"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

André, Christophe: A félénkség (Osiris zsebkönyvtár)

Budapest, 2000
Pszichológia

Atkinson & Hilgard: Pszichológia

Budapest, 2005
Pszichológia

Baddeley, Alan: Az emberi emlékezet (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Pszichológia

Barta Zoltán - Liker András - Székely Tamás szerk.: Viselkedésökológia. Modern irányzatok (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Pszichológia

Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Pszichológia

Berne, Eric: Szex a szerelemben (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Budapest, 1996
Pszichológia

Carver, Charles S. - Scheier, Michael E.: Személyiségpszichológia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Pszichológia

Cole, Michael - Cole, Sheila R.: Fejlődéslélektan (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Pszichológia

Comer, Ronald J.: A lélek betegségei. Pszichopatológia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Pszichológia

Czigler István - Oláh Attila szerk.: Találkozás a pszichológiával (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2007
Pszichológia

Csépe Valéria - Győri Miklós - Ragó Anett szerk.: Általános pszichológia. 1. Észlelés és figyelem (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2007
Pszichológia

Csépe Valéria - Győri Miklós - Ragó Anett szerk.: Általános pszichológia. 2. Tanulás - emlékezés - tudás (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2007
Pszichológia

Csépe Valéria - Győri Miklós - Ragó Anett szerk.: Általános pszichológia. 3. Nyelv, tudat, gondolkodás (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2008
Pszichológia

Fiske, Susan T.: Társas alapmotívumok (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Pszichológia

Fiske, Susan T. - Hamilton, David L. - Bargh, John A.: A társak és a társadalom megismerése (Osiris könyvtár - A szociálpszichológia klasszikusai)

Budapest, 2006
Pszichológia

Haller József: Miért agresszív az ember?

Budapest, 2005
Pszichológia

Hamer, Dean - Copeland, Peter: Génjeink. Miért fontosabbak, mint hinnénk? (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Budapest, 2002
Pszichológia

Harkai Schiller Pál: A lélektan feladata (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Budapest, 2002
Pszichológia

Hunyady György szerk.: Történeti és politikai pszichológia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Pszichológia

Hunyady György - Székely Mózes szerk.: Gazdaságpszichológia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Pszichológia

Kálmán Zsófia - Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Pszichológia

Kende B. Hanna: A kisemmizett férfinem. Az ősanyaistennőktől a mesterséges anyaméhig

Budapest, 2009
Pszichológia

Kende B. Hanna: Gyermekpszichodráma (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Pszichológia

Kruglanski, Arie W.: A zárt gondolkodás pszichológiája (Osiris könyvtár - A szociálpszichológia második évszázada)

Budapest, 2005
Pszichológia

N. Kollár Katalin - Szabó Éva szerk.: Pszichológia pedagógusoknak (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Pszichológia

Neves, Rui da Silva: Emlékek, képek, gondolatok. Bevezetés a kognitív pszichológiába (Osiris zsebkönyvtár)

Budapest, 2000
Pszichológia

Nguyen Luu Lan Anh - Fülöp Márta szerk.: Kultúra és pszichológia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Pszichológia

Oatley, Keith - Jenkins, Jennifer M.: Érzelmeink (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Pszichológia

Pataki Ferenc: A Nékosz-legenda (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Budapest, 2005
Pszichológia

Pataki Ferenc: Rendszerváltók és bűnbakok. Társadalom-lélektani metszetek (Osiris zsebkönyvtár)

Budapest, 2000
Pszichológia

Petzold, Hilarion - Ramin, Gabriele szerk.: Gyermek-pszichoterápia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Pszichológia

Piaget, Jean - Inhelder, Bärbel: Gyermeklélektan (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Budapest, 2004
Pszichológia

Pinker, Steven: Hogyan működik az elme (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Pszichológia

Pléh Csaba: A lélektan története (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2010
Pszichológia

Pléh Csaba - Boross Ottilia szerk.: Bevezetés a pszichológiába. Olvasmányok és feladatok a lélektan alapkérdéseinek tanulmányozásához (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Pszichológia

Pléh Csaba - Győri Miklós szerk.: Olvasmányok a kísérleti pszichológia történetéhez

Budapest, 2004
Pszichológia

Pléh Csaba - Siklaki István - Terestyéni Tamás szerk.: Nyelv - kommunikáció - cselekvés (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1997
Pszichológia

Rónay Jácint - Münsterberg, Hugo - Lewin, Kurt: Nemzetkarakterológiák. Rónay Jácint, Hugo Münsterberg és Kurt Lewin írásai (Osiris könyvtár - A szociálpszichológia klasszikusai)

Budapest, 2001
Pszichológia

Sacks, Oliver: Antropológus a Marson (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Budapest, 1999
Pszichológia

Sekuler, Robert - Blake, Randolph: Észlelés (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Pszichológia

Sidanius, Jim - Pratto, Felicia: A társadalmi dominancia. A társadalmi hierarchia és elnyomás csoportközi elmélete (Osiris könyvtár - A szociálpszichológia második évszázada)

Budapest, 2005
Pszichológia

Smith, Eliot R. - Mackie, Diane M.: Szociálpszichológia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Pszichológia

Lengyel Zsuzsanna szerk.: Szociálpszichológia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1997
Pszichológia

Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában. Metodológia, módszerek, gyakorlat (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Pszichológia

V. Komlósi Annamária: Nem vagy egyedül. Személyiség-lélektan mindenkinek, de legfőképpen a kamaszoknak és a velük élő felnőtteknek

Budapest, 1999
Pszichológia

Vajda Zsuzsanna - Kósa Éva: Neveléslélektan (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2005
Pszichológia

Wallace, Patrícia: Az internet pszichológiája (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Budapest, 2002
Pszichológia

Zajonc, Robert: Érzelmek a társas kapcsolatokban és megismerésben (Osiris könyvtár - A szociálpszichológia klasszikusai)

Budapest, 2003
Pszichológia