Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Történelem

Varga László szerk.: 1956. A forradalom kronológiája és bibliográfiája

Budapest, 1990
Történelem

Kenedi János szerk.: A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23 - november 9. (Századvég füzetek)

Budapest, 1989
Történelem

Gál Éva - Hegedűs B. András - Litván György - Rainer M. János szerk.: A Jelcin-dosszié. Szovjet dokumentumok 1956-ról (’56)

Fordító: Gál Éva et al.
Budapest, 1993
Történelem

Győrffy György szerk.: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai (Millenniumi magyar történelem - Források)

Budapest, 2002
Történelem

Bódy Zsombor - Mátay Mónika - Tóth Árpád szerk.: A mesterségek iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára

Budapest, 2000
Történelem

Ligeti Lajos szerk.: A mongolok titkos története

Fordító: Ligeti Lajos - Képes Géza
Budapest, 2004
Történelem

Pastor, Peter szerk.: A moszkvai magyar követség jelentései 1935-1941 (Politika)

Budapest, 1992
Történelem

Achim, Viorel: Cigányok a román történelemben (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Török Blanka Csilla
Budapest, 2001
Történelem

Alföldy Géza: Római társadalomtörténet (Osiris tankönyvek)

Fordító: Borhy László
Budapest, 2000
Történelem

Németh György szerk.: Államéletrajzok. Aristotelés, Hérakleidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophon, Kritias és Héródés Attikos írásai a görög államokról (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Ritoók Zsigmond et al.
Budapest, 2002
Történelem

Anonymus - Kézai Simon: A magyarok cselekedetei - A magyarok cselekedetei (Millenniumi magyar történelem - Források)

Fordító: Veszprémy László - Bollók János
Budapest, 1999
Történelem

Appianos: Róma története (Sapientia humana)

Fordító: Németh György et al.
Budapest, 2008
Történelem

Arendt, Hannah: Eichmann Jeruzsálemben (Osiris könyvtár)

Fordító: Mesés Péter
Budapest, 2000
Történelem

Avineri, Shlomo: A modern cionizmus kialakulása. A zsidó állam szellemi gyökerei (Századvég könyvtár - Történelem)

Fordító: Babarczy Eszter
Budapest, 1994
Történelem

Kenedi János szerk.: Az igazság a Nagy Imre ügyben (Századvég füzetek 2.)

Budapest, 1989
Történelem

B. Szabó János szerk.: Mohács (Nemzet és emlékezet)

Fordító: Boronkainé Bellus Ibolya et al.
Budapest, 2006
Történelem

B. Szabó János - Sudár Balázs szerk.: Honfoglalás (Nemzet és emlékezet)

Budapest, 2018
Történelem

Bácskai Vera: Városok Magyarországon az iparosodás előtt (Osiris könyvtár - Történelem)

Budapest, 2002
Történelem

Bán D. András: Illúziók és csalódások. Nagy-Britannia és Magyarország, 1938-1941

Budapest, 1998
Történelem

Bán D. András szerk.: A híd túlsó oldalán. Tanulmányok Kelet-Közép-Európáról

Budapest, 2000
Történelem

Bán D. András szerk.: Pax Britannica. Brit külügyi iratok a második világháború utáni Kelet-Közép-Európáról 1942-1943

Fordító: Földes Gábor
Budapest, 1996
Történelem

Benbassa, Esther - Rodrigue, Aron: A szefárd zsidók története. Toledótól Szalonikiig

Fordító: Ádám Péter et al.
Budapest, 2003
Történelem

Benda Gyula: Társadalomtörténeti tanulmányok

Budapest, 2006
Történelem

Benda Kálmán: Bocskai István (Századvég biográfiák)

Budapest, 1993
Történelem

Bertényi Iván: Magyar címertan

Budapest, 2003
Történelem

Bertényi Iván szerk.: A történelem segédtudományai (A történettudomány kézikönyve)

Budapest, 1998
Történelem

Bertényi Iván szerk.: Magyar történeti szöveggyűjtemény 1000-1526 (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Történelem

Bethlen István: Válogatott politikai írások és beszédek (Millenniumi magyar történelem - Politikai gondolkodók)

Budapest, 2000
Történelem

Huszár Tibor szerk.: Bibó István (1911-1979). Életút dokumentumokban (’56)

Budapest, 1995
Történelem

Kenedi János szerk.: Bibó-emlékkönyv 1.

Budapest – Bern, 1991
Történelem

Kenedi János szerk.: Bibó-emlékkönyv 2.

Budapest – Bern, 1991
Történelem

Bloch, Marc: A feudális társadalom (Osiris tankönyvek)

Fordító: Sujtó László
Budapest, 2002
Történelem

Bloch, Marc: A történész mestersége. Történetelméleti írások (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Babarczy Eszter et al.
Budapest, 1996
Történelem

Bloch, Marc: Gyógyító királyok. A királyi hatalom természetfeletti ereje Franciaországban és Angliában

Fordító: Haas Lídia
Budapest, 2005
Történelem

Bódy Zsombor - Ö. Kovács József szerk.: Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Történelem

Bojtár Endre: Bevezetés a baltisztikába. A balti kultúra a régiségben (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1997
Történelem

Bojtár Endre: Kelet-Európa vagy Közép-Európa?

Budapest, 1993
Történelem

Borhi László: Nagyhatalmi érdekek hálójában. Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata a második világháborútól a rendszerváltásig

Budapest, 2015
Történelem

Borhy László szerk.: Római történelem. Szöveggyűjtemény (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Történelem

Borsi-Kálmán Béla: A békétlenség stádiumai. Fejezetek a magyar-román kapcsolatok történetéből (Pro minoritate könyvek)

Budapest, 1999
Történelem

Borsody István: Amerikai évek. Egy magyar federalista írásaiból

Budapest, 2000
Történelem

Borsody István: Európai évek (Borsody István válogatott írásai)

Budapest, 1991
Történelem

Bosworth, A. B.: Nagy Sándor. A hódító és birodalma (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Vilmos László
Budapest, 2002
Történelem

Boyer, Paul - Nissenbaum, Stephen: Boszorkányok Salemben. A boszorkányság társadalmi gyökerei (Osiris könyvtár)

Fordító: Körtvélyes Zsuzsanna
Budapest, 2002
Történelem

Braudel, Fernand: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában 1.

Fordító: R. Szilágyi Éva
Budapest, 1996
Történelem

Braudel, Fernand: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában 2.

Fordító: R. Szilágyi Éva
Budapest, 1996
Történelem

Braudel, Fernand: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában 3.

Fordító: R. Szilágyi Éva
Budapest, 1996
Történelem

Braun Róbert: Holocaust, elbeszélés, történelem (Horror metaphysicae)

Budapest, 1995
Történelem

Breisach, Ernst: Historiográfia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Baics Gergely
Budapest, 2004
Történelem

Brenner Domokos: A magyar fordulatok története

Fordító: Köpeczi Béla
Budapest, 2003
Történelem

KBART