Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Szépirodalom

Szabó Lőrinc: Vers és valóság. Bizalmas adatok és megjegyzések (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Szabó Magda: Mézescsók Cerberusnak. Novellák

Budapest, 1999
Szépirodalom

Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz (Millenniumi könyvtár 21.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Székely János: A valódi világ

Budapest, 1995
Szépirodalom

Szép Ernő: Emberszag (Millenniumi könyvtár 68.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Szép Ernő: Emberszag (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2011
Szépirodalom

Szép Ernő: Emberszag (Osiris könyvtár)

Budapest, 2018
Szépirodalom

Szép Ernő: Kispanasz (Ars Scribendi)

Budapest, 1992
Szépirodalom

Szerb Antal: A fehér mágus (Millenniumi könyvtár 8.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Szilágyi Márton szerk.: Arany János összes költeményei I. Versek, versfordítások és elbeszélő költemények (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Szilágyi Márton szerk.: Arany János összes költeményei II. A Toldi-trilógia. A hun trilógia (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Szophoklész: Drámái (Osiris klasszikusok)

Fordító: Babits Mihály et al.
Budapest, 2004
Szépirodalom

Takáts József szerk.: A magyar esszé antológiája. Esszék a kultúráról 4. (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2007
Szépirodalom

Tamási Áron: Bölcső és bagoly. Vadrózsa ága (Millenniumi könyvtár 7.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Tamási Áron: Jégtörő Mátyás (Millenniumi könyvtár 103.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Tamási Áron: Ragyog egy csillag (Millenniumi könyvtár 104.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Tandori Dezső: Új Nagy Gombfocikönyv

Budapest, 1994
Szépirodalom

Tandori Dezső: Válogatott versek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Tar Sándor: A te országod. Válogatott és új novellák (Literatura)

Budapest, 1993
Szépirodalom

Tasnádi István: Kokainfutár (Bárka könyvek)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Tersánszky Józsi Jenő: A kegyetlen primadonna. Válogatott novellák (Osiris könyvtár - Irodalom)

Budapest, 1995
Szépirodalom

Tersánszky Józsi Jenő: A margarétás dal (Millenniumi könyvtár 78.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Tode, Emil: Határország (Arany-Közép-Európa)

Budapest, 1998
Szépirodalom

Tolsztoj, Lev: Napló

Fordító: Gellért György - Kozma András
Budapest, 1996
Szépirodalom

Tóth Arpád: Összegyűjtött versei és versfordításai (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Tóth Arpád: Válogatott versek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Tömörkény István: A nép nem tréfál. Sebőkhögyi elbeszélések (Millenniumi könyvtár 81.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Tömörkény István: Hühü (Millenniumi könyvtár 101.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Tömörkény István: János a földdel (Millenniumi könyvtár 121.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Tömörkény István: Szökés a bitófa alól. Válogatott elbeszélések (Millenniumi könyvtár 50.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Török Gyula: Ikrek (Millenniumi könyvtár 6.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Vaginov, Konsztantyin: Harpagoniáda. Három kisregény (Századvég könyvtár - Irodalom)

Fordító: Bratka László - M. Nagy Miklós - Morcsányi Géza
Budapest, 1994
Szépirodalom

Vajda János: Összes költeményei (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2004
Szépirodalom

Visnyevszkaja, Galina: Életem (Századvég könyvtár - Naplók, visszaemlékezések, önéletrajzok)

Fordító: Nagy Margit
Budapest, 1994
Szépirodalom

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (Millenniumi könyvtár 14.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Vörösmarty Mihály: Drámai művei (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Vörösmarty Mihály: Összes költeményei (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Vörösmarty Mihály: Válogatott versek. Csongor és Tünde (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2007
Szépirodalom

Zilahy Lajos: A lélek kialszik (Millenniumi könyvtár 157.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Zsolt Béla: A végzetes toll. Publicisztikai írások (Ars scribendi)

Budapest, 1992
Szépirodalom

KBART