Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Történelem

Totman, Conrad: Japán története

Fordító: Antóni Csaba
Budapest, 2006
Történelem

Tulard, Jean: Napóleon (Osiris könyvtár - Biográfia)

Fordító: Holub Krisztina
Budapest, 1997
Történelem

Tüdős S. Kinga: Erdélyi hétköznapok. I. Rákóczi György hadiszemléje a Székelyföldön 1635

Budapest, 2001
Történelem

Tyekvicska Arpád: A bíboros és a katona. Mindszenty József és Pálinkás-Pallavicini Antal a forradalomban (’56)

Budapest, 1994
Történelem

Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban

Budapest, 2005
Történelem

Ungváry Krisztián: Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban, 1941-1944. Esemény - elbeszélés - utóélet

Budapest, 2015
Történelem

Ungváry Krisztián szerk.: A második világháború (Nemzet és emlékezet)

Budapest, 2005
Történelem

Vadász Sándor szerk.: 19. századi egyetemes történelem 1789-1914. Európa és az Európán kívüli országok (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2011
Történelem

Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Történelem

Valuch Tibor szerk.: Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig (Osiris tankönyvek - Szociológiatörténet - történetszociológia)

Budapest, 2004
Történelem

Várallyay Gyula: Tanulmányúton. Az emigráns magyar diákmozgalom 1956 után ('56)

Budapest, 1992
Történelem

Varga László szerk.: Kádár János bírái előtt. Egyszer fent, egyszer lent 1949-1956 (Párhuzamos archívum)

Budapest, 2001
Történelem

Vermes Gábor: Tisza István (Millenniumi magyar történelem - Életrajzok)

Budapest, 2001
Történelem

Veszprémy László szerk.: Szent István és az államalapítás (Nemzet és emlékezet)

Budapest, 2002
Történelem

Vígh Éva: Éthos és Kratos között. Udvar és udvari ember a XVI-XVII. századi Itáliában (Doktori mestermunkák)

Budapest, 1999
Történelem

Völgyesi Zoltán: Kisvárosi történet. Az 1956-os forradalom és a zsidóellenes megmozdulások Hajdúnánáson (Doktori mestermunkák)

Budapest, 2001
Történelem

Wandycz, Piotr Stefan: A szabadság ára. Kelet-Közép-Európa története a középkortól máig (Osiris tankönyvek)

Fordító: Bojtár Péter
Budapest, 2004
Történelem

Winkler, Heinrich August: Németország története a modern korban. I.

Fordító: D. Molnár Judit
Budapest, 2005
Történelem

Winkler, Heinrich August: Németország története a modern korban. II.

Fordító: D. Molnár Judit
Budapest, 2005
Történelem

Wolf, Eric R.: Európa és a történelem nélküli népek

Fordító: Makai György
Budapest, 1995
Történelem

Woroszylski, Wiktor: Magyarországi napló, 1956 (’56)

Fordító: Kerényi Grácia - D. Molnár István
Budapest, 1994
Történelem

Németh György szerk.: Xenophon történeti munkái (Sapientia humana - Xenophon összes művei)

Fordító: Németh György et al.
Budapest, 2001
Történelem

Yerushalmi, Yosef Hayim: Záchor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet (Osiris könyvtár - Judaica)

Fordító: Tatár György
Budapest, 2000
Történelem

Zeidler Miklós: A revíziós gondolat (Osiris zsebkönyvtár)

Budapest, 2001
Történelem

Zeidler Miklós szerk.: Trianon (Nemzet és emlékezet)

Budapest, 2008
Történelem

Zimándi Pius: A forradalom éve. Krónika 1956-ból ('56)

Budapest, 1992
Történelem

Zöllner, Erich: Ausztria története (Europica varietas)

Fordító: Bojtár Endre
Budapest, 1998
Történelem

KBART