Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Pszichológia

  • 1
  • 2
McGuire, William J.: Makacs nézetek és a meggyőzés dinamikája (Osiris könyvtár - A szociálpszichológia klasszikusai)

Fordító: Kiss Paszkál et al.
Budapest, 2001
Pszichológia

Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata. Szociometriai értelmezés (Osiris könyvtár)

Budapest, 1996
Pszichológia

Mérei Ferenc: Lélektani napló (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Budapest, 1998
Pszichológia

Miller, Alice: A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Fordító: Pető Katalin
Budapest, 2002
Pszichológia

Miller, Alice: A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása (Osiris Könyvtá)

Fordító: Pető Katalin
Budapest, 2016
Pszichológia

Moscovici, Serge: Társadalom-lélektan. Válogatott tanulmányok (Osiris könyvtár - A szociálpszichológia klasszikusai)

Fordító: Dorn Krisztina et al.
Budapest, 2002
Pszichológia

N. Kollár Katalin - Szabó Éva szerk.: Pedagógusok pszichológiai kézikönyve 1.

Budapest, 2017
Pszichológia

N. Kollár Katalin - Szabó Éva szerk.: Pedagógusok pszichológiai kézikönyve 2.

Budapest, 2017
Pszichológia

N. Kollár Katalin - Szabó Éva szerk.: Pedagógusok pszichológiai kézikönyve 3.

Budapest, 2017
Pszichológia

N. Kollár Katalin - Szabó Éva szerk.: Pszichológia pedagógusoknak (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Pszichológia

Neumer Katalin szerk.: Nyelv, gondolkodás, relativizmus (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Budapest, 1999
Pszichológia

Neves, Rui da Silva: Emlékek, képek, gondolatok. Bevezetés a kognitív pszichológiába (Osiris zsebkönyvtár)

Fordító: Király Ildikó
Budapest, 2000
Pszichológia

Nguyen Luu Lan Anh - Fülöp Márta szerk.: Kultúra és pszichológia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Berkics Mihály et al.
Budapest, 2003
Pszichológia

Oatley, Keith - Jenkins, Jennifer M.: Érzelmeink (Osiris tankönyvek)

Fordító: Lukás Ágnes
Budapest, 2001
Pszichológia

Pataki Béla: Döntési elméletek és módszerek kritikája és továbbfejlesztése (Doktori mestermunkák)

Budapest, 2001
Pszichológia

Pataki Ferenc: A Nékosz-legenda (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Budapest, 2005
Pszichológia

Pataki Ferenc: A tömegek évszázada. Bevezetés a tömeglélektanba (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Pszichológia

Pataki Ferenc: Élettörténet és identitás

Budapest, 2001
Pszichológia

Pataki Ferenc: Rendszerváltók és bűnbakok. Társadalom-lélektani metszetek (Osiris zsebkönyvtár)

Budapest, 2000
Pszichológia

Petzold, Hilarion - Ramin, Gabriele szerk.: Gyermek-pszichoterápia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Csorba János et al.
Budapest, 1998
Pszichológia

Piaget, Jean - Inhelder, Bärbel: Gyermeklélektan (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Fordító: Benda Kálmán
Budapest, 2004
Pszichológia

Pikó Bettina: Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás tükrében (Doktori mestermunkák)

Budapest, 2002
Pszichológia

Pinker, Steven: Hogyan működik az elme (Osiris tankönyvek)

Fordító: Csibra Gergely
Budapest, 2002
Pszichológia

Pléh Csaba: A lélektan története (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2010
Pszichológia

Pléh Csaba: A mondatmegértés a magyar nyelvben. Pszicholingvisztikai kísérletek és modellek

Budapest, 1998
Pszichológia

Pléh Csaba: A természet és a lélek. A naturalista megközelítés a pszichológiában (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Budapest, 2003
Pszichológia

Pléh Csaba - Boross Ottilia szerk.: Bevezetés a pszichológiába. Olvasmányok és feladatok a lélektan alapkérdéseinek tanulmányozásához (Osiris tankönyvek)

Fordító: Ballér Piroska et al.
Budapest, 2004
Pszichológia

Pléh Csaba - Csányi Vilmos - Bereczkei Tamás szerk.: Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet és a pszichológia

Budapest, 2001
Pszichológia

Pléh Csaba - Győri Miklós szerk.: Olvasmányok a kísérleti pszichológia történetéhez

Budapest, 2004
Pszichológia

Pléh Csaba - Kovács Gyula - Gulyás Balázs szerk.: Kognitív idegtudomány (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Pszichológia

Pléh Csaba - Lukács Ágnes szerk.: A magyar morfológia pszicholingvisztikája (Osiris könyvtár)

Budapest, 2001
Pszichológia

Pléh Csaba - Siklaki István - Terestyéni Tamás szerk.: Nyelv - kommunikáció - cselekvés (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1997
Pszichológia

Pléh Csaba szerk.: Kognitív tudomány (Szemeszter)

Fordító: Győri Miklós et al.
Budapest, 1996
Pszichológia

Rita L. Atkinson et al.: Pszichológia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Bodor Péter et al.
Budapest, 1999
Pszichológia

Rónay Jácint - Münsterberg, Hugo - Lewin, Kurt: Nemzetkarakterológiák. Rónay Jácint, Hugo Münsterberg és Kurt Lewin írásai (Osiris könyvtár - A szociálpszichológia klasszikusai)

Budapest, 2001
Pszichológia

Sacks, Oliver: Antropológus a Marson (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Fordító: Racsmány Mihály
Budapest, 1999
Pszichológia

Sekuler, Robert - Blake, Randolph: Észlelés (Osiris tankönyvek)

Fordító: Boczán Eszter et al.
Budapest, 2000
Pszichológia

Sidanius, Jim - Pratto, Felicia: A társadalmi dominancia. A társadalmi hierarchia és elnyomás csoportközi elmélete (Osiris könyvtár - A szociálpszichológia második évszázada)

Fordító: Berkics Mihály et al.
Budapest, 2005
Pszichológia

Smith, Eliot R. - Mackie, Diane M.: Szociálpszichológia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Bátki Anna et al.
Budapest, 2001
Pszichológia

Sperber, Dan: A kultúra magyarázata. Naturalista megközelítés (Osiris zsebkönyvtár)

Budapest, 2001
Pszichológia

Szokolszky Ágnes: A pszichológiai kutatás módszertana

Budapest, 2020
Pszichológia

Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában. Metodológia, módszerek, gyakorlat (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Pszichológia

Tomasello, Michael: Gondolkodás és kultúra (Osiris könyvtár)

Fordító: Gervain Judit
Budapest, 2002
Pszichológia

Trull, Timothy J. - Phares, E. Jerry: Klinikai pszichológia. Elmélet, módszertan és hivatás (Osiris tankönyvek)

Fordító: Berghammer Rita
Budapest, 2004
Pszichológia

V. Komlósi Annamária: Nem vagy egyedül. Személyiség-lélektan mindenkinek, de legfőképpen a kamaszoknak és a velük élő felnőtteknek

Budapest, 1999
Pszichológia

Vajda Zsuzsanna - Kósa Éva: Neveléslélektan (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2005
Pszichológia

Wallace, Patrícia: Az internet pszichológiája (Osiris könyvtár - Pszichológia)

Fordító: Krajcsi Attila
Budapest, 2002
Pszichológia

Zajonc, Robert: Érzelmek a társas kapcsolatokban és megismerésben (Osiris könyvtár - A szociálpszichológia klasszikusai)

Fordító: Tarnai Márta
Budapest, 2003
Pszichológia

  • 1
  • 2

KBART