 2003
Pszichológia

Kállai János - Gál Béla szerk.: Az első találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatban (Janus/Osiris könyvtár)

Budapest, 1999
Pszichológia

Kálmán Zsófia - Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Pszichológia

Kende B. Hanna: A kisemmizett férfinem. Az ősanyaistennőktől a mesterséges anyaméhig

Budapest, 2009
Pszichológia

Kende B. Hanna: Gyermekpszichodráma (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Pszichológia

Kende B. Hanna: Harry Potter titka. A gyermek csodavilága (Osiris zsebkönyvtár)

Budapest, 2001
Pszichológia

Kruglanski, Arie W.: A zárt gondolkodás pszichológiája (Osiris könyvtár - A szociálpszichológia második évszázada)

Fordító: Bíró Balázs
Budapest, 2005
Pszichológia

Lányi Gusztáv: Magyarság, protestantizmus, társaslélektan. Hagyomány és megújulás konfliktusa Karácsony Sándor életművében

Budapest, 2000
Pszichológia

Lengyel Zsuzsanna szerk.: Szociálpszichológia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1997
Pszichológia

Lux Elvira szerk.: Szexológiai olvasókönyv

Budapest, 2000
Pszichológia

  • 1
  • 2

KBART