"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

  • 1
  • 2

Allport, Gordon Willard: Az előítélet (Osiris könyvtár)

Fordító: Csepeli György
Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Borsi-Kálmán Béla: Ácsi! Tényfeltáró riportok

Budapest, 1998
Szociológia - Szociográfia

Tabajdi Csaba - Barényi Sándor szerk.: Az egyházak szerepvállalása a nemzeti kisebbségek közösségépítésében. Nemzetközi konferencia Budapest, 1997. április 21-22.

Budapest, 1998
Szociológia - Szociográfia

Balla Bálint: Szűkösség. Kultúrszociológiai tanulmányok

Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

Balogh Gábor - Kovács Martin: A gazdaság társadalmi dimenziói. Előadások a gazdaságszociológia fogalmáról és irányzatairól

Fordító: Vilmos László
Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

Barnes, Barry - Bloor, David - Henry, John: A tudományos tudás szociológiai elemzése (Osiris könyvtár - Szociológia)

Fordító: Faragó Péter
Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Bende Klára: Szociálpszichológiai gyakorlókönyv

Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Bozzi Vera - Czene Gábor: Elsikkasztott feminizmus

Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Rozgonyi Tamás - Zsille Zoltán szerk.: Búcsú Hegedűs Andrástól. 1922. október 31. - 1999. október 23. Emlékkötet

Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

Csepeli György: A szervezkedő ember. A szervezeti élet szociálpszichológiája (Osiris tankönyvek)

Fordító: Baics Gergely
Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

Csepeli György: Nemzet által homályosan (Szociológia)

Fordító: Köpeczi Béla
Budapest, 1992
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Csepeli György: Szociálpszichológia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Fencsik Flóra
Budapest, 1997
Szociológia - Szociográfia

Csontos László: Ismeretelmélet, társadalomelmélet, társadalomkutatás

Fordító: Pap Vera Ágnes
Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Csontos László szerk.: A racionális döntések elmélete (Szemeszter)

Fordító: Lévai Ferenc
Budapest, 1998
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Csorba Béla: Egy végjáték kezdete (Pro Minoritate könyvek)

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia

Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Dupcsik Csaba: A reflexivitás a tudományos ismeretek szociológiájában (Doktori mestermunkák)

Fordító: Benda Kálmán - ifj. Benda Kálmán - Terényi István
Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

Durkheim, Émile: A társadalmi munkamegosztásról (Osiris könyvtár - Szociológia)

Fordító: Csákó Mihály
Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Durkheim, Emile: Az öngyilkosság. Szociológiai tanulmány (Osiris könyvtár - Szociológia)

Fordító: Józsa Péter
Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Elster, Jon: A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományokban (Osiris könyvtár - Szociológia)

Fordító: Helmich Zoltán - Szántó Zoltán
Budapest, 1997
Szociológia - Szociográfia

Dávid János - Havas Gábor - Köllö János - Passuth Krisztina - Varga Júlia szerk.: …és a 49 méteres rövidhullámon. Kemény István jegyzetei a Szabad Európa Rádióban, 1980-1990

Budapest, 2010
Szociológia - Szociográfia

Feischmidt Margit szerk.: Multikulturalizmus (Szemeszter)

Fordító: Farkas Krisztina et al.
Budapest, 1997
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Furmann Imre: Köznapi gyilkosságok

Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Gereben Ferenc: Identitás, kultúra, kisebbség. Felmérés a közép-európai magyar népesség körében (Kisebbségek Kelet-Közép-Európában)

Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Giddens, Anthony: Szociológia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Farkas András et al.
Budapest, 2008
Szociológia - Szociográfia

Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Vizsgálódások a polgári társadalom egy kategóriájával kapcsolatban (Társadalomtudományi könyvtár)

Budapest, 1971
Szociológia - Szociográfia

Huszár Tibor: A magyar szociológia története

Budapest, 2015
Szociológia - Szociográfia

Héra Gábor - Ligeti György: Módszertan. Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába (Osiris tankönyvek)

Fordító: Salát Gergely - Antóni Csaba
Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia

Husz Ildikó: Család és társadalmi reprodukció a 19 században (Doktori mestermunkák)

Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia

Juhász Júlia: Találkoztam boldoguló cigányokkal is

Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Kamarás István: Olvasatok

Budapest, 1996
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Karácsony András: Bevezetés a tudásszociológiába (Osiris-Századvég tankönyvek)

Budapest, 1995
Szociológia - Szociográfia

Karády Viktor - Kozma István szerk.: Név és nemzet. Családnév-változtatás, névpolitika és nemzetiségi erőviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig

Fordító: Sujtó László
Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Kastélyos Péter: Családi fénykép csatlakozás után. Hosszú expozícióval, önkioldóval (Magyarország felfedezése)

Fordító: Kocsor Dóra
Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Kemény István szerk.: A romák / cigányok és a láthatatlan gazdaság (Kisebbségek Kelet-Közép-Európában)

Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Kertesi Gábor: A társadalom peremén. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában

Fordító: Dupcsik Csaba
Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Kolosi Tamás: A terhes babapiskóta. A rendszerváltás társadalomszerkezete (Osiris zsebkönyvtár)

Fordító: Sujtó László
Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Kun István: A feláldozott Bereg (Magyarország felfedezése)

Fordító: Sujtó László
Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Lábass Endre: Vándorparadicsom. A letagadott Budapest (Magyarország felfedezése)

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Laki Mihály - Szalai Júlia: Vállalkozók vagy polgárok? A nagyvállalkozók gazdasági és társadalmi helyzetének ambivalenciái az ezredforduló Magyarországán

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Lányi András szerk.: Természet és szabadság. Humánökológiai olvasókönyv (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Lázár Guy - Lendvay Judit - Örkény Antal - Szabó Ildikó: Többség - kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből (Jel-kép könyvtár)

Fordító: Zalotay Melinda - Bányai László
Budapest, 1996
Szociológia - Szociográfia

Lévai Katalin: A nő szerint a világ (Osiris zsebkönyvtár)

Fordító: Antóni Csaba
Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Lévai Katalin: Pillangóhatás (Osiris zsebkönyvtár)

Fordító: Bibó Judit
Budapest, 2003
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Mannheim Károly: Tudásszociológiai tanulmányok (Osiris könyvtár - Szociológia)

Fordító: Bendl Júlia
Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia, Szociológia – Szociográfia

Merton, Robert K.: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra (Osiris tankönyvek)

Fordító: Berényi Gábor - Balogh Zoltán
Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia

Moksony Ferenc: Gondolatok és adatok. Társadalomtudományi elméletek empirikus ellenőrzése (Osiris tankönyvek)

Fordító: Pőcz Erzsébet
Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia

Morel, Julius - Bauer, Eva - Meleghy Tamás - Niedenzu, Heinz-Jürgen - Preglau, Max - Staubmann, Helmut szerk.: Szociológiaelmélet (Osiris tankönyvek)

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Nagy Attila: Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat - kritikus gondolkodás. Szócikkmásolástól a paródiaírásig (Nemzeti Téka)

Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

  • 1
  • 2