Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Szépirodalom

Krúdy Gyula: Az ecetfák pirulása. Szindbád-történetek (Millenniumi könyvtár 84.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban (Millenniumi könyvtár 124.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Krúdy Gyula: Bukfenc. Az útitárs (Millenniumi könyvtár 22.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Krúdy Gyula: Előhang egy kispörkölthöz (Millenniumi könyvtár 65.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Krúdy Gyula: Hét bagoly (Millenniumi könyvtár 145.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Krúdy Gyula: Isten veletek, ti boldog Vendelinek! Válogatott elbeszélések (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2010
Szépirodalom

Krúdy Gyula: Krúdy Gyula látogatásai (Millenniumi könyvtár 146.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Krúdy Gyula: Nagy kópé (Millenniumi könyvtár 105.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

La Fontaine, Jean de: Mesék és széphistóriák (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2008
Szépirodalom

Ladjánszky Katalin: Anya meséi Noéminek

Budapest, 2000
Szépirodalom

Lator László szerk.: Gyönyörök sötét kútjai. Az erotikus világlíra remekei

Budapest, 1993
Szépirodalom

Lengyel Balázs: A szebeni fiúk

Budapest, 1994
Szépirodalom

Luik, Viivi: A történelem szépsége (Arany Közép Európa)

Fordító: Bereczki Gábor
Budapest, 1998
Szépirodalom

Madách Imre: Az ember tragédiája (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2004
Szépirodalom

Madách Imre: Az ember tragédiája (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2018
Szépirodalom

Madách Imre: Mózes (Millenniumi könyvtár 15.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Mak, Geert: Apám évszázada

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 2001
Szépirodalom

Mándy Iván: A légyvadász. Novellák (Osiris könyvtár - Irodalom)

Budapest, 1996
Szépirodalom

Mándy Iván: Fabulya feleségei. Kisregény (Millenniumi könyvtár 79.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Mándy Iván: Tépett füzetlapok. Válogatott novellák (Literatura)

Budapest, 1992
Szépirodalom

Twain, Mark: Egy jenki Arthur király udvarában

Fordító: Réz Ádám
Budapest, 2008
Szépirodalom

Meras, Icchokas: Sára (Arany Közép Európa)

Fordító: Lacházi Aranka - Galicza György
Budapest, 1996
Szépirodalom

Mesterházi Mónika: Sors bona. Új és válogatott versek

Budapest, 2007
Szépirodalom

Mészöly Miklós: Az atléta halála. Saulus. Film (Mészöly Miklós összegyűjtött művei - Regények)

Budapest, 1993
Szépirodalom

Mészöly Miklós: Bolond utazás. Történetek (Literatura)

Budapest, 1992
Szépirodalom

Mészöly Miklós: Lassan minden (Mészöly Miklós összegyűjtött müvei - Drámák, játékok)

Budapest, 1994
Szépirodalom

Mikes Kelemen: Törökországi levelek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2009
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: A kétezer éves ember. Kisebb elbeszélések (Millenniumi könyvtár 48.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: A lohinai fű és más elbeszélések (Millenniumi könyvtár 59.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: A tót atyafiak. A jó palócok (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2009
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: A tót atyafiak. A jó palócok (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2018
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: A vén gazember (Millenniumi könyvtár 89.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: Az első bánat. Válogatott elbeszélések (Millenniumi könyvtár 127.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma. Egy különc ember története (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: Két választás Magyarországon. Függelék: Katánghy bejut a pénzügyi bizottságba (Millenniumi könyvtár 120.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: Különös házasság (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2008
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: Mindenki lépik egyet. Négy elbeszélés (Millenniumi könyvtár 47.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: Nem kell mindent tudni. Elbeszélések (Millenniumi könyvtár 152.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2018
Szépirodalom

Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász (Millenniumi könyvtár 5.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Miłosz, Czesław: A hatalom megragadása (Arany Közép Európa)

Fordító: Bojtár B. Endre
Budapest, 1993
Szépirodalom

Miłosz, Czesław: A kétségbeesés tisztasága. Válogatott esszék (Arany Közép Európa)

Fordító: Bojtár Endre et al.
Budapest, 1999
Szépirodalom

Moliere: Összes drámái I. (Osiris klasszikusok)

Fordító: Pödör László et lat.
Budapest, 2002
Szépirodalom

Moliere: Összes drámái II. (Osiris klasszikusok)

Fordító: Hubay Miklós et lat.
Budapest, 2002
Szépirodalom

Molnár Ferenc: Az aruvimi erdő titka. Elbeszélések, karcolatok, humoreszkek (Millenniumi könyvtár 137.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Molnár Ferenc: Egy gazdátlan csónak története. A gőzoszlop. Kisregények (Millenniumi könyvtár 63.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Molnár Ferenc: Keserű mesék a szívről. Kisregény és válogatott novellák (Millenniumi könyvtár 109.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Molnár Ferenc: Liliom. Az üvegcipő. Játék a kastélyban (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2011
Szépirodalom

Molnár Ferenc: Pesti napló (Ars scribendi)

Budapest, 1993
Szépirodalom

KBART