Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Szépirodalom

Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója (Millenniumi könyvtár 45.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. Fogságom naplója (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2009
Szépirodalom

Kemény Zsigmond: Ködképek a kedély láthatárán. Beszélyfüzér (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2010
Szépirodalom

Kerényi Ferenc szerk.: A magyar dráma antológiája I. (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Kerényi Ferenc szerk.: A magyar dráma antológiája II. (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Kertész Imre: A holocaust mint kultúra. Három előadás

Budapest, 1993
Szépirodalom

Kertész Imre: A kudarc (Kertész Imre összegyűjtött művei)

Budapest, 1994
Szépirodalom

Kertész Imre - Esterházy Péter: Jegyzőkönyv; Élet és irodalom

Budapest, 1993
Szépirodalom

Kertész Imre: Sorstalanság (Kertész Imre összegyűjtött művei)

Budapest, 1993
Szépirodalom

K. Havas Géza: Talpra, halottak! Publicisztikai írások 1937-1944 (Ars scribendi)

Budapest, 1990
Szépirodalom

Kodolányi János: József, az ács. Válogatott novellák (Osiris könyvtár - Irodalom)

Budapest, 1997
Szépirodalom

Kodolányi János: Küszöb (Millenniumi könyvtár 117.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Koestler, Arthur: A Föld söpredéke (Osiris könyvtár)

Fordító: Makovecz Benjámin
Budapest, 1998
Szépirodalom

Koestler, Arthur: A jógi és a komisszár (Osiris - Századvég könyvtár - Irodalom)

Budapest, 1994
Szépirodalom

Koestler, Arthur: A láthatatlan írás. Az önéletrajz második része (1932-1940) (Osiris könyvtár - Irodalom)

Fordító: Makovecz Benjamin
Budapest, 1997
Szépirodalom

Koestler, Arthur: Egy mítosz anatómiája (Osiris könyvtár - Irodalom)

Fordító: Makovecz Benjamin
Budapest, 1999
Szépirodalom

Koestler, Arthur: Érkezés és indulás (Osiris könyvtár)

Fordító: Makovecz Benjámin
Budapest, 2000
Szépirodalom

Koestler, Arthur: Nyílvessző a végtelenbe (Osiris könyvtár - Irodalom)

Fordító: Boris János
Budapest, 1996
Szépirodalom

Kolozsvári Grandpierre Emil: A boldogtalanság művészete I. (Millenniumi könyvtár 142.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Kolozsvári Grandpierre Emil: A boldogtalanság művészete II. (Millenniumi könyvtár 143.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Kolozsvári Grandpierre Emil: A lóvátett sárkány

Budapest, 2007
Szépirodalom

Kolozsvári Grandpierre Emil: Polgári szerelem. Elbeszélések (Millenniumi könyvtár 40.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Kondrotas, Saulius Tomas: A kígyó pillantása (Arany Közép Európa)

Fordító: Bojtár Endre
Budapest, 1992
Szépirodalom

Konwicki, Tadeusz: Bohiń (Arany Közép Európa)

Fordító: Cservenits Jolán
Budapest, 1994
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Aranysárkány I. (Millenniumi könyvtár 122.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Aranysárkány II. (Millenniumi könyvtár 123.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Aranysárkány (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2007
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Édes Anna (Millenniumi könyvtár 102.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Édes Anna (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Esti Kornél I. (Millenniumi könyvtár 37.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Esti Kornél II. (Millenniumi könyvtár 38.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Esti Kornél (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2007
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Esti Kornél kalandjai (Millenniumi könyvtár 82.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Ezüst Mária. Válogatott elbeszélések, 1923-1936 (Millenniumi könyvtár 60.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Horoszkóp. Válogatott elbeszélések, 1905-1918 (Millenniumi könyvtár 24.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Levelek - Naplók (Osiris klasszikusok)

Budapest, 1998
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Néró, a véres költő (Millenniumi könyvtár 11.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek (Osiris klasszikusok)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Kosztolányi Dézsö: Összes novellái I. (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2007
Szépirodalom

Kosztolányi Dézsö: Összes novellái II. (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2007
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Összes versei (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Pacsirta (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2007
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Pacsirta (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Szabadkikötő. Esszék a világirodalomról (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Tükörfolyosó. Magyar írókról (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2004
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Válogatott novellák (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2008
Szépirodalom

Kosztolányi Dezső: Válogatott versek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2003
Szépirodalom

Kovac, Mirko: Malvina Trifkovic életrajza (JAK világirodalmi sorozat)

Fordító: Radics Viktória
Budapest, 2000
Szépirodalom

Kölcsey Ferenc: Összes költeményei. Nemzeti hagyományok. Parainesis (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2008
Szépirodalom

Krúdy Gyula: Asszonyságok díja (Millenniumi könyvtár 16.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

KBART