"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Balla Bálint: Szűkösség. Kultúrszociológiai tanulmányok

Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

Bozzi Vera - Czene Gábor: Elsikkasztott feminizmus

Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Rozgonyi Tamás - Zsille Zoltán szerk.: Búcsú Hegedűs Andrástól. 1922. október 31. - 1999. október 23. Emlékkötet

Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

Csepeli György: Szociálpszichológia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Fencsik Flóra
Budapest, 1997
Szociológia - Szociográfia

Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Durkheim, Emile: Az öngyilkosság. Szociológiai tanulmány (Osiris könyvtár - Szociológia)

Fordító: Józsa Péter
Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Elster, Jon: A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományokban (Osiris könyvtár - Szociológia)

Fordító: Helmich Zoltán - Szántó Zoltán
Budapest, 1997
Szociológia - Szociográfia

Dávid János - Havas Gábor - Köllö János - Passuth Krisztina - Varga Júlia szerk.: …és a 49 méteres rövidhullámon. Kemény István jegyzetei a Szabad Európa Rádióban, 1980-1990

Budapest, 2010
Szociológia - Szociográfia

Hankiss Elemér: A Nincsből a Van felé. Gondolatok az élet értelméről (Emberi kaland 4.)

Fordító: Vajda Endre
Budapest, 2012
Szociológia - Szociográfia

Giddens, Anthony: Szociológia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Farkas András et al.
Budapest, 2008
Szociológia - Szociográfia

Hankiss Elemér: Az ezerarcú én. Emberlét a fogyasztói civilizációban (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)

Fordító: Hajnal István
Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia

Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok. Egy civilizációelmélet vázlata (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)

Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Hankiss Elemér: Ikarosz bukása. Lét és Sors az európai civilizációban (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)

Fordító: Bojtár Endre - Bojtár Péter
Budapest, 2008
Szociológia - Szociográfia

Huszár Tibor: A magyar szociológia története

Budapest, 2015
Szociológia - Szociográfia

Héra Gábor - Ligeti György: Módszertan. Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába (Osiris tankönyvek)

Fordító: Salát Gergely - Antóni Csaba
Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia

Kastélyos Péter: Családi fénykép csatlakozás után. Hosszú expozícióval, önkioldóval (Magyarország felfedezése)

Fordító: Kocsor Dóra
Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Kun István: A feláldozott Bereg (Magyarország felfedezése)

Fordító: Sujtó László
Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Lábass Endre: Vándorparadicsom. A letagadott Budapest (Magyarország felfedezése)

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Laki Mihály - Szalai Júlia: Vállalkozók vagy polgárok? A nagyvállalkozók gazdasági és társadalmi helyzetének ambivalenciái az ezredforduló Magyarországán

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Lázár Guy - Lendvay Judit - Örkény Antal - Szabó Ildikó: Többség - kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből (Jel-kép könyvtár)

Fordító: Zalotay Melinda - Bányai László
Budapest, 1996
Szociológia - Szociográfia

Lévai Katalin: A nő szerint a világ (Osiris zsebkönyvtár)

Fordító: Antóni Csaba
Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Merton, Robert K.: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra (Osiris tankönyvek)

Fordító: Berényi Gábor - Balogh Zoltán
Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia

Moksony Ferenc: Gondolatok és adatok. Társadalomtudományi elméletek empirikus ellenőrzése (Osiris tankönyvek)

Fordító: Pőcz Erzsébet
Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia

Morel, Julius - Bauer, Eva - Meleghy Tamás - Niedenzu, Heinz-Jürgen - Preglau, Max - Staubmann, Helmut szerk.: Szociológiaelmélet (Osiris tankönyvek)

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Nagy Attila: Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat - kritikus gondolkodás. Szócikkmásolástól a paródiaírásig (Nemzeti téka)

Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

Piaget, Jean: Szociológiai tanulmányok (Osiris könyvtár - Szociológia)

Fordító: Gervain Judit
Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia

Pünkösti Árpád: A kereszt gombja. Az ORFI esete az Istenes Szent János Betegápoló Renddel (Magyarország felfedezése)

Budapest, 2010
Szociológia - Szociográfia

Szalai Erzsébet: Vadkeleti metszetek

Budapest, 1998
Szociológia - Szociográfia

Szalai Júlia: Nincs két ország? Társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért a rendszerváltás utáni Magyarországon

Budapest, 2007
Szociológia - Szociográfia

Szilágyi Gyula: Megbukott az iskola? (Magyarország felfedezése)

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Szilágyi Gyula: Tiszántúli Emanuelle

Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia

Szuhay Péter: Sosemlesz Cigányország. „Én cigány vagyok - én pedig nem vagyok cigány” (Magyarország felfedezése)

Budapest, 2012
Szociológia - Szociográfia

Tábori Zoltán: Magdolna negyed (Magyarország felfedezése)

Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Takács Géza: Kiútkeresők. Cigányok iskolai reményei (Magyarország felfedezése)

Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Tomka Béla: Szociálpolitika. Fejlődés, formák, összehasonlítások

Budapest, 2015
Szociológia - Szociográfia

Valkovics Emil: Demográfia 1. (Osiris tankönyvek)

Fordító: Sárközi Mátyás
Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

Valuch Tibor: A jelenkori magyar társadalom (A mai Magyarország)

Budapest, 2015
Szociológia - Szociográfia

Wessely Anna szerk.: A kultúra szociológiája (Szemeszter)

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 1998
Szociológia - Szociográfia

Scheffer, Paul: Érkezési oldal. Európa és a bevándorlók

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 2016
Szociológia - Szociográfia