Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Szociológia - Szociográfia

  • 1
  • 2
Kenedi János: Hogyan kéne embert szeretni? Tanulmányok, esszék, tárcák

Budapest, 2019
Politika - Politológia, Szociológia - Szociográfia

Boros Tamás - Filippov Gábor (szerk.): Magyarország 2030. Jövõkép a magyaroknak

Budapest, 2020
Open access, Politika - Politológia, Szociológia - Szociográfia

Allport, Gordon Willard: Az előítélet (Osiris könyvtár)

Fordító: Csepeli György
Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Balogh Gábor - Kovács Martin: A gazdaság társadalmi dimenziói. Előadások a gazdaságszociológia fogalmáról és irányzatairól

Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

Barnes, Barry - Bloor, David - Henry, John: A tudományos tudás szociológiai elemzése (Osiris könyvtár - Szociológia)

Fordító: Faragó Péter - Tanács János
Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia

Bende Klára: Szociálpszichológiai gyakorlókönyv

Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

Borsi-Kálmán Béla: Ácsi! Tényfeltáró riportok

Budapest, 1998
Szociológia - Szociográfia

Bozzi Vera - Czene Gábor: Elsikkasztott feminizmus

Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Csepeli György: A szervezkedő ember. A szervezeti élet szociálpszichológiája (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

Csepeli György: Nemzet által homályosan (Szociológia)

Budapest, 1992
Szociológia - Szociográfia

Csepeli György: Szociálpszichológia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1997
Szociológia - Szociográfia

Csontos László szerk.: A racionális döntések elmélete (Szemeszter)

Budapest, 1998
Szociológia - Szociográfia

Csorba Béla: Egy végjáték kezdete (Pro Minoritate Könyvek)

Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia

Dávid János - Havas Gábor - Köllö János - Passuth Krisztina - Varga Júlia szerk.: …és a 49 méteres rövidhullámon. Kemény István jegyzetei a Szabad Európa Rádióban, 1980-1990

Budapest, 2010
Szociológia - Szociográfia

Dobos Ferenc: Az autonóm lét kihívásai kisebbségben. Kisebbségi riport (Kisebbségek Kelet-Közép-Európában)

Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008

Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Dupcsik Csaba: A reflexivitás a tudományos ismeretek szociológiájában (Doktori Mestermunkák)

Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

Durkheim, Emile: Az öngyilkosság. Szociológiai tanulmány (Osiris könyvtár - Szociológia)

Fordító: Józsa Péter
Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Durkheim, Émile: A társadalmi munkamegosztásról (Osiris könyvtár - Szociológia)

Fordító: Csákó Mihály
Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

Éger György - Langer, Josef szerk.: Határ, régió, etnikumok Közép-Európában (Kisebbségek Kelet-Közép-Európában)

Fordító: Kovács Nóra
Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

Elster, Jon: A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományokban (Osiris könyvtár - Szociológia)

Fordító: Helmich Zoltán - Szántó Zoltán
Budapest, 1997
Szociológia - Szociográfia

Feischmidt Margit szerk.: Multikulturalizmus (Szemeszter)

Fordító: Farkas Krisztina et al.
Budapest, 1997
Szociológia - Szociográfia

Furmann Imre: Köznapi gyilkosságok

Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Giddens, Anthony: Szociológia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Farkas András et al.
Budapest, 2008
Szociológia - Szociográfia

Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Vizsgálódások a polgári társadalom egy kategóriájával kapcsolatban (Társadalomtudományi könyvtár)

Budapest, 1971
Szociológia - Szociográfia

Héra Gábor - Ligeti György: Módszertan. Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia

Husz Ildikó: Család és társadalmi reprodukció a 19 században (Doktori Mestermunkák)

Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia

Juhász Júlia: Találkoztam boldoguló cigányokkal is

Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia

Kamarás István: Olvasatok

Budapest, 1996
Szociológia - Szociográfia

Karády Viktor - Kozma István szerk.: Név és nemzet. Családnév-változtatás, névpolitika és nemzetiségi erőviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig

Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia

Kastélyos Péter: Családi fénykép csatlakozás után. Hosszú expozícióval, önkioldóval (Magyarország felfedezése)

Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Kemény István szerk.: A romák / cigányok és a láthatatlan gazdaság (Kisebbségek Kelet-Közép-Európában)

Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Kertesi Gábor: A társadalom peremén. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában

Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia

Kolosi Tamás: A terhes babapiskóta. A rendszerváltás társadalomszerkezete (Osiris zsebkönyvtár)

Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Kun István: A feláldozott Bereg (Magyarország felfedezése)

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Kunt Gergely: Kipontozva… Nemi erőszak második világháborús naplókban

Budapest, 2019
Szociológia - Szociográfia

Lábass Endre: Vándorparadicsom. A letagadott Budapest (Magyarország felfedezése)

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Laki Mihály - Szalai Júlia: Vállalkozók vagy polgárok? A nagyvállalkozók gazdasági és társadalmi helyzetének ambivalenciái az ezredforduló Magyarországán

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Lányi András szerk.: A szag nyomában. Környezeti konfliktusok és a helyi társadalom

Budapest, 2001
Szociológia - Szociográfia

Lányi András szerk.: Természet és szabadság. Humánökológiai olvasókönyv (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Lázár Guy - Lendvay Judit - Örkény Antal - Szabó Ildikó: Többség - kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből (Jel-kép könyvtár)

Budapest, 1996
Szociológia - Szociográfia

Lévai Katalin: A nő szerint a világ (Osiris zsebkönyvtár)

Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Lévai Katalin: Pillangóhatás (Osiris zsebkönyvtár)

Budapest, 2003
Szociológia - Szociográfia

Mannheim Károly: Tudásszociológiai tanulmányok (Osiris könyvtár - Szociológia)

Fordító: Bendl Júlia
Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Merton, Robert K.: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra (Osiris tankönyvek)

Fordító: Berényi Gábor - Balogh Zoltán
Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia

Moksony Ferenc: Gondolatok és adatok. Társadalomtudományi elméletek empirikus ellenőrzése (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia

Morel, Julius - Bauer, Eva - Meleghy Tamás - Niedenzu, Heinz-Jürgen - Preglau, Max - Staubmann, Helmut szerk.: Szociológiaelmélet (Osiris tankönyvek)

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Papp Zsolt: Barangolások

Budapest, 1993
Szociológia - Szociográfia

Pászka Imre: A román hivatáselit. Identitás- és legitimitásválság

Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia

  • 1
  • 2

KBART