"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Barnes, Barry - Bloor, David - Henry, John: A tudományos tudás szociológiai elemzése (Osiris könyvtár - Szociológia)

Fordító: Faragó Péter
Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Bende Klára: Szociálpszichológiai gyakorlókönyv

Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Csepeli György: Nemzet által homályosan (Szociológia)

Fordító: Köpeczi Béla
Budapest, 1992
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Csontos László: Ismeretelmélet, társadalomelmélet, társadalomkutatás

Fordító: Pap Vera Ágnes
Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Csontos László szerk.: A racionális döntések elmélete (Szemeszter)

Fordító: Lévai Ferenc
Budapest, 1998
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Durkheim, Émile: A társadalmi munkamegosztásról (Osiris könyvtár - Szociológia)

Fordító: Csákó Mihály
Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Feischmidt Margit szerk.: Multikulturalizmus (Szemeszter)

Fordító: Farkas Krisztina et al.
Budapest, 1997
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Furmann Imre: Köznapi gyilkosságok

Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Gereben Ferenc: Identitás, kultúra, kisebbség. Felmérés a közép-európai magyar népesség körében (Kisebbségek Kelet-Közép-Európában)

Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Juhász Júlia: Találkoztam boldoguló cigányokkal is

Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Kamarás István: Olvasatok

Budapest, 1996
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Karády Viktor - Kozma István szerk.: Név és nemzet. Családnév-változtatás, névpolitika és nemzetiségi erőviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig

Fordító: Sujtó László
Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Kertesi Gábor: A társadalom peremén. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában

Fordító: Dupcsik Csaba
Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Kolosi Tamás: A terhes babapiskóta. A rendszerváltás társadalomszerkezete (Osiris zsebkönyvtár)

Fordító: Sujtó László
Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Lévai Katalin: Pillangóhatás (Osiris zsebkönyvtár)

Fordító: Bibó Judit
Budapest, 2003
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Mannheim Károly: Tudásszociológiai tanulmányok (Osiris könyvtár - Szociológia)

Fordító: Bendl Júlia
Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Papp Zsolt: Barangolások

Budapest, 1993
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Pászka Imre: A román hivatáselit. Identitás- és legitimitásválság

Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Perrow, Charles: Szervezetszociológia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Hercsik Attila et al.
Budapest, 1994
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Vági Gábor: Mezőhegyes

Budapest, 1994
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Weber, Max: Tanulmányok (Osiris könyvtár - Szociológia)

Fordító: Józsa Péter et al.
Budapest, 1998
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Hankiss Elemér: Új diagnózisok

Fordító: Lafferton Emese - Sebők Marcell
Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia