"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Győrffy György szerk.: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai (Millenniumi magyar történelem - Források)

Budapest, 2002
Történelem

Alföldy Géza: Római társadalomtörténet (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Történelem

Németh György szerk.: Államéletrajzok. Aristotelés, Hérakleidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophon, Kritias és Héródés Attikos írásai a görög államokról (Osiris könyvtár - Történelem)

Budapest, 2002
Történelem

Anonymus - Kézai Simon: A magyarok cselekedetei - A magyarok cselekedetei (Millenniumi magyar történelem - Források)

Budapest, 1999
Történelem

Appianos: Róma története (Sapientia humana)

Budapest, 2008
Történelem

B. Szabó János szerk.: Mohács (Nemzet és emlékezet)

Budapest, 2006
Történelem

Bácskai Vera: Városok Magyarországon az iparosodás előtt (Osiris könyvtár - Történelem)

Budapest, 2002
Történelem

Bán D. András: Illúziók és csalódások. Nagy-Britannia és Magyarország, 1938-1941

Budapest, 1998
Történelem

Benda Gyula: Társadalomtörténeti tanulmányok

Budapest, 2006
Történelem

Bertényi Iván szerk.: A történelem segédtudományai (A történettudomány kézikönyve)

Budapest, 1998
Történelem

Bloch, Marc: A feudális társadalom (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Történelem

Bloch, Marc: Gyógyító királyok. A királyi hatalom természetfeletti ereje Franciaországban és Angliában

Budapest, 2005
Történelem

Bódy Zsombor - Ö. Kovács József szerk.: Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Történelem

Borhi László: Nagyhatalmi érdekek hálójában. Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata a második világháborútól a rendszerváltásig

Budapest, 2015
Történelem

Borhy László szerk.: Római történelem. Szöveggyűjtemény (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Történelem

Borsi-Kálmán Béla: A békétlenség stádiumai. Fejezetek a magyar-román kapcsolatok történetéből (Pro minoritate könyvek)

Budapest, 1999
Történelem

Borsody István: Amerikai évek. Egy magyar federalista írásaiból (Borsody István válogatott írásai)

Budapest, 2000
Történelem

Borsody István: Európai évek (Borsody István válogatott írásai)

Budapest, 1991
Történelem

Bosworth, A. B.: Nagy Sándor. A hódító és birodalma (Osiris könyvtár - Történelem)

Budapest, 2002
Történelem

Breisach, Ernst: Historiográfia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Történelem

Brenner Domokos: A magyar fordulatok története

Budapest, 2003
Történelem

Broad, William J.: Teller háborúja. Az USA csillagháborús tévútjának szigorúan titkos története (Osiris könyvtár - Modern újságírás)

Budapest, 1996
Történelem

Brown, Judith C.: Szemérmetlen cselekedetek. Egy leszbikus apáca élete a reneszánsz Itáliában

Budapest, 2001
Történelem

Chaunu, Pierre: A klasszikus Európa (Európa kultúrtörténete)

Budapest, 2001
Történelem

Cieger András szerk.: A kiegyezés (Nemzet és emlékezet)

Budapest, 2004
Történelem

Csernus Sándor: A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország (13-15. század) (Doktori mestermunkák)

Budapest, 1999
Történelem

K. Zoltani, Csaba szerk.: Transylvania today: diversity at risk

Budapest, 2013
Történelem

Csukovits Enikő szerk.: Mátyás és a humanizmus (Nemzet és emlékezet)

Budapest, 2008
Történelem

Davies, Norman: Európa története (Europica varietas)

Budapest, 2002
Történelem

Davies, Norman: Lengyelország története

Budapest, 2006
Történelem

Dawson, Raymond: A kínai civilizáció világa

Budapest, 2002
Történelem

Deaglio, Enrico: A jótett egyszerűsége. Giorgio Perlasca története

Budapest, 1997
Történelem

Deák Ágnes: „Zsandáros és policzájos idők”. Államrendőrség Magyarországon, 1849-1867

Budapest, 2015
Történelem

Deák Ferenc: Válogatott politikai írások és beszédek. I. (Millenniumi magyar történelem - Politikai gondolkodók)

Budapest, 2001
Történelem

Deák Ferenc: Válogatott politikai írások és beszédek. II. (Millenniumi magyar történelem - Politikai gondolkodók)

Budapest, 2001
Történelem

Delumeau, Jean: Reneszánsz (Európa kultúrtörténete)

Budapest, 1997
Történelem

Diederiks, H. A. - Lindblad, J. Th. - Noordam, D. J. - Quispel, G. C. - de Vries, B. M. A. - Vries, P. H. H.: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. A ruralis társadalomtól a gondoskodó államig (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1995
Történelem

Duby, Georges szerk.: Franciaország története. I. A kezdetektől a Bourbon-restaurációig

Budapest, 2005
Történelem

Duby, Georges szerk.: Franciaország története. II. Az új idők 1852-től napjainkig

Budapest, 2007
Történelem

Engel Pál - Kristó Gyula - Kubinyi András: Magyarország története, 1301-1526 (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Történelem

Eörsi László: A Tűzoltó utcai fegyveres csoport a forradalomban ('56)

Budapest, 1993
Történelem

Fage, J. D. - Tordoff, William: Afrika története

Budapest, 2004
Történelem

Furet, François: A francia forradalom története, 1770-1815 (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1996
Történelem

Garcia de Cortázar, Fernando - González Vesga, José Manuel: Spanyolország története (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Történelem

Gergely András szerk.: Magyarország története a 19. században (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Történelem

Gömbös Gyula: Válogatott politikai beszédek és írások (Millenniumi magyar történelem - Politikai gondolkodók)

Budapest, 2004
Történelem

Grau, Günter: Homoszexualitás a Harmadik Birodalomban. A diszkrimináció és az üldözés dokumentumai

Budapest, 2001
Történelem

Ablonczy Balázs et al.: Gróf Bethlen István és kora (Tudományos konferenciák az országházban)

Budapest, 2014
Történelem

Gyáni Gábor - Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Történelem

Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet

Budapest, 2001
Történelem