Biró Yvette: Nem tiltott határátlépések. Képkalandozások kora (Osiris Könyvtár, 2003)

Osiris könyvtár A látványosság társadalmában, amelyben élünk, a moz­gó képírás mindenhatósága diadalmas pillanatában nem indokolatlan megkérdezni: pusztán nyereség-e ez az új agresszív térfoglalás, vagy a túl sok látványos ész talán bajjal is jár. A kép metamorfózisa ma eleven valóság. Megszületett és mindent elárasztott a multimédia Valaha a film mindenevő éhséggel fogadta magába a színház, a képzőművészet és a zene kifejezőeszközeit, hogy a hetedik művészet rangjára emelkedjék. Ma, mint­ha fordított folyamat tanúi volnánk. Az „időtlen" térmű­vészetek megmozdulása folytán nemcsak a festészet, a szobrászat és a fotó, de az egykor klasszikus színház és tánc, valamint az újabb keletű installáció és performansz is hibrid formákról árulkodik. Nem beszélve a televízió, a videó, a klip és az internet ezernyi játéklehetőségéről. A válaszfalak lerombolása, idegen területek megszállása, eszközeik, módszereik kisajátítása újdonságot ígérő, elfo­gadott eljárás lett. „Műfajtalankodások", gátlástalan határátlépések korát éljük. A tanulmánykötet, néhány kiemelkedő falromboló példája által Godard, Chris Marker, Agnés Varda, Greenaway, Atom Egoyan és a Dogma 95 digitálisai vagy a távolabbról jött Kiarostami, Won Kar-Wai és Caj Ming-liang műveiben, másfelől viszont Boltanski, Nam June Paik, Bill Viola és Pina Bausch eredetiségére figyelve azt vizsgálja, mi újat hozott a modern techno­lógiák és a multimédia csábítása a képírás és a vizuális érzékenység számára. Bíró Yvette a New York University Gratued Film profesz­­szora. New Yorkban és Párizsban él. Könyvei és esszéi több mint fél tucat nyelven jelentek meg.

Next