Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Történelem

Broad, William J.: Teller háborúja. Az USA csillagháborús tévútjának szigorúan titkos története (Osiris könyvtár - Modern újságírás)

Fordító: Fencsik Flóra
Budapest, 1996
Történelem

Brown, Judith C.: Szemérmetlen cselekedetek. Egy leszbikus apáca élete a reneszánsz Itáliában

Fordító: Pap Vera Ágnes
Budapest, 2001
Történelem

Burke, Peter: Az olasz reneszánsz. Kultúra és társadalom Itáliában (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 1999
Történelem

Burke, Peter: Népi kultúra a kora újkori Európában (Metamorphosis historiae)

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 1991
Történelem

Carr, E. H.: Mi a történelem? (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 1995
Történelem

Chaunu, Pierre: A klasszikus Európa (Európa kultúrtörténete)

Fordító: Benda Kálmán - ifj. Benda Kálmán - Terényi István
Budapest, 2001
Történelem

Chaunu, Pierre: Felvilágosodás (Európa kultúrtörténete)

Fordító: Nagy Géza
Budapest, 1998
Történelem

Chownitz, Julian: Fél esztendő a negyvennyolcas forradalom Magyarországán

Fordító: S. Lengyel Márta
Budapest, 1998
Történelem

Cieger András szerk.: A kiegyezés (Nemzet és emlékezet)

Fordító: Forgó András - Zahar Péter
Budapest, 2004
Történelem

Clair Vilmos: Magyar párbaj. A párbaj története. Magyar párbajok. Párbajkódex

Budapest, 2002
Történelem

Cook, James: Utazások a világ körül. Első utazás

Fordító: Vajda Endre
Budapest, 2002
Történelem

Cseh Gergő Bendegúz - Kalmár Melinda - Pór Edit szerk.: Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra, 1956-1963. Dokumentumok

Budapest, 1999
Történelem

Cseh Gergő Bendegúz - Krahulcsán Zsolt - Müller Rolf - Pór Edit szerk.: Zárt, bizalmas, számozott. II. Irodalom-, sajtó- és tájékoztatáspolitika, 1962-1979. Dokumentumok

Budapest, 2004
Történelem

Csernus Sándor: A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország (13-15. század) (Doktori mestermunkák)

Budapest, 1999
Történelem

Csíki Tamás: Városi zsidóság Északkelet- és Kelet-Magyarországon (Doktori mestermunkák)

Budapest, 1999
Történelem

Csukovits Enikő szerk.: Mátyás és a humanizmus (Nemzet és emlékezet)

Budapest, 2008
Történelem

Daftary, Farhad: Aszaszin legendák

Fordító: Hajnal István
Budapest, 2000
Történelem

Darányi Ignác: Válogatott dokumentumok

Budapest, 1999
Történelem

Davies, Norman: Európa története (Europica varietas)

Fordító: Bojtár Endre - Bojtár Péter
Budapest, 2002
Történelem

Davies, Norman: Lengyelország története

Fordító: Bojtár Péter
Budapest, 2006
Történelem

Davis, Natalie Zemon: Martin Guerre visszatérése (Osiris mikrotörténelem)

Fordító: Lafferton Emese - Sebők Marcell
Budapest, 1999
Történelem

Davis, R. H. C.: A normannok. Mítosz és valóság

Fordító: Bánki Vera
Budapest, 2002
Történelem

Dawson, Raymond: A kínai civilizáció világa

Fordító: Salát Gergely - Antóni Csaba
Budapest, 2002
Történelem

Deaglio, Enrico: A jótett egyszerűsége. Giorgio Perlasca története

Budapest, 1997
Történelem

Deák Ágnes: „Nemzeti egyenjogúsítás”. Kormányzati nemzetiségpolitika Magyarországon, 1849-1860

Budapest, 2000
Történelem

Deák Ágnes: „Zsandáros és policzájos idők”. Államrendőrség Magyarországon, 1849-1867

Budapest, 2015
Történelem

Deák Ferenc: Válogatott politikai írások és beszédek. I. (Millenniumi magyar történelem - Politikai gondolkodók)

Budapest, 2001
Történelem

Deák Ferenc: Válogatott politikai írások és beszédek. II. (Millenniumi magyar történelem - Politikai gondolkodók)

Budapest, 2001
Történelem

Delumeau, Jean: Reneszánsz (Európa kultúrtörténete)

Fordító: Sujtó László
Budapest, 1997
Történelem

Diederiks, H. A. - Lindblad, J. Th. - Noordam, D. J. - Quispel, G. C. - de Vries, B. M. A. - Vries, P. H. H.: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. A ruralis társadalomtól a gondoskodó államig (Osiris tankönyvek)

Fordító: Kocsor Dóra
Budapest, 1995
Történelem

Donáth Ferenc: A márciusi fronttól Monorig. Tanulmányok, vázlatok, emlékezések (Oeconomia publica)

Budapest, 1992
Történelem

Dover, Kenneth James: Görög homoszexualitás

Fordító: Dupcsik Csaba
Budapest, 2001
Történelem

Duby, Georges szerk.: Franciaország története. I. A kezdetektől a Bourbon-restaurációig

Fordító: Sujtó László
Budapest, 2005
Történelem

Duby, Georges szerk.: Franciaország története. II. Az új idők 1852-től napjainkig

Fordító: Sujtó László
Budapest, 2007
Történelem

Dülmen, Richard van: A rettenet színháza. Ítélkezési gyakorlat és büntetőrituálék a kora újkorban (Metamorphosis Historiae)

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 1990
Történelem

Engel Pál: Honor, vár, ispánság. Válogatott tanulmányok (Millenniumi magyar történelem - Historikusok)

Budapest, 2003
Történelem

Engel Pál - Kristó Gyula - Kubinyi András: Magyarország története, 1301-1526 (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Történelem

Eörsi László: A Tűzoltó utcai fegyveres csoport a forradalomban (’56)

Budapest, 1993
Történelem

Erdész Ádám: A Kner csalad és más történetek. Tanulmányok

Budapest, 2017
Történelem

Ettinger, Smoel: A zsidó nép története. A modern kor: a 17. századtól napjainkig (Osiris tankönyvek)

Fordító: Zalotay Melinda - Bányai László
Budapest, 2002
Történelem

Fage, J. D. - Tordoff, William: Afrika története

Fordító: Antóni Csaba
Budapest, 2004
Történelem

Fallenbüchl Zoltán: Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon. Adattár (Nemzeti Téka)

Budapest, 2002
Történelem

Ferrero, Guglielmo: Kaland. Bonaparte Itáliában 1796-1797

Fordító: Bibó Judit
Budapest, 2000
Történelem

Ferrero, Guglielmo: Újjáépítés. Talleyrand Bécsben 1814-1815

Fordító: Bibó Judit
Budapest, 2002
Történelem

Fraknói Vilmos: Gróf Széchényi Ferenc 1754-1820 (Millenniumi magyar történelem - Életrajzok)

Budapest, 2002
Történelem

Furet, François: A francia forradalom története, 1770-1815 (Osiris tankönyvek)

Fordító: Pőcz Erzsébet
Budapest, 1996
Történelem

Fügedi Erik: Az Elefánthyak. A középkori nemes és klánja (Osiris mikrotörténelem)

Budapest, 1999
Történelem

Für Lajos: A berceli zenebona, 1784. Kísérlet a történelmi pillanat megragadására (Osiris mikrotörténelem)

Budapest, 2000
Történelem

Garcia de Cortázar, Fernando - González Vesga, José Manuel: Spanyolország története (Osiris tankönyvek)

Fordító: Lakatos Zsuzsa - Renteria-Szász Anna-Mária - Szőnyi Ferenc
Budapest, 2001
Történelem

Gergely András: 1848-ban hogy is volt? Tanulmányok Magyarország és Közép-Európa 1848-49-es történetéből

Budapest, 2001
Történelem

KBART