Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Történelem

Sieferle, Rolf Peter: Finis Germania

Fordító: Joób Kristóf
Budapest, 2020
Filozófia, Politika - Politológia, Történelem

Ablonczy Balázs et al.: Gróf Bethlen István és kora (Tudományos konferenciák az országházban)

Budapest, 2014
Történelem

Achim, Viorel: Cigányok a román történelemben (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Török Blanka Csilla
Budapest, 2001
Történelem

Alföldy Géza: Római társadalomtörténet (Osiris tankönyvek)

Fordító: Borhy László
Budapest, 2000
Történelem

Anonymus - Kézai Simon: A magyarok cselekedetei - A magyarok cselekedetei (Millenniumi magyar történelem - Források)

Fordító: Veszprémy László - Bollók János
Budapest, 1999
Történelem

Appianos: Róma története (Sapientia humana)

Fordító: Németh György et al.
Budapest, 2008
Történelem

Arendt, Hannah: Eichmann Jeruzsálemben (Osiris könyvtár)

Fordító: Mesés Péter
Budapest, 2000
Történelem

Avineri, Shlomo: A modern cionizmus kialakulása. A zsidó állam szellemi gyökerei (Századvég könyvtár - Történelem)

Fordító: Babarczy Eszter
Budapest, 1994
Történelem

B. Szabó János - Sudár Balázs szerk.: Honfoglalás (Nemzet és emlékezet)

Budapest, 2018
Történelem

B. Szabó János szerk.: Mohács (Nemzet és emlékezet)

Fordító: Boronkainé Bellus Ibolya et al.
Budapest, 2006
Történelem

Bácskai Vera: Városok Magyarországon az iparosodás előtt (Osiris könyvtár - Történelem)

Budapest, 2002
Történelem

Bán D. András: Illúziók és csalódások. Nagy-Britannia és Magyarország, 1938-1941

Budapest, 1998
Történelem

Bán D. András szerk.: A híd túlsó oldalán. Tanulmányok Kelet-Közép-Európáról

Budapest, 2000
Történelem

Bán D. András szerk.: Pax Britannica. Brit külügyi iratok a második világháború utáni Kelet-Közép-Európáról 1942-1943

Fordító: Földes Gábor
Budapest, 1996
Történelem

Benbassa, Esther - Rodrigue, Aron: A szefárd zsidók története. Toledótól Szalonikiig

Fordító: Ádám Péter et al.
Budapest, 2003
Történelem

Benda Borbála - Várkonyi Gábor szerk.: Rákóczi Erzsébet levelei férjéhez, 1672-1707 (Millenniumi magyar történelem - Források)

Budapest, 2001
Történelem

Benda Gyula: Társadalomtörténeti tanulmányok

Budapest, 2006
Történelem

Benda Kálmán: Bocskai István (Századvég biográfiák)

Budapest, 1993
Történelem

Bertényi Iván: Magyar címertan

Budapest, 2003
Történelem

Bertényi Iván szerk.: A történelem segédtudományai (A történettudomány kézikönyve)

Budapest, 1998
Történelem

Bertényi Iván szerk.: Magyar történeti szöveggyűjtemény 1000-1526 (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Történelem

Bethlen István: Válogatott politikai írások és beszédek (Millenniumi magyar történelem - Politikai gondolkodók)

Budapest, 2000
Történelem

Bindorffer Györgyi - Gyenes Pál szerk.: Pesti utca - 1956. Válogatás fegyveres felkelők visszaemlékezéseiből (’56)

Budapest, 1994
Történelem

Bloch, Marc: A feudális társadalom (Osiris tankönyvek)

Fordító: Sujtó László
Budapest, 2002
Történelem

Bloch, Marc: A történész mestersége. Történetelméleti írások (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Babarczy Eszter et al.
Budapest, 1996
Történelem

Bloch, Marc: Gyógyító királyok. A királyi hatalom természetfeletti ereje Franciaországban és Angliában

Fordító: Haas Lídia
Budapest, 2005
Történelem

Bódy Zsombor - Mátay Mónika - Tóth Árpád szerk.: A mesterségek iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára

Budapest, 2000
Történelem

Bódy Zsombor - Ö. Kovács József szerk.: Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Történelem

Bojtár Endre: Bevezetés a baltisztikába. A balti kultúra a régiségben (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1997
Történelem

Bojtár Endre: Kelet-Európa vagy Közép-Európa?

Budapest, 1993
Történelem

Bolonyai Gábor szerk.: Lysias beszédei (Sapientia humana)

Fordító: Adamik Tamás et al.
Budapest, 2003
Történelem

Bonfini, Antonio: A magyar történelem tizedei

Fordító: Kulcsár Péter
Budapest, 2019
Történelem

Borhi László: Nagyhatalmi érdekek hálójában. Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata a második világháborútól a rendszerváltásig

Budapest, 2015
Történelem

Borhy László szerk.: Római történelem. Szöveggyűjtemény (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Történelem

Borsi-Kálmán Béla: A békétlenség stádiumai. Fejezetek a magyar-román kapcsolatok történetéből (Pro minoritate könyvek)

Budapest, 1999
Történelem

Borsody István: Amerikai évek. Egy magyar federalista írásaiból

Budapest, 2000
Történelem

Borsody István: Európai évek (Borsody István válogatott írásai)

Budapest, 1991
Történelem

Bosworth, A. B.: Nagy Sándor. A hódító és birodalma (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Vilmos László
Budapest, 2002
Történelem

Boyer, Paul - Nissenbaum, Stephen: Boszorkányok Salemben. A boszorkányság társadalmi gyökerei (Osiris könyvtár)

Fordító: Körtvélyes Zsuzsanna
Budapest, 2002
Történelem

Braudel, Fernand: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában 1.

Fordító: R. Szilágyi Éva
Budapest, 1996
Történelem

Braudel, Fernand: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában 2.

Fordító: R. Szilágyi Éva
Budapest, 1996
Történelem

Braudel, Fernand: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában 3.

Fordító: R. Szilágyi Éva
Budapest, 1996
Történelem

Braun Róbert: Holocaust, elbeszélés, történelem (Horror metaphysicae)

Budapest, 1995
Történelem

Breisach, Ernst: Historiográfia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Baics Gergely
Budapest, 2004
Történelem

Brenner Domokos: A magyar fordulatok története

Fordító: Köpeczi Béla
Budapest, 2003
Történelem

Broad, William J.: Teller háborúja. Az USA csillagháborús tévútjának szigorúan titkos története (Osiris könyvtár - Modern újságírás)

Fordító: Fencsik Flóra
Budapest, 1996
Történelem

Brown, Judith C.: Szemérmetlen cselekedetek. Egy leszbikus apáca élete a reneszánsz Itáliában

Fordító: Pap Vera Ágnes
Budapest, 2001
Történelem

Burke, Peter: Az olasz reneszánsz. Kultúra és társadalom Itáliában (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 1999
Történelem

Burke, Peter: Népi kultúra a kora újkori Európában (Metamorphosis historiae)

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 1991
Történelem

Carr, E. H.: Mi a történelem? (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 1995
Történelem

KBART